Olomoucká zařízení věnující se drogové prevenci, PL Šternberk


K – centrum
Sokolská 48
Olomouc
PSČ:  772 00
tel.: 068-5220034
kcol@volny.cz

Poradenství, terapie, krizová intervence, výměnný program, harm reduction
OS Podané ruce
nestátní P – centrum
Doléčovací zařízení
Lafayettova 9
Olomouc
PSČ: 772 00
tel.: 068-5221983, 068-5233662
p-centrum@p-centrum.cz
www.p-centrum.cz

Poradenství, terapie, doléčovací program, chráněné bydlení, chráněná práce
zřizovatel P-centrum Olomouc
nestátníCentrum krizové intervence
Poradenské centrum
Dolní nám. 33
Olomouc
tel.: 068-5223737, 068-5223453

Poradenství, terapie
OÚ Olomouc
nestátní Fakultní nemocnice Olomouc
psychiatrické oddělení
Detoxifikační zařízení, metadonový program
I.P.Pavlova 6
Olomouc
tel.: 068-5851111 (ústředna), 068-5854618 (lékařka)

Detoxifikace, metadonová substituční léčba, krizová intervence Vojenská nemocnice
Detoxifikační zařízení
Sušilovo náměstí 5
Olomouc
PSČ: 779 00
tel.:068-5407111

DetoxifikacePsychiatrická léčebna Šternberk
Psychiatrická léčebna
Olomoucká 173
Šternberk
PSČ: 785 17
tel.: 0643-485462

Detoxifikace, léčba