Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci

 

Typ služeb

Název

Zřizovatel

Adresa

PSČ

Obec

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

H l a v n í   m ě s t o   P r a h a

AP

Středisko terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin

o.s. Anima

Apolinářská 4

120 00

Praha 2

Šárka Palečková Pešková

224 911 364

anima@anima-os.cz

AP

Konzultační centrum pro závislé

o.s. ESET-HELP

Donovalská 1862

149 00

Praha 4

Mgr. Jan Hesoun

272 922 718

jan.hesoun@esethelp.cz

DC

Doléčovací centrum Sananim

o.s. Sananim

Novovysočanská 604/A

190 00

Praha 9

Martin Hulík

284 826 844

hulik@Sananim.cz

DC

Centrum následné péče Drop in

Drop in, o.p.s.

Holečkova 31

150 00

Praha 5

Evžen Klouček

257 326 080

cnp@ecn.cz

DE

Psychiatrická léčebna Bohnice

 

Ústavní 98

180 00

Praha 8

MUDr. Bořivoj Prokeš

284 016 231, 284 016 655

-

DE

FN Vinohrady - Detoxifikační oddělení

 

Šrobárova 50

100 00

Praha 10

 

267 168 370

-

DS

Denní stacionář - Sananim

o.s. Sananim

Janovského 26

170 00

Praha 7

Mgr. Ilona Preslová

220 803 130, 266 711 211

stacionar@Sananim.cz

KC

K-centrum Sananim

o.s. Sananim

Osadní 2

170 00

Praha 7

Petr Nosek

283 872 186

kacko@Sananim.cz

KC

K-centrum Teen Challenge

o.s. Teen Challenge

Kodaňská 29

101 00

Praha 10

Jan Janáč

271 743 607

praha@teenchallenge.cz

KC

Nízkoprahové středisko Drop-in

Drop in, o.p.s.

Karolíny Světlé 18

110 00

Praha 1

Martin Titman

222 221 431

dropin@ecn.cz

KC

Stanice prvního kontaktu

o.s. ESET-HELP

Donovalská 1862

149 00

Praha 4

Bc. Regina Babická

272 920 297

regina.babicka@esethelp.cz

PL

Psychiatrická léčebna Bohnice

 

Ústavní 91

180 00

Praha 8

Prim. MUDr. Nešpor Karel

284 016 208

-

PL, DE

Detoxifikační jednotka při VFN Apolinář

 

Apolinářská 4

120 00

Praha 2

MUDr. Nyarhidy

224 968 222, 224 968 200

-

PP

Centrum primární prevence institu Filia

o.s. Filia

Sokolská 26

120 00

Praha 2

Mgr. Dagmar Nováková

224 263 026

filia@telecom.cz

PP

Život bez závislosti

o.s. Život bez závislosti

Lupáčova 14

130 00

Praha 3

PhDr. Helena Vrbková

222 716 740, 602 255 508

h.vrbkova@seznam.cz

PP

Prev-Centrum - Centrum primární prevence

o.s. Prev-Centrum

Meziškolská 1120/2

160 00

Praha 6

Mgr. Ilona Bímová

233 355 459

cpp@prevcentrum.cz

AP

Prev-Centrum - Centrum poradenství pro mládež a rodiny

o.s. Prev-Centrum

Meziškolská 1120/2

160 00

Praha 6

Mgr. Petr Flaks

233 355 459

poradna@prevcentrum.cz

KC

Prev-Centrum - Centrum komunitních aktivit

o.s. Prev-Centrum

Meziškolská 1120/2 (vchod z Anastázovy ul.)

169 00

Praha 6

Bára Orlíková

233 355 459, 777 161 133

cka@kmen.info

SL

Centrum metadonové substituce Drop in

Drop in, o.p.s.

Lannova 2

110 00

Praha 1

MUDr. Zdeněk Veselý

224 810 504, 721 830 497

metadon@way.cz

SL

Substituční jednotka při odd. pro léčbu závislostí VFN

 

Apolinářská 4

128 02

Praha 2

MUDr. Jan Bečka, MUDr. Petr Popov

224 968 216, 224 968 225

petr.popov@vfn.cz

TK

Středisko pro mládež Klíčov - Alternativa

 

Čakovická 51

190 00

Praha 9

Mgr. Martin Rejmiš

283 880 212, 604 634 605

-

TK

Teen Challenge Na Bendovce

o.s. Teen challenge

Na Bendovce 24 0

181 00

Praha 8

Petr Ministr

228 541 627

praha@teenchallenge.cz

TP

Terénní programy Sananim

o.s. Sananim

Na Zderaze 11

190 00

Praha 2

Martin Větrovec

224 920 577

street@Sananim.cz

TP

Drop-in

Drop in, o.p.s.

Kubelíkova 27

130 00

Praha 3

Ondřej Novák

296 330 952, 602 194 073

street@dropin.cz

TP

Terénní práce s rómskými uživateli drog o.s. HOST

o.s. HOST

Plzeňská 211 (POB 142)

150 21

Praha 5

Michal Horák

257 221 710

host.drogy@volny.cz

TP

ČČK Praha 2 - výměnný program

Český červený kříž

Legerova 30

120 00

Praha 2

Dagmar Jíchová

 

 

J i h o č e s k ý   k r a j

AP

AT poradna

 

Radomyšlská 336

386 01

Strakonice

MUDr. František Kučera

383 551 911

-

AP

AT poradna

 

U nemocnice 380/II

377 01

Jindřichův Hradec

MUDr. Lenka Suchanová

383 551 911

-

PL

Psychiatrická léčebna

 

Lnáře 16

387 42

Lnáře

MUDr. Vl. Muchl

383 495 101

-

PL

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

 

