O užívání dobrých darů
Tomáš Procházka (Pop), ve znamení štíra
 
Štěstí je jako pytel blech, abys ho získal kousek pro sebe, musíš ten pytel rozvázat. Možná, že jich pár chytíš, ale většina vyskáče ven. Láska je iluzí, pokud milujeme více svoji myšlenku, než toho, kdo stojí před námi. Utíká nám, když ji chceme vlastnit. Říkáme, že milovat může každý, ale ve skutečnosti jen málokdo to opravdu dokáže. Láska prý je slepá a způsobuje bolest v srdci, ovšem slepí jsme my sami k sobě, neupřímní a marniví i k objektu své touhy a tak si tu bolest způsobujeme vlastní vinou. Opravdová láska ti totiž dává k dispozici obě svoje sestřičky, štěstí, když uděláš šťastným druhého člověka a svobodu, když druhému poskytneš prostor na úkor svého vlastního. Svoboda je vznešená dáma, nebude se bavit s každým zabedněncem, který nepěstuje pravdivý vztah k jejím dvěma sestrám. Pro ni nestačí člověku se pouze rozhodnout, aby ji získal. Tento se musí vzdát svých nároků na ni, aby se mu vydala. A protože je velmi žárlivá, vyžaduje oddanost celého člověka, duše i těla, a mnozí pro ni padli.
 
Chceš-li získat tyto tři dary, pak zapomeň na to, že by mohly uspokojit tvou touhu po pozemských věcech, té se budeš muset zbavit sám, dřív než je získáš. Přesto ti však bude povoleno jich užívat, pokud se s nimi naučíš zacházet jako s prostředkem, ne jako s cílem. Budeš žít, jako bys je neměl. Strach o ně bude počátkem jejich ztráty, strach se stejně jako štěstí, svoboda a láska tvoří ve tvém nitru, v tobě. Ale tam, kde srdce a rozum, city, emoce i pragmatické uvažování a smyslové vjemy jsou v rovnováze, tam není místo pro zvrácenou touhu a strach. Tam již bydlí tvé smíření. Nechtěj po nikom víc, než co bys sám dokázal a vše, čeho jiní dosáhli, jim přej. Jim to pomůže, a tobě neuškodí nic tolik, jako závist. Tak nebudeš muset mít o sobě špatného mínění a nebudeš se muset srovnávat s ostatními pro svou nedostatečnost. A pokud jsi z těch, co toho hodně dokáží a jsi tak silný, že všechny ctnosti držíš pevně v rukou, pak se střez toho, být na sebe pyšný. Protože, věř, nevěř, v tomhle platí na všechny stejný metr, ať jsi odkudkoli. Dobrý dar se nemůže stát nástrojem moci, použiješ-li ho tak, přijdeš o něj a spolu s ním o všechno dobré pro tvou duši. Přemýšlej, stále je ještě čas vybrat si cestu, přestože máš pocit, že už sis ji dávno vybral. Zdá se ti jednodušší měnit svět kolem, než sám sebe?