Okres Bruntál

Linka pomoci
PPP Bruntál
Bruntál, Krnovská 9, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Piňos
Zaměření služeb: poradenství po telefonu
Telefon: 0646/ 714 724
pppbruntal@iol.cz
www.web.iol.cz/ppp.bruntal
Provozní doba: Po-Pá od 7:00 – 17:00 hodin

Okresní protidrogový koordinátor
Okresní úřad Bruntál
Bruntál, Nádražní 20, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Toman
Zaměření služeb: zřizování a koordinování preventivních služeb, poradenství
Telefon: 0646/ 706 222
0606 527 156
drogy@oku-br.cz
www.oku-br.cz

K-Centrum Krystal
OkÚ Bruntál
Krnov, Šmeralova 3, PSČ 794 01
Kontaktní osoba: Martina Mezírková
Zaměření služeb: kontaktní centrum pro osoby užívající nelegální drogy
Telefon: 0652/ 718 006
teonanacatl.jv@centrum.cz

Streetworker Bruntál(sko)
OkÚ Bruntál
Zaměření služeb: výměna injekčního materiálu, poradenství, pomoc
Telefon: 0737 843 017

Streetworker Krnov(sko)
OkÚ Bruntál
Zaměření služeb: výměna injekčního materiálu, poradenství, pomoc
Telefon 0776 114 873
andula.thc@seznam.cz

AIDS poradna
Okresní hygienická stanice Bruntál
Bruntál, Zahradní 5, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: MUDr. Veronika Halašková
Zaměření služeb: testování, poradenství
Telefon: 0646/712 820
halaskova.br@seznam.cz

Pastor Bonus Podlesí
Podlesí 16, PSČ 793 31
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Opletal
Zaměření služeb: terapeutická komunita, resocializace
Telefon: 0602 743 842
pastorbonus@iol.cz
www.pastorbonus.webpark.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna
Bruntál, Krnovská 9, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Piňos
Zaměření služeb: Centrum pro ambulantní péči o duševní zdraví
Telefon: 0646/ 717 737
pppbruntal@iol.cz
www.web.iol.cz/ppp.bruntal

Středisko výchovné péče
Diagnostický ústav Ostrava
Krnov, Žižkova 1, PSČ 794 01
Kontaktní osoba: Jiří Šimonek
Zaměření služeb: psychodiagnostika (mj. prostřednictvím PC)
Telefon: 0652/ 717 295
daps@quick.cz
 
Psychiatrická ambulance
Bruntál, Nádražní 29, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: MUDr. Milan Karas
Telefon: 0646/700 343

Psychiatrická ambulance
Krnov, nám. Hrdinů 5, PSČ 794 01
Kontaktní osoba: MUDr. Ladislav Mezník
Telefon: 0652/712 154

Psychiatrická ambulance
Bruntál, Hotel Slezan, Revoluční 20, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Míčenec,
Telefon: 0646/718 415

Psychologická ambulance
Bruntál, Nádražní 27, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Servusová
Telefon: 0646 / 700 426
Provozní dny: pondělí, středa, čtvrtek

Psychologická ambulance
Rýmařov, Pivovarská 11, PSČ 795 01
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Servusová
Telefon: 0647/513 484
Provozní dny: úterý a pátek
 
Psychologická ambulance
Krnov, Náměstí Hrdinů 5, PSČ 794 01
Kontaktní osoba: PhDr. Alena Čermáková
Telefon: 0652/712 154
 
Pedagogicko-psychologická poradna
Krnov, nám. Hrdinů 1, PSČ 794 01
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Gregor
Zaměření služeb: Centrum pro ambulantní péči o duševní zdraví
Telefon: 0652/712395
ppp.krnov@ova.pvtnet.cz

Středisko výchovné péče
Diagnostický ústav Ostrava
Bruntál, Krnovská 9, PSČ 792 01
Kontaktní osoba: Jana Radová
Zaměření služeb: psychodiagnostika (mj. prostřednictvím PC)
Telefon: 0646/ 716 712