ŠVÉDSKÝ STŮL  
Tak už jsem u tebe zase 
a neříkej, že to nemá cenu 
klopýtám hlady a umírám žízní 
když vybírám z tvýho menu 
tak neříkej, že to je pasé! 

Vše nač myslíš, končí v koši - 
hrudním 
kde je mý srdce a dost velký 
pro tebe, někdy i pro druhý 
a sem tam taky chytá lelky 
a nejvíc se podobá vyschlým 
studním