SPECIALITY /////// konopípervitinheroinkokain, těkavé látkyLSDextázeÚVOD, 
 
  Speciality (přírodní drogy aj.) - halucinogenní látky (psilocybin, meskalin ) a  PCP (andělský prach = angel dust, sherman,) 
účinky, dopady, rizika, prevence, popis techniky, foto 

  VZHLED   

  Popis: Přírodní psychotropní látky z nichž nejčastěji používané se vyskytují v houbách (Psilocybe mexicana, Psilocybe bohemica; psylocybin - chemicky: N,N-dimethyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin), kaktusech (Lophophora williamsi; meskalin - chemicky: 3,4,5-trimethoxyfenethylamin), liánách (Ipopea), případně okrasných rostlinách (rod Datura). Užívají se buď požíváním rostlin či jejich částí, případně kouřením po usušení. Získávají se buď sběrem v přírodě, nebo v tzv. high shopech v Holandsku.     
   

  (*foto: P. Schermel) Vítáme nové obrazové zdroje.
  *
 zvětšit                 zvětšit                 zvětšit                 zvětšit

  
původní zdroj: www.fungi.com (galerie)

  ÚČINKY   
   
  Velikost jedné dávky se určuje velmi špatně, protože množství účinné látky je velmi proměnlivé jak v jednotlivých rostlinách, tak i v jejich částech. Délka účinku je několik hodin. Jednotlivé užití je charakteristické vznikem halucinací (falešných smyslových vjemů, které jsou považovány za realitu) především zrakových a sluchových. Uživatelé mohou prožívat různé stavy (např. létání), spatřovat abstraktní barevné obrazce, konkrétní děje,  často s mystickým obsahem. Popisovány jsou také deformace vnímání tvarů, barevná vizualizace zvuků (hudby)  nebo přisuzování lidských vlastností neživým předmětům (veselý stůl, smutný telefon...). Vlastní obsah halucinací záleží mimo jiné na momentálním naladění uživatele i na struktuře jeho osobnosti, bývají spojovány i s jeho podvědomím.   V minulosti byly halucinogenní látky předmětem experimentálních zkoumání, jejichž cílem bylo zjistit možnosti jejich využití k terapii. 
   

  DOJEZD A DOPADY  
  
  Popis vlivu dlouhodobého užívání je problematický. V případě halucinogenních drog nelze hovořit o pravidelném užívání, především protože stav trvalé intoxikace není reálný a v praxi se nevyskytuje, užívání lze spíše popsat jako nárazové či "sezónní".  Z těchto důvodů se rovněž diskutuje o vzniku závislosti. Obraz pravidelného uživatele nelze jednoznačně definovat.
   

  RIZIKA  
  
  Rizika při užívání psychotropních přírodních látek: nevypočitatelnost účinků, riziko nebezpečného a nepředvídatelného chování, vznik tzv. latentních psychóz (užití těchto látek může být spouštěcím mechanismem "skrytého" psychického onemocnění, které by se jinak neprojevilo), možnost samovolného vzniku  "flashbacku", tj.: stavu podobného intoxikaci drogou bez jejího užití. 
  

  PREVENCE (jiné alternativy) 
   

  Popis techniky 
 
  PCP (andělský prach = angel dust, sherman,) 
   
  Popis: látka se stimulačními a halucinogenními účinky, původně lék - veterinární anestetikum, chemicky jde o phenylcyclohexylpiperidin. Vyskytuje se v různých podobách: jako prášek, tablety i roztok. Nejčastěji se užívá kouřením společně s marihuanou a tabákem. Její získávání je poměrně jednoduché a laciné, na drogovém trhu se však ve srovnání s ostatními drogami vyskytuje sporadicky a není předmětem pravidelného obchodu.  

  Rizika při užívání: velká nevypočitatelnost účinků, riziko nebezpečného a nepředvídatelného chování, stavy po užití podobné schizofrenii, snížení citlivosti k bolesti může vést ke lhostejnosti k možnosti poranění.  

  Jednotlivé užití menší dávky vede k pocitům odcizení, odtržení a vzdálení od reality, při vyšší dávce mohou nastat sluchové halucinace, poruchy vnímání prostoru společně s nezvladatelnými návaly smutku a úzkosti, anebo naopak pocity síly a nezranitelnosti. Uživatel má setřenou řeč, ztěžka mluví, jeho okolí na něj může působit směšně. Připadají si bombardování podněty zvnějšku což může zvyšovat jejich vzrušivost a podrážděnost, obzvláště pokud se jim někdo snaží pomoci snaží se rychle osvobodit, takže v kombinaci se sníženou citlivostí k bolesti mohou vyvolávat dojem agresivity. 

  Dlouhodobé užívání PCP není obvyklé. Lze předpokládat tendenci k rozvoji toxické psychózy.