Červený Dvůr 1

382 08

Český Krumlov

Prim. MUDr. Jiří Dvořáček

380 739 131

-

KC, PP

K-centrum

o.s. Arkáda

Fügnerovo nám. 48

397 01

Písek

J. Nachlingerová

382 211 300

arcada@iol.cz

KC, PP

K-centrum

o.s.SPPPO - Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům

U stadionu 397

383 01

Prachatice

dr. Hrubá

388 310 147

kcentrum.prachatice@quick.cz

KC, PP

K-centrum

o.s.SPPPO - Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům

1.máje 74

385 01

Vimperk

Mgr. Modlitbová

388 414 140

kcentrum.vimperke@quick.cz

TP

Jihočeský streetwork

o.s. Prevent

Krátká 20

386 01

Strakonice

Mgr. Anna Němcová

383 322 357

kcentrum.st@seznam.cz

PP

Cesta poznání

o.s. Prevent

Krátká 20

386 01

Strakonice

Mgr. Jaroslava Haisová

383 322 357

kcentrum.st@seznam.cz

TK

Terapeutická komunita Němčice

o.s. Sananim

Zámek 1

387 18

Němčice u Volyně

Mgr. Aleš Kuda

383 396 120

nemcice@Sananim.cz

TK

Terapeutická komunita Karlov

o.s. Sananim

Karlov 3

398 04

Čimelice

Petr Vácha

382 229 655, 382 229 692

karlov@Sananim.cz

TK

Terapeutická komunita Podcestný mlýn

o.s. Podané ruce

Kostelní Vydří 64

380 01

Dačice

Ing. Jan Bartošek

384 420 172

spr.tkmlyn@razdva.cz

PP

Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T

Cheiron T, o.p.s.

Děkanská 302

390 01

Tábor

Jitka Svobodová

381 257 624

cheiront@volny.cz

TP, KC, DS

K- Centrum Auritus

Farní charita Tábor

Klokotská 114

390 01

Tábor

Mgr. Hana Vojtěchová

381 255 999

auritus@iol.cz

AP

Rodičovská skupina Modrá spirála naděje

o.s. Modrá spirála naděje

J. Bendy 6

370 05

České Budějovice

Mgr. Eva Svobodová

604 959 895

 

AP

Ambulantní léčebné a doléčovací centrum pro drogovou závislost

o.s. Therapeutica

Riegrova 19

370 01

České Budějovice

Bc. Monika Kozelová

603 316 610

therapeutica@seznam.cz

TP, KC, AP

Kontaktní a doléčovací centrum

o.s. Háječek

F.A. Gerstnera 2

370 01

České Budějovice

Dr. Kvetoslava Kotrbová

386 350 169

kcentrum.cb@seznam.cz

TP

Krizové a kontaktní centrum

o.s. Prevent

Krátká 20

386 01

Strakonice

Mgr. Anna Němcová

383 322 357

kcentrum.st@seznam.cz

TP, KC

K-centrum

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

Kostelní 163

380 01

Český Krumlov

Bc. Bedřich Čermák

380 711 794

kcentrum-ck@sendme.cz

KC

Kontaktní a poradenské centrum Citadela

Farní charita Třeboň

Chelčického 1

379 01

Třeboň

Miroslav Valeš

380 711 794,  776 785 580

open-chance@seznam.cz

J i h o m o r a v s k ý   k r a j

AP, PP

Sociální asistent - street kontakt

Město Boskovice

Plačkova 6

680 01

Boskovice

Jarka Šimáková

724 208 359

klub@boskovice.cz

DC

Doléčovací centrum JAMTANA 

o.s. Podané ruce

Francouzská 36

602 00

Brno

Mgr. Tomáš Přikryl

545 246 690

jamtana@volny.cz

DS, SLs

DPS Elysium

o.s. Podané ruce

Hapalova 22

639 00

Brno

MUDr. Jiří Dolák

541 227 704

elysium@sky.cz

DE

Psychiatrická léčebna

 

Húskova 2

618 32

Brno - Černovice

MUDr. Jiří Pokora

548 123 339, 548 123 111

-

DE

Psychiatrická klinika FN

 

Jihlavská 20

635 00

Brno

Prof. MUDr. Ivan Peška

547 192 057

eceska@med.muni.cz

PP

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

 

Sládkova 45

602 00

Brno

PhDr. Lenka Skácelová

548 526 802

pppsladkova@iol.cz

KC, TP

K- centrum Drug azyl

o.s. Podané ruce

Vídeňská 3

639 00

Brno

Libor Šimků

543 249 343

drugazyl@iol.cz

KC, TP

K-centrum a terénní program

Oblastní charita Břeclav

Náměstí T. G. Masaryka 4

690 02

Břeclav

Jaroslav Kolda

519 322 842

kackobreclav@razdva.cz

KC

K-centrum

Charita Kyjov

Palackého 194

697 01

Kyjov

Jarmila Řihánková

518 611 589

kacko@caritas.kyjov.cz

PP

Centrum prevence

Charita Kyjov

Palackého 195

698 01

Kyjov

Mgr. Jana Skoumalová

518 611 589

kyjov@caritas.cz

TK

Terapeutická komunita Krok

o.s. Krok

Komenského 2124

697 01

Kyjov

Mgr. Hana Čamlíková

518 616 801

krok_os@seznam.cz

TP, KC, PP

Prevcentrum Ulita Blansko

Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s.

Sadová 2

678 01

Blansko

Aleš Herzog

516 410 621, 604 957 495

pvc.bk@worldonline.cz

KC, TP, AP

Kontaktní centrum

Oblastní charita Hodonín

Pančava 56

659 01

Hodonín

Pavel Novotný

518343842, 776 735 904

k-centrum.hodonin@worldonline.cz

PP

P-centrum

Oblastní charita Hodonín

Koupelní ul.

