Proč je lepší věřit než nevěřit?
Tomáš Procházka (Pop), ve znamení štíra
 
Víra v Boha nezaručuje, že se bude člověku na tomto světě žít lépe, ale dává životu smysl a řád a způsobuje, že se člověk stává hodnějším, charakternějším a moudřejším (tedy až na výjimky). Víra v Boha otevírá lidskému chápání novou dimenzi, bohatší prostor myšlení, protože ho zve do světa opravdových vztahů, do osobní zkušenosti s tím, co není vidět. Víra otvírá člověku tajemství jeho vlastního života a odpovídá na otázku, která se čas od času vkrádá každému na mysl, zvláště když zažije krajní situaci. Na otázku „co je po smrti?“. Zde na světě nejsou lidé schopni přesně určit pravdu a odpovědět na tuto otázku jednoznačně. Pokud se dnešní vyspělá věda věnuje této otázce, není schopna exaktně existenci Boha popřít ani potvrdit. Proto myslím, že je výhodnější věřit v Boha, který miluje lidi a dokonce pro ně i trpí, jak je psáno a tradováno, protože nevím, zda mě, až umřu, čeká skutečně smrt, čili nic. Kdybych si tím byl jist, považoval bych asi křesťanství za berličku. Takhle však, poctivě vzato, cítím vůči Bohu jistý dluh. A není mi to zas tak nepříjemné, jak by se mohlo zdát. Pokud však Bůh neexistuje, je-li to pouze bezobsažný pojem, pak je drtivá většina obyvatel Země obětí omylu. Takovou tezi je však nutno zpochybnit. Pokud sám popřu Boha, nebude existovat pro mě. To ale neznamená a) že nebude existovat pro jiné, b) že nebudu existovat já pro něho a c) že neexistuji já díky němu. Proto tvrdím, že člověk, který nevěří v Boha, stává se sám sobě a svému okolí potenciálně nebezpečným. Když totiž řekl NE! takové věci, jako je LÁSKA, mohu předpokládat, že bude negovat i jiné věci. Škoda, že sobci nám nemohou vyprávět, jak těžce se jim umíralo… A ještě jedna úvaha. Pokud stojím celý den na silnici, po které nejezdí žádná auta, neznamená to ještě, že tam nejezdí vůbec. Pokud se modlím k Bohu a nedostanu žádnou odpověď, neznamená to, že neexistuje, ale znamená to spíše, že se modlím špatně. Pokud vzkříšení z mrtvých, které Bůh učinil z lásky k lidem a k umučenému Ježíši Kristu, kterého sám poslal na svět, aby Jeho samého lidem přiblížil, pokud takové vzkříšení z mrtvých je fáma a výmysl prvních křesťanů, kteří nevím proč by si to vymysleli jen proto, aby se nechávali houfně mučit a zabíjet, pak je takový Bůh lhářem a nejvyspělejší civilizace na této Zemi má za sebou dva tisíce let ostudy, že něčemu takovému věřila. Nějak mi to však takhle nesedí, protože to postrádá logiku. Z tohoto pohledu má vzkříšení logiku větší, protože vysvětluje reálnou Boží přítomnost. Ne nadarmo i muslimové znají pojem vzkříšení. Ale pro křesťana je to něco, co je neustále a stabilně přítomno. Je to jediná skutečná jistota v chaosu. Chaos má smysl pouze jako protipól řádu, a tento přírodní a přirozený řád je exaktní vědou dostatečně potvrzen. Dokonce ještě není ani zdaleka celý prozkoumán, protože chaos je jeho integrální součástí. Proto je vzkříšený Kristus ve víře reálně přítomný a vírou přístupný, přestože není vidět. A někteří lidé nevěří ani tomu, co vidí. Amen.