BLUES SLEPÉHO MILENCE
Srdce hoří 
duše pálí 
cítím tě zblízka
a vidím v dáli 

Krev se  mi vaří 
tělo mám znavený 
jak každý večer 
ustýlám kameny 

Žaludek bolí 
touhou se smaží 
dokud se tělo tvé 
konečně neobnaží 

Vždyť já jsem slepý
neslyším, nevidím 
a lidem bez srdce 
jen slepě závidím 

Cítím je zblízka 
vidím je v dáli 
v objetí vášní 
jež se mi smály

Tak tápám ve tmě 
a docela sám 
po hmatu tě hledám 
a rozdávám co mám

Věřím jen svým dlaním
co cit dobře znají 
až tě ve tmě najdou 
pak nic se neutají