659 01

Hodonín

Ivana Lesová

518 341 003

pcentrum.hod@tiscali.cz

DC

Program podporovaného zaměstnání EIKÓN

o.s. Podané ruce

Francouzská 36

602 00

Brno

Zdeněk Šujan

545 247 535

 

TP, AP

Program terénní práce Podané ruce

o.s. Podané ruce

Vídeňská 3

639 00

Brno

Alexandr Tikovský

543 210 802

extc@volny.cz

PL

Psychiatrická ambulance

o.s. Podané ruce

Hapalova 22

639 00

Brno

MUDr. Eva Matoušková

541 227 704

elysium@sky.cz

KC

Kontaktní centrum Netopeer

o.s. Podané ruce

Horní Česká 4

669 02

Znojmo

Jan Syrový

515 264 996

kcznojmo@quick.cz

KC, TP

Teen Challenge

o.s. Teen Challenge

Kopečná 37

602 00

Brno

Marek Novotný

602 179 363

-

AP

Drogové služby ve vězení

o.s. Podané ruce

Vídeňská 3

639 00

Brno

Bc. Olga Škvařilová

543 249 343

ds.vezeni@tiscali.cz

K a r l o v a r s k ý   k r a j

AP

AT poradna

 

Rokycanova 1756

356 01

Sokolov

MUDr. Vichnar

352 308 111

-

KC, TP

Centrum protidrogové prevence

 

K. H. Máchy 1266

356 01

Sokolov

Mgr. E. Müllerová

352 621 501

-

KC, TP

Teen Challenge

o.s. Teen Challenge

Bulharská 29A

360 01

Karlovy Vary

Jan Janáč

353 224 249

karlovy.vary@teenchallenge.cz

KC

Kontaktní centrum Kotec

o.s. Společenství Jan 10

Boženy Němcové 453

353 01

Mariánské lázně

PaedDr. Pavla Kordíková

354 620 750, 776 773 258

kotec@jan10.cz

TP

Terénní program

o.s. Společenství Jan 10

Bratrská 1210/41

352 01

Markéta Černá

605 732 813

 

TP

Terénní program

o.s. Společenství Jan 10

původně: Zahradní 640, přestěhoval se neznámo kam

357 35

Chodov

Ing. Martin Hloska

352 675 143

 

TP

Terénní program

o.s. Společenství Jan 10

původně: Karlova 17, přestěhoval se neznámo kam

350 01

Cheb

Bc. Karel Pressl

telefon není

 

KC, TP, AP

Terénní práce na Tachovsku

o.s. Společenství Jan 10

Dolní Žandov č. 38

354 93

Dolní Žandov

Jaromír Jiráska

354 693 582

ustredi@jan10.cz

PP

Prev-Centrum

o.s. Prev-Centrum

Kamenná 5

350 02

Cheb

Mgr. Alexej Kokorev

354 424 176

 

KC

K-centrum

o.s. Světlo

Krále Jiřího 38

360 02

Karlovy Vary

Miroslava Chrzová

353 222 742

 

K r á l o v é h r a d e c k ý   k r a j

AP

AT poradna

 

Husova 321

508 01

Hořice v Podkrkonoší

MUDr. Váchová

 

 

AP

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 

Havlíčkova 56

506 01

Jičín

Alžběta Limberská

493 580 222

 

PL

Léčebna návykových nemocí

 

Nechanice

503 15

Nechanice

MUDr. Jiří Čížek

 

 

PL

Psychiatrická klinika

 

Hradecká 1172

503 01

Hradec Králové

MUDr. Herbert Hanuš

495 833 232

 

KC

K-centrum Laxus

o.s. Laxus

Pospíšilova tř. 698

500 03

Hradec Králové

Mgr. Jana Ženíšková

495 513 977

os.laxus.hk@centrum.cz kacko@laxus.cz

PP

SALINGER - Preventivní aktivity pro rodiče a děti

o.s. SALINGER

Selicharova 1420

500 12

Hradec Králové

Mgr. Robert Černý

495 267 249, 777 807 050

salinger@seznam.cz

KC

Kontaktní a krizové centrum Archa

o.s. Dokořán

Čechova 342

547 01

Náchod

Mgr. M. Ježková Petreková

491 427 818

 

TP

Terénní programy o.s. Laxus

o.s. Laxus

Pospíšilova tř. 698

500 03

Hradec Králové

Mgr. Ing. Jiří Staníček

495 513 977

teren@laxus.cz

SL

Ambulance OAT při FN

 

Šimkova 870

500 38

Hradec Králové

MUDr. Jiří Čížek

495 832 410, 495 832 221

cizek@lfhk.cuni.cz

PP, AP, KC

Program terénní a kontaktní práce s uživateli drog

o.s. P. I. P.

Náchodská 359

541 01

Trutnov

Mgr. Jaroslav Halama

499 814 890

 

AP

Ambulantní program o.s. Laxus

o.s. Laxus.

