SOLIDARITA  
Modlit se, to tě nebaví  
a svěcené vodě ses vyhla  
jak čert kříži  
i žebrák s chutí tě zastaví  
však staví každého  
bez rozdílu vyznání  
jen když se k němu blíží  

Je slepý a proto nevidí  
barvu tvých šatů a  
barvu tvých očí  
a jen slepě ti závidí  
tvé mládí  
a tvůj pohled  
i vidomým se z něj hlava točí

Neví, že papeže znáš jenom z obrázku
a tvou barvou  
je barva smutku  
čeká odpověď na tichou otázku  
s nataženou dlaní  
a prázdným pohledem  
čeká na náznak dobrého skutku

Tak ti nezbývá, než mu ruku podat 
a později, o samotě  
se za něj pomodlit  
dříve než půjdeš svojí duši prodat  
můžeš jen doufat, že v hříšném opojení
za svitu měsíce  
konečně najde klid