LSD /////// konopípervitinheroinkokain, těkavé látkyÚVODextázespeciality, 
 
  LSD (derivát kyseliny lysergové), acid, kyselina 
účinky, dopady, rizika, prevence, popis techniky, foto 

  VZHLED  

  Popis: Syntetická halucinogenní droga působící ve velmi malých dávkách. Vyskytuje se v čisté podobě (bílé krystalky, roztok bez chuti a zápachu) nebo v kombinaci s dalšími drogami (většinou amfetaminy) ve formě tzv. tripů - papírků s obrázkovými motivy napuštěných účinnými látkami v různých poměrech. Doba účinku je poměrně dlouhá: 8 - 12 hodin. Čistá látka není předmětem nelegálního obchodu takřka vůbec, tripy se prodávají v ceně 150 - 200 Kč za kus.    
   

 
*
                   zvětšit (LSD)        zvětšit (halucinogeny, trip)
 
(*foto: P. Schermel) Vítáme nové obrazové zdroje.

  ÚČINKY   
   
  Jednotlivé užití LSD může vyvolávat různé efekty, v první řadě záleží na velikosti dávky. Při užití velmi malého množství (obvykle v tripech) nenastává typický halucinogenní efekt, ale dochází ke změnám až lehkým poruchám ve vnímání zvuků a barev a také ke změnám v emotivitě uživatele.  Naopak čistá LSD ve vyšší dávce vyvolává halucinace barev, zvuků, mystických anebo kvazináboženských zážitků. Reakce může být i špatná, děsivá, panická - tzv. "špatný výlet" (bad trip). Halucinace mohou být provázeny poruchami vnímání času (minuty trvají hodiny a naopak) nebo úplnou dezorientací v  čase a prostoru .


  DOJEZD A DOPADY  
   
  Dlouhodobé užívání LSD je možné, je však charakteristické nepravidelností, což znamená jednotlivá epizodická užití a nikoliv stav trvalé intoxikace a závislosti (která není ani popisována). Vzhledem k nepředvídatelnosti efektu užití a jeho odtržení od reality není stav trvalé intoxikace ani možný.
  

  RIZIKA  
  
  Rizika při užívání: nevypočitatelnost účinků při užití, možnost rizikového chování při intoxikaci a nebezpečí zranění sebe i ostatních, možnost dezorientovaného chování, paniky, možnost vyvolání tzv. latentní psychózy ("nespuštěné" psychické onemocnění, které se může projevit po užití látky), nebezpečí "flashbacku"; vznik stavu podobnému po užití drogy bez toho, že by byla užita.   
   

  PREVENCE (jiné alternativy) 

  Vycházím-li z předpokladu, že droga (chemická látka) vpravena do mého organizmu ovlivňuje nějakým způsobem jeho reakce, můžu z toho vyvozovat, že se v mém organizmu přirozeně vyskytují receptory, na něž se je schopna tato látka vázat a ovlivňovat (katalyzovat) mimo jiné moje vnímání a prožívání. Vycházím rovněž ze svých osobních zkušeností s drogami, a i zde opět připomínám, že dnes už žádné tzv. nelegální drogy neberu. 
   


  Popis techniky

  Historická poznámka. Lysergamid byl neplánovaně objeven v roce 1943 ve Švýcarsku chemikem A. Hofmannem, který ke svému překvapení prodělal první intoxikaci novou látkou. LSD byla pro své účinky zkoumána za účelem zjištění možných terapeutických účinků v psychiatrii, od kterých však bylo pro příliš velkou rizikovost  upuštěno. V bývalém Československu byla v šedesátých letech dokonce průmyslově vyráběna. Ve Spojených státech byla v tomto období poměrně společensky  tolerována; její účinky podrobně zkoumal profesor psychologie na Harvardské univerzitě Timothy Leary, který se posléze stal jedním z guru "květinového hnutí"...