Okružní 699

500 02

Hradec Králové

PhDr. Jana Dobiášová

495 515 907

ambulance@laxus.cz

L i b e r e c k ý   k r a j

DC

Doléčovací centrum ADVAITA

o.s. Advaita

Nezvalova 662

460 15

Liberec

Pavlína Hrušková

482 750 607

 

AP

AT poradna

 

Kláštěrní 117/2

460 01

Liberec

MUDr. Drtil

485 312 794

 

DE

Nemocnice Liberec psychiatrické oddělení

 

Husova třída 10

460 00

Liberec

MUDr. Veronika Kotková

485 312 229

 

KC

ARX - krizové centrum

Liberecký kraj

U balvanu 2

466 01

Jablonec nad Nisou

Dana Augustinová

483 711 436

arx@jablonec.cz

KC, TP

K-centrum

Liberecký kraj

Rumunská 56

460 01

Liberec

Mgr. Kateřina Pšeničková

482 710 276

kcentrumlbc@volny.cz

PP

Dětský diagnostický ústav - Středisko výchovné péče ČÁP

MŠMT ČR

Na výšinách 451/9

460 05

Liberec

ing. Bc. Jana Lanková

482 750 807

svp_lbc@iol.cz

TK

Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi

Liberecký kraj

Nová Ves 55

463 31

Chrastava

MUDr. David Adameček

485 146 988

tekadez@volny.cz

KC, TP

K - centrum

MUDr. Ladislav Hnídek

Hálkova 1794

470 01

Česká Lípa

Mgr. Magda Jogheeová

487 831 545

k-centrum.cl@worldonline.cz

M o r a v s k o s l e z s k ý   k r a j

TK

Terapeutická komunita pro drogově závislé

o.s. Pastor Bonus

Podlesí 20

793 31

Podlesí

Mgr. Petr Opletal, Mgr. Ing. Pavlína Opletalová.

547 737 070

pastorbonus@iol.cz

KC

CITADELA - sdružení pro podporu prevence drogových závislostí

o.s. CITADELA

Krnovská 9

792 01

Bruntál

Mgr. Miroslav Piňos

554 717 737

citadela@iol.cz

KC, TP

Teen Challenge Havířov

o.s. Teen Challenge

Selská 29

736 01

Havířov

Stanislav Pawlas

596 810 291

havirov@teenchallenge.cz

AP, DE, SL

Psychiatrické oddělení při FN s poliklinikou

 

17. listopadu 1790

708 52

Ostrava

Prim. MUDr. Jitka Potribná

597 373 209, 597 374 235

jitka.potribna@fnspo.cz

DE

Lůžkové detoxifikační oddělení při NsP

 

Dělnická 24

736 39

Havířov

Prim. MUDr. Eva Večeřová

596 491 655

-

PL

Psychiatrická léčebna

 

Olomoucká 88

746 01

Opava

MUDr. Chvíla CSc., MUDr. Staňková

553 695 111

-

KC

K-centrum Karviná

o.s. NET

tř. Družby 1125

735 06

Karviná - Nové Město

 

596316808, 737 643 314

 

KC

K-centrum Bohumín

o.s. NET

Okružní 1069

735 81

Bohumín

Kateřina Šutorková

596 016 291, 603 236 851

 

DC

Resocializační zařízení pro ženy a matky s dětmi ohrožené závislostí

Česká katolická charita

Středová 39

735 62

Český Těšín - Koňakov

Marcela Chrobočková

558 732 522

charitact@volny.cz

PP

Centrum prevence pro děti a mládež ohožené závislostmi všeho druhu

Charita Český Těšín

Na Nábřeží 41

736 01

Havířov

Iveta Pawlasová

596 810 342

centr.prev.ha@volny.cz

KC

Kontaktní a poradenské centrum drogové pomoci

Město Havířov

Hřbitovní 12

736 01

Havířov

Mgr. M. Bezděková

596 884 854

cdphavirov@volny.cz

TK

Domov Agapé - resocializační zařízení pro děti

Charita Opava

Přerovecká 36

747 95

Opava - Suché Lazce

Mgr. Renáta Hoffmanová

553 794 599

domov.agape@charitaopava.cz

KC, TP

K-centrum Renarkon

Renarkon, o.p.s.

Mariánskohorská 1328/29

702 00

Moravská Ostrava

Prim. MUDr. Libor Chvíla

596 612 529

k.centrum.renarkon@worldonline.cz

KC

Kontaktní centrum Frýdek-Místek

Renarkon, o.p.s.

Na příkopě 3210

738 01

Frýdek - Místek

Pavel Matula, DiS

558 628 444

kc.fm@worldonline.cz

TK

Terapeutická komunita Teen Challenge Tyra

o.s. Teen challenge

Tyra 32

739 61

Třinec 1

Ivan Vlachynský

558 348 544, 606 740 450

tyra@teenchallenge.cz

TP

K-centrum

o.s. Ave

Ostravská 1628

737 01

Český Těšín

Andrea Kutalová

558 736 600

kacko@grendel.cz

KC,TP

Kontaktní a poradenské centrum Pod slunečníkem

o.s. Pod slunečníkem

Hradecká 16

746 01

Opava

PhDr. Alena Nyklová

553 718 487

k.centrum@seznam.cz

KC

K-centrum Krystal

o.s. Krystal

Šmeralova 3

794 01

Krnov

Martina Mezírková, DiS

777 090 776

krystal.krnov@seznam.cz

KC, TP

Teen Challenge Ostrava

o.s. Teen Challenge

Úprkova 25

702 00

Moravská Ostrava

Vojtěch Kozubík

596 134 893, 601 538 253

ostrava@teenchallenge.cz

KC

KC Třinec Zobava

 

Jablunkovská 135

739 61

Třinec

Daniel Czeczotka

558 321 076

kctrinec@volny.cz

PP

Sdružení Klubko

 

Na Příkopě 3210

738 01

Frýdek-Místek

Mgr. Martin Sysala

606 258 042

klubko@post.cz

TK

Terapeutická komunita Renarkon

Renarkon, o.p.s.

Čeladná - Podolánky 383

739 12

Frýdek - Místek

Petra Ďásková

558 684 334

renarkon.ops@worldonline.cz

PP

Centrum primární prevence

Renarkon, o.p.s.

Mariánskohorská 29

702 00

Moravská Ostrava

David Kondělka

596 612 529

renarkon.ops@worldonline.cz

DC

Doléčovací centrum

Renarkon, o.p.s.

