fotografie saudková
... si jako svůj cíl
vytyčila práci manažerky fotografa Jana Saudka.
 S kufrem pak zazvonila
u dveří jednoho ze Saudkových bytů
a svou nepostradatelnost vysvětlila fotografovi
natolik přesvědčivě, že ji přijal do svých služeb.
 Je Janovou pravou i levou rukou,
má organizační talent, schopnost chladné kalkulace
a zřejmě i trpělivost.
 Co si na ní cení nejvíce lidé,
kteří s ní přišli pracovně do styku,
je vysoká profesionalita a absolutní absence
hvězdných manýrů.
 Sára chodí na schůzky včas, nevymýšlí žádná „překvapení“.
 Mnoholetá blízkost uznávaného fotografa
ji navedla na tu správnou cestu.
 Začala sama fotografovat…