KOKAIN ///////  konopípervitinheroinÚVOD, těkavé látkyLSDextázespeciality, 
 
  Kokain (koks, coke), crack 
účinky, dopady, rizika, prevence, popis techniky, foto 

  VZHLED

  Stimulační látka získávaná ze sušených listů rostlin rostliny Erythroxylon coca. Výsledná podoba je bílý krystalický prášek, který se užívá šňupáním, nitrožilně a kouřením (po úpravě do hořlavé sloučeniny zvaný "crack"). Učinná látka je methylester benzoylekgoninu. Velikost jednotlivé dávky se pohybuje mezi 30 - 50 miligramy účinné látky a délka účinku je poměrně krátká: 20 - 30 minut. Cena se pohybuje kolem 2.500 Kč za 1 gram.
   

 
*
zvětšit                zvětšit                zvětšit                zvětšit
 
  
zvětšit (kokain)       zvětšit (crack)
 
(*foto: P. Schermel) Vítáme nové obrazové zdroje.

  ÚČINKY   
   
  Jednotlivé užití vyvolává pocit zvýšené energie, oživení, sebedůvěry, podnikavosti a vtipnosti. Účinky jsou podobné pervitinu a dalším amfetamínům.  Dochází ke zvyšování sexuální apetence ("chuti") současně se snížením sexuální potence. Pokud dojde k rozvoji závislosti tak jsou, vzhledem k délce účinku, jednotlivá užití opakována až 20 x denně a denní spotřeba může být přes dva gramy kokainu..   
  

  DOJEZD A DOPADY  

  Dlouhodobé užívání je provázeno viditelným zhubnutím uživatele vzhledem ke ztrátě chuti k jídlu, je popisován typický šedý nádech pokožky. Nastává velmi pozvolný rozvoj toxické psychózy s paranoidními stavy (podezřívavost, strach, obavy přerůstající v bludy) s dlouhodobým průběhem nemoci. Spontánní poruchy senzorických neuronů způsobené kokainem vyvolávají pocity svědění kůže, případně pocit hmyzu pohybujícího se pod kůží, který se uživatel snaží odstranit; mnohdy za cenu sebepoškození (například je vyřezává nožem).


  RIZIKA  
     
   Rizika při užívání: vznik závislosti s nárůstem tolerance k droze, vznik toxické psychózy, možnost přenosu HIV, žloutenek a dalších infekčnívch chorob při sdílení injekčního náčiní více osobami, poškození plodu i při jediném užití během těhotenství. 
  Abstinenční příznaky se u závislých dostavují, nejsou však natolik výrazné jako u opiátových drog.

  PREVENCE (jiné alternativy) 
    

  Popis techniky