Mariánskohorská 29

702 00

Moravská Ostrava

Mgr. Jana Slováková

595 626 304

dc.renarkon@tiscali.cz

O l o m o u c k ý   k r a j

DC

P-centrum

o.s. P-centrum

Lafayettova 9

772 00

Olomouc

Ing. Radmila Herzánová, PhD.

585 221 983

 p-centrum@p-centrum.cz

KC, TP

Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé Káčko Uničov

Oblastní charita Uničov

Jiřího z Poděbrad 546

783 91

Uničov

Mgr. Petr Hromada

585 002 104, 606 540 577

kacko.unicov@centrum.cz

DE

Vojenská nemocnice

 

Sušilovo náměstí 5

779 00

Olomouc

MUDr. Jiří Bilík

585 407 111

-

PL

Psychiatrická léčebna Jemnice

 

Budějovická 626

675 31

Jemnice

MUDr. Hosák

 

-

PL

Psychiatrická léčebna

 

Olomoucká 173

785 01

Šternberk

Prim. MUDr. Jiří Martinů

585 085 111

jiada@volny.cz

KC

K-centrum KAPPA

o.s. Kappa - help

Skalní 1059

753 01

Hranice

Vavřík Ivo

581 607 022, 605 211 218

hranice@kappa-help.cz

KC, TP

Kontaktní krizové centrum Srdíčko

Start Klub Srdíčko - Katovna Jeseník, o.s.

Dukelská 456

790 01

Jeseník

Mgr. Monika Novotná

607 972 867, 723 600 228, 736 121 287

monika.novotna@atlas.cz

KC, TP

K-centrum Walhalla

o.s. Podané ruce

Sokolská 48

772 00

Olomouc

Lukáš Hrubý

585 220 034, 737 308 286

walhalla@podaneruce.cz

AP

Centrum krizové intervence

 

Dolní náměstí 33

772 00

Olomouc

MUDr. Libor Gronský

585 223 737

 

KC, TP

K-centrum KAPPA

o.s. Kappa - help

Kosmákova 44

750 01

Přerov

Svobodová Kateřina

581 207 901, 605 211 355

office@kappa-help.cz

KC, TP

Kontaktní centrum pro drogově závislé Krédo

o.p.s. Pontis Šumperk

Nerudova 34

787 01

Šumperk

Miloslav Kubíček

583 335 603

pontis@musumperk.cz

PL, DE

Psychiatrická léčebna Bílá Voda

 

U Javorníka 301

790 69

Bílá Voda

MUDr. Petr Jeřábek

584 413 208

pl.bilavoda@ova.pvnet.cz

TK

Terapeutická komunita Fides

PL Bílá Voda

U Javorníka 301

790 69

Bílá Voda

Ludmila Jahodová

584 414 156

pl.bilavoda@ova.pvnet.cz

AP, DE, SL

Ambulance AT při FN Olomouc

 

I. P. Pavlova 12

775 02

Olomouc

MUDr. Jarmila Šmoldasová

588 444 618

smoldajsj@fnol.cz

KC, TP

K - centrum Želva

o.s. Podané ruce

Vrahovická 83

796 01

Prostějov

Mgr. Kristýna Sendlerová

582 361 401, 776 130 350

zelva@podaneruce.cz

P a r d u b i c k ý   k r a j

AP

AT ambulance - psychiatrické oddělení nemocnice

 

Kollárova 7

568 02

Svitavy

MUDr. Cach

 

-

KC, TP

AD - centrum

o.s. Klub hurá kamarád

Jungmanova 2550

530 02

Pardubice

Mgr. Daniel Dvořák

466 510 160

daniel@khk.cz

PP

Komplexní program vzdělávání v prevenci užívání drog

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského nám. 25

532 11

Pardubice

Bc. Jiřina Ludvíková

496 026 276

posta@pardubickykraj.cz

PL

Centrum péče o drogově závislé - nemocnice

 

Kyjevská 44

532 03

Pardubice

MUDr. David Bayer

466 016 622

bayer.david@seznam.cz

KC

Kontaktní cenrum

Klub hurá kamarád

Češkova 2701

530 02

Pardubice

Mgr. Michal Zahradník

466 335 054, 603 279 864

k-centrum@khk.cz

P l z e ň s k ý   k r a j

PL

Psychiatrická léčebna

 

Ústavní ul.

334 41

Dobřany

Prim. MUDr. Škopková

377 813 111

-

PL, DE

Psychiatrická léčebna

 

Alej Svobody 80

323 10

Plzeň

MUDr. Stanislav Kudrle

377 103 157

-

TK

Středisko křesťanské pomoci EMC

Evangelická církev metodistická, Praha

Husova 14

301 24

Plzeň

Ing. Stanislav Rybář

377 224 320

skp.plzen@umc.cz

TP

Ulice - agentura terénní sociální práce

o.s. Ulice

Plovární 40

301 33

Plzeň

Bc. Petr Matoušek

728 24 36 90

petr.matousek@ulice-plzen.com

KC, TP

Aver Drom

o.s. Společenství "Začít spolu"

Podmostní 1

301 12

Plzeň

Bc. Jan Frisch

377 537 094, 377 220 557

jfrisch.szs@seznam.cz

TP

Diakonie ČCEP Přemysla Pittra

ČCE - Středisko Přemysla Pittra

Jiráskova 481/II

337 01

Rokycany

Bc. Petr Neumann

371 720 486

rokycany@diakoniecce.cz

TK

Terapeutická komunita Medvědí kámen

Statis, o.p.s.

