BESEDA O MARIHUANĚ
ČT1, 16. srpna 2001
pořad: Dobré ráno

Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Marihuana a hašiš má příznivce i u nás v České republice. Populární je především u mladých lidí a používají jí také starší lidé, kteří trpí bolestmi. A to přesto, že držení většího než malého množství drogy je zákonem u nás poměrně tvrdě trestáno.
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
Ze zemí střední a východní Evropy je marihuana nejrozšířenější v České republice. Jointa, marihuanovou nebo hašišovou cigaretu, kouřil každý druhý středoškolák ve věku od patnácti do devatenácti let. Zkušenost s touto drogou rok od roku stoupá. A to i přesto, že od roku 1998 platí zákon, který považuje držení malého množství drogy za přestupek. Malým množstvím se u marihuany rozumí maximálně dvacet cigaret. Větší množství než malé je už potom trestný čin, který může skončit až dvouletým vězením. Novela trestního zákona má mnoho odpůrců, kteří požadují takzvanou dekriminalizaci marihuany, jak je tomu v některých evropských státech. Zastánci tvrdého postihu jsou ale nekompromisní. Obávají se toho, že pokud by se marihuana legalizovala, přibylo by také jejích uživatelů.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Tomáš Zábranský s námi už absolvoval jeden rozhovor. Mluvili jsme o drogové světové scéně. Teď si ovšem budeme povídat také s Josefem Radimeckým, ředitelem sekretariátu Meziresortní protidrogové komise, ovšem zaměříme se ryze na Českou republiku, o které byl úvodní příspěvek. Dobré ráno vám oběma, pánové.
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
Dobré ráno.
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
Dobré ráno.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Tak tedy, jaké drogy se u nás v České republice nejčastěji objevují v rukou narkomanů?
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
No, tak to je otázka zase, to slovo narkomanů. Já si myslím, že se nejedná jenom o narkomany, respektive lidi, kteří by byli závislí na drogách, ale pomineme-li nejčastěji užívané drogy alkohol a tabák, tak z těch ilegálních drog nejