MARY STAGGS DETOX - detoxikační metoda k upevnění Vašeho zdraví 
Detoxikační metoda představuje velice účinný a rychlý způsob, jak zbavit buňky v  našem těle toxinů  a jak uvést naše energetické pole znovu do rovnováhy. Tato metoda prospívá všem, i těm, kteří si myslí, že jsou úplně zdraví a dodržují zásady zdravé výživy. Metoda Mary Staggs skvěle doplňuje ostatní terapie.
Detoxikační metoda je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje  upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, která zase pomůže upevnit naše zdraví.
 
Elektrolýza způsobuje srážení částeček rozpuštěných ve vodě stejně jako těch, které jsou na kůži či v pórech nohou (resp. rukou) ponořených ve vaničce. Voda se díky svému obsahu iontových solí zmagnetizuje, a protože toto elektromagnetické pole je zachytáváno tělními tekutinami, šíří se do celého těla. Četné reflexní zóny na nohou (resp. rukou) jsou ve vaničce stimulovány elektromagnetickou energií a tyto stimuly se přenášejí do různých orgánů a systémů. Nejlepší výsledky jsou patrné po absolvování 6-10 sezení. Trvání jednoho sezení je cca 30 minut, doporučeno 2 – 3 sezení týdně.
 
Je lékařsky potvrzeno, že při používání přístroje „Mary Staggs Detox“ dochází ke zlepšení mikrocirkulace. 
I těmi nejmenšími cévami lidského těla proudí krev, tento jev nazýváme mikrocirkulací. Čím lépe mikrocirkulace funguje, tím lepší je okysličování a zásobování těla živinami. Zároveň jsou aktivovány samoléčebné schopnosti lidského organizmu. Porucha mikrocirkulace může být důvodem různých akutních i chronických onemocnění. Poškození začíná již na úrovni molekul a buněk, které nejsou schopné se řádně zbavovat odpadních a toxických látek přirozeným způsobem.
 
Z uvedených důvodů se může nedostatečná cirkulace podílet také na následujících zdravotních potížích:
- artróza
- problémy oběhového systému
- různé druhy chudokrevnosti
- trávící problémy a zácpa
- křeče
- imunitní problémy
- chronický únavový syndrom
- kožní problémy
- problémy močových cest
- migrény
- bolesti
- únava a vyčerpání
- deprese a úzkostné stavy
Fotodokumentace aj. na stránkách Dr. Mary Staggs
 
www.almea.cz