Rybník 77

345 25

Hostouň

Mgr. Pavla Vondrová, Ing. Petr Smutný

379 496 687

-

TK

Středisko pro rehabilitaci a resocializaci - Teen Challenge

o.s. Teen Challenge

1. Máje 20

349 58

Černošín

Ing. Petr Balous

374 692 029

cernosin@teenchallenge.cz

KC

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

 

K.H. Borovského 521

347 01

Tachov

Stanislav Bízek

374723159; 737 783 728

drog@tachov-mesto.cz

KC

K-centrum - Centrum protidrogové prevence a terapie

Centrum protidrogové prevence, o.p.s.

Havířská 11

301 00

Plzeň

Mgr. Dana Šedivá

377 421 034, 724 003 934

teren@kcentrum.cz

PP

P-centrum - Centrum protidrogové prevence a terapie

Centrum protidrogové prevence, o.p.s.

Plachého 6

301 26

Plzeň

Bc. Lenka Fialová

377 220 325

prevence@kcentrum.cz

TP

Terenní programy - Centrum protidrogové prevence a terapie

Centrum protidrogové prevence, o.p.s.

Havířská 11

301 00

Plzeň

Mgr. Dana Šedivá

377 421 034

teren@kcentrum.cz

AP

Ambulantní program následné péče - Centrum protidrogové prevence a terapie

Centrum protidrogové prevence, o.p.s.

Plachého 6

301 26

Plzeň

Ludmila Joanidisová

377 220 325

ambulance@kcentrum.cz

PP, DC

Dům na půl cesty RE-ENTER -Teen Challenge

o.s. Teen Challenge

Sušická 75

315 01

Plzeň

Soňa Černá, DiS

377 442 669

plzen@teenchallenge.cz

S t ř e d o č e s k ý   k r a j

PL, DE

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

 

Lípy 15

293 06

Kosmonosy

MUDr. Karel Krákora

326 715 111

kohnova.red@plkosmonosy.cz

KC

K-centrum

o.s. Prostor

Kutnohorská 17

282 02

Kolín 4

Petr Steklý

723 305 303, 608 123 013

prostor.kolin@seznam.cz

KC

Kontaktní a krizové centrum

o.s. Kontaktní a krizové centrum

odstěhovali se neznámo kam

269 01

Rakovník

Yvonne Hlisníková

 

kkc.rakovnik@seznam.cz

TK

Terapeutická komunita Helianna

o.s. Helianna

Mukařov 33

295 01

Mnichovo Hradiště

Bc. Helena Bartoňová

326 786 149

tkhelianna@volny.cz

PP

Peer program - Nedrog

o.s. Nedrog

V Jamce 2385

269 01

Rakovník

Jiří Cafourek

313 516 184

cafex@wp.cz

AP, SL, DC, DE, PP

Ordinace AT při NsP

 

Pražská 528

276 01

Mělník

MUDr. Karel Hampl, CSc.

315 670 511

ordinaceat@nspmelnik.cz

DC

Doléčovací centrum Helianna

o.s. Helianna

Galetova 429

293 01

Mladá Boleslav

Petra Kristlová

326 735 055

helianna@volny.cz

KC

Kontaktní centrum Helianna

o.s. Helianna

Galetova 429

293 01

Mladá Boleslav

Eva Váchová

326 322 817, 326 735 055

helianna@volny.cz

TK

Terapeutická komunita Magdaléna

Magdaléna, o.p.s.

Dobříšská 56, p.o. box 3

252 10

Mníšek pod Brdy

MUDr. Petr Nevšímal

318 599 125

magdalena.ops@iol.cz

DC

Šance - resocializační institut

o.s. Šance

Areál zámku v Budeničkách

273 72

Šlapanice

PhDr. Jana Petráková

603 273 142

resoc@volny.cz

DC

Šance - resocializační institut

o.s. Šance

Ctiborova 3091

272 00

Kladno

Ing. Šárka Vávrová

603 273 142

resoc@volny.cz

KC, TP

K - Centrum, o.s. Semiramis

o.s. Semiramis

Velké valy 995

288 02

Nymburk

Pavel Plaček, DiS

325 514 424, 606 936 212

k-centrum_nbk@quick.cz

KC, TP

K-centrum

Město Benešov

Máchova 400

256 01

Benešov

Hana Slámová

317 728 880, 317 728 855

slamova@abnet.cz

AP

AT ambulance

 

Máchova 400

256 01

Benešov

MUDr. Petr Riesel CSc.

317 756 409

 

PP

Komunitní edukační centrum MAJÁK - centrum primární prevence

Oblastní charita Kutná Hora

Čáslavská 1/3

284 01

Kutná Hora

Bc. Miroslava Žáková

327 511 040, 777 736 020

charitakh@cmail.cz

TK

EXODUS – náhradní domov pro mládež v krizi

o.s. Exodus

Benešovská 507

258 01

Vlašim

Rudolf Vaňkát

317 844 482, 608 224 451

exodus@c-mail.cz

PP

Mise

o.s. Mise

Cyrilovská 194

 

Nové Jirny

Ing. Irena Ludvíková

281 963 840, 604 690 691

irena@raz-2.cz

KC, TP, PP

Centrum drogové prevence a krizové pomoci

Magistrát města Kladna

Kročehlavská 49

272 02

Kladno

Markéta Jakubcová

312 682 177

cdp-kladno@ipnet.cz; cdp-kladno@volny.cz

DC

Doléčovací program pro závislé ženy

Centrum sociálních služeb

Generála Eliáše

272 53

Kladno-Dubí

PhDr. Jana Petráková

603 273 142

 

