EXTÁZE /////// konopípervitinheroinkokain, těkavé látkyLSDÚVODspeciality, 
 
  Extáze (MDMA, ectasy, exošky...) 
účinky, dopady, rizika, prevence, popis techniky, foto 

  VZHLED  

  Popis: patří do skupiny stimulačních (povzbuzujících) látek, chemicky jde o 3,4-methylendioxyamphetamin, ve zkratce MDMA. Uvedené chemické složení nemusí být vždy stejné, protože jsou použitelné i další deriváty amfetaminu.  Droga se užívá pouze polykáním a je nabízena ve formě jednotlivých různobarevných tablet, na kterých může být vylisovaný jednoduchý motiv (list jetele, králík, holubice...). Odlišuje se tak obsažené množství  účinné látky, popřípadě možnost kombinace s dalšími látkami. Těmi mohou být ketamin, efedrin a kofein, avšak narůstá tím možnost poškození organismu. Množství účinné látky v jedné tabletě je 60 - 120 mg MDMA, cena jedné tablety se pohybuje kolem 150 - 250 Kč.    
   

 
*
zvětšit
 
(*foto: P. Schermel) Vítáme obrazové zdroje.

  ÚČINKY   
   
 Při jednotlivém užití začíná extáze působit asi za půl hodiny pocitem tělesného tepla. Dále se u uživatele prohlubuje pocit porozumění ostatním a souznění s nimi společně s povznesenou náladou. Účinek trvá několik hodin a je spojený s příjemným prožíváním , člověk si může ihned velmi dobře rozumět s neznámými lidmi a dokonce i s takovými, které jinak nemá v oblibě. Druhý den po užití se může dostavit únava, deprese a nespavost. 
 

  DOJEZD A DOPADY   
   
  Projevy dlouhodobého užívání nelze jednoznačně popsat. Mimo jiné hlavně protože, jde o drogu rozšířenou relativně přednedávnem. Protože jde o derivát amfetaminu lze předpokládat poškození psychiky projevující se stavy toxické psychózy (podobně jako u pervitinu) spojené s nepředvídatelným chováním, které může být nebezpečné. Ze sociálního hlediska je užívání této drogy spojené především s okruhem a prostředím tzv. technokultury. 
  

  RIZIKA  
  
  Rizika při užívání: možnost poškození organismu příměsemi, nečistotami a nejistým složením, při dlouhodobém užívání možnost toxické psychózy a nepředvídatelného chování, v těhotenství poškozuje plod, při intoxikaci potlačuje pocit žízně a při současné dlouhodobé zátěži (tanci) může vést velmi nebezpečnému stavu odvodnění organismu.  
    

  PREVENCE (jiné alternativy) 
 

  Popis techniky