KC

K - centrum Příbram

Arcidiecézní charita Praha

nám. T. G. Masaryka 1

261 01

Příbram

Petra Belková

318 622 010, 737 851 470

achkacko.pribram@email.cz

TK

Středisko pro mládež Klíčov - o.s. CESTA

o.s. Cesta

Sádecká 169

252 30

Řevnice

MUDr. Ivan Platz

257 721 795, 257 721 231

sm-cesta@cbox.cz

Ú s t e c k ý   k r a j

DC

Děčínské doléčovací centrum

Město Děčín

Fűgnerova 18

405 01

Děčín

Mgr. Michal Bolfík

412 510 259

dcentrum@quick.cz

DE

Nemocnice s poliklinikou, psychiatrické oddělení 

Ústecký kraj

J.E. Purkyně 270

434 64

Most

MUDr. Radek Špecián

478 031 111

red@nspm.cz

DE,  AP

Masarykova nemocnice, psychiatrické oddělení

Ústecký kraj

Sociální péče 7

401 13

Ústí nad Labem

MUDr. Zdeňka Staňková

475 683 130

zdenka.stankova@mnul.cz

SL

Masarykova nemocnice, metadonová jednotka

Ústecký kraj

Sociální péče 12A

401 13

Ústí nad Labem

MUDr. Judita Jansová

475 683 133; 477 113 125

judita.jansova@mnul.cz

PL

Psychiatrická léčebna

Ministerstvo zdravotnictví

 

411 85

Horní Beřkovice

 

416 808 114

-

PP

Centrum sociálního poradenství a sociálních služeb

o.s. Návraty

Sladovnická 21

440 01

Louny

Taťána Tkadlečková

415 658 225

navraty@centrum.cz

KC

K-centrum

Město Děčín

Husovo nám.66/8

405 02

Děčín

Lucie Plíhalová

412 531 415

kcentrum@quick.cz

KC

K-centrum Chomutov

o.s. Světlo Kadaň

Hálkova 224

430 01

Chomutov

Jan Hudák

474 652 030

os.svetlo@quick.cz

KC, TP

K-centrum

o.s. Světlo Kadaň

Věžní 958

432 01

Kadaň

Miroslava Chrzová

474 335 347

os.svetlo@quick.cz

KC

Kontaktní centrum

Oblastní spolek ČČK Litoměřice

Novobranská 15

412 01

Litoměřice

Bc. Petra Lebedová

416 737 182

kclitomerice@tiscali.cz

KC, TP

K-centrum

o.s. Most k naději

Jilemnického 1929

434 01

Most

Lubomír Šlapka

476 104 877

kcentrum.most@telecom.cz

PL

Dětská psychiatrická léčebna

Ministerstvo zdravotnictví

Čeňka Zemana 431

440 01

Louny

MUDr. Jiří Klazar

415 655 636

dpl.louny@quick.cz

AP

Protidrogové informační centrum

o.s. Most k naději

Studentská 750

436 01

Litvínov

Lucie Gärtnerová, Lubomír Šlapka

476 731 939

-

KC

KC Schody

Svazek obcí Kontakt

Chelčického nám. 202

438 01

Žatec

Pavel Bartošek

415 710 514, 776 238 693

kczatec@tiscali.cz

KC, TP

Krizové centrum Nemocnice Teplice

Ústecký kraj

U nových lázní 10

415 01

Teplice

MUDr. Vlasta Hubáčková

417 539 607

kcteplice@seznam.cz

TK

Terapeutická komunita White Light I.

o.s. White Light I.

Mukařov 53, p.o. box 3

407 25

Verneřice

Mgr. Ivana Radimecká, Mgr. Vladislav Dykast

416 797 069, 602 145 461

tkwl@quick.cz

TK

Terapeutická komunita Teen Challenge Šluknov

o.s. Teen Challenge

Císařský 59

407 77

Šluknov

Petr Král

413 386 429, 602 180 549

sluknov@teenchallenge.cz

AP

Sociálně právní agentura

o.s. White Light I.

Varšavská 779/5

400 03

Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Kříž, Mgr. Eva Kozáková

475 531 178, 724 172 448

spa@whitelight1.cz

KC

KC pro drogově závislé

o.s. Drug out club

Stará 1

400 01

Ústí nad Labem

Mgr. Radka Kobližková

475 210 626, 475 211 483

drugout@mbox.vol.cz

TP

Terénní program

o.s. Sokrates

V Jirchářích 705/3

400 01

Ústí nad Labem

Marie Reitingerová

475 220 849, 475 220 320

sokrates1@seznam.cz

PP

Primární prevence

Drak o.s.

V Oblouku 589/23

400 01

Ústí nad Labem

Jana Šumpíková

475 500 871

os_drak@centrum.cz

KC

Kontaktní poradenské centrum pro drogově závislé

město Rumburk

tř. 9 května 1127/25

408 01

Rumburk

Zuzana Malcherová

412 331 017

k-centrum-rumburk@quick.cz

KC

Kontaktní centrum Teen Challenge Rumburk

o.s. Teen Challenge

původně: Krásnolipská 290, objekt vyhořel, hledá se nové působiště

408 01

Rumburk

Jiří Oubrecht

412 386 429, 777 706 595

rumburk@teenchallenge.cz

KC

Kontaktní poradenské centrum pro drogově závislé

o.s. Na Křižovatce

T.G.Masaryka 2470

407 47

Varnsdorf

Ing. Pavlína Šafusová, Jiří Beneš

412 384 516, 723 567 202

nakrizovatcevdf@tiscali.cz

V y s o č i n a

DC

Circle of life - resocializační centrum

o.s.Circle of life

Koněšín 24

675 02

Koněšín

Mgr. Marcela Trumpešová

568 888 090

trumpesova@cbox.cz

PL, DE

Psychiatrická léčebna - AT ambulance

 

Brněnská 54

586 01

Jihlava

Prim. MUDr. Beran

567 552 111

 

DE

Psychiatrická oddělení NsP

 

Moravskobudějovická 625

675 31

Jemnice

Prim. MUDr. Věra Benešová

568 450 790

pl.jemnice@worldonline.cz

PL

Psychiatrická léčebna

 

Želiv 152

394 44

Želiv

Prim. MUDr. Iva Procházková

565 581 226

-

PL

Psychiatrická léčebna

 

Rozkošská 2322

580 01

Havlíčkův Brod

MUDr. Kořán

569 478 111

-

KC, TP

Centrum prevence D -STOP

Oblastní charita Žďár n. Sázavou

Masarykovo náměstí 299

593 01

Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Slávka Samková

566 550 128, 777 755 437

d.stop@centrum.cz

KC, TP

K-centrum Fokus Vysočina

o.s. Fokus Vysočina

ul. 5.května 356

580 01

Havlíčkův Brod

Mgr. Miloš Havlík

569 425 458

fokus.havlbrod@worldonline.cz

KC, TP

K-centrum

Oblastní charita Jihlava

Jakubské náměstí 2

586 01

Jihlava

Mgr. Jan Malbohan

567 310 987

kcentrumjihlava@centrum.cz

TK

Terapeutická komunita Sejřek

o.s. Kolpingovo dílo ČR

Sejřek 13

592 62

Nedvědice

Jan Sobotka

566 566 039, 608 816 719

tksejrek@kolping.cz

AP

Ambulance AT - poliklinika

 

Studentská 4

591 01

Žďár nad Sázavou

MUDr. Zrnečková

566 427 224

 

KC

K-centrum VIA

o.s. Fokus Vysočina

Humpolecká 736

393 01

Pelhřimov

Martin Novotný

565 326 666, 603 545 152

kc-via@pe.bohem-net.cz

KC

Kontaktní centrum drogových závislostí

Oblastní charita Třebíč

Hybešova 10

674 01

Třebíč

Jaroslav Žák

568 840 688, 608 808 025

kackotr@volny.cz

KC, TP

Klub Zámek - Centrum prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů

Oblastní charita Třebíč

L. Pokorného 15

674 01

Třebíč

Bc. Jaroslava Navrkalová

568 821 692

klubzamek@volny.cz

PP

Centrum prevence - Klub Vrakbar

Oblastní charita Jihlava

Sídliště U pivovaru

586 01

Jihlava

Mgr. Michal Novotný

567 304 802

vrakbar@isss-ji.cz

KC

Spektrum - kontaktní nízkoprahové centrum

o.s. Kolpingovo dílo ČR

Žižkova 8

591 01

Žďár nad Sázavou

Mgr. Renata Švandová,

566 620 098

spektrum@kolping.cz

Z l í n s k ý   k r a j

DE, PL

Psychiatrická léčebna AT

 

Havlíčkova 1265

767 40

Kroměříž

MUDr. Ivana Skácelová

573 314 215

-

KC

Kontaktní centrum Charáč

o.s. Podané ruce

Stonky 860

686 01

Uherské hradiště

Pavla Šuranská

572 540 616

charac@podaneruce.cz

KC

Centrum KLÍČ - nízkoprahové zařízení pro drogově závislé

o.s. Mládež v tísni - Centrum Klíč

Ohrada (bunkr) 1897

755 01

Vsetín

Eva Slováčková

571 436 900

event.slo@post.cz

KC

K-centrum "HAUS"

o.s. Daimonion

Gahurova 1563/5

760 01

Zlín

Jiří Klement

577 243 108

daimonion@volny.cz

KC

K-centrum "HAUS"

o.s. Daimonion

ul. SNP, v.s. č. 2

765 02

Otrokovice

René Urbanský

577 932 297

otrokc@volny.cz

TP

Zlínský "STREET WORK"

o.s. Daimonion

Gahurova 1563/5

760 01

Zlín

Petr Vítek

737 560 722

streetwork@volny.cz

KC

K-centrum Plus

Oblastní charita Kroměříž

Ztracená 64

767 01

Kroměříž

Bc. Kamila Adamovská

573 336 569

kc.km@seznam.cz

AP, PP

Poradenské centrum

o.s. R-Ego

Osvobození 224

763 21

Slavičín

Dana Kozubíková

577 341 446

pc.r-ego@tiscali.cz

PP, AP

Poradenské centrum pro mládež Spektrum

o.s. Spektrum

Husovo nám. 229

767 01

Kroměříž

MUDr. Hana Kůrková

 

573 331 374

 

 

spektrum.km@volny.cz

 

PP, AP

Poradenské centrum pro mládež Spektrum

o.s. Spektrum

6. května 1071

768 61

Bystřice pod Hostýnem

MUDr. Hana Kůrková

573 380 000

 

 

Resocializační a doléčování komunita Grunt

o.s. Grunt

Březnice 88

760 01

Zlín

Jiří Mareček

603 758 181

GRUNTGRUNT@seznam.cz

PP

Centrum prevence

obec Uherský Brod

Partyzánů 2174

688 01

Uherský Brod

Mgr. Rastislav Jankula

572 631 400

CEPR@seznam.cz

PP

Centrum prevence

krajský úřad Zlínského kraje

U Náhonu 5208

760 01

Zlín

Mgr. Petr Netočný

577 210 356

cpzlin@volny.cz

 

 

 

Vysvětlivky:

 

 

AP

Ambulantní program a poradenství

 

 

DC

Následná péče a doléčování

 

 

 

DE

Detoxifikace

 

 

 

 

DS

Denní stacionář

 

 

 

 

KC

Kontaktní centrum

 

 

 

 

PL

Psychiatrická léčba

 

 

 

 

PP

Primární prevence

 

 

 

SL

Substituční léčba

 

 

 

TK

Terapeutická komunita, pobytový program

 

 

TP

 

Terénní program

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: z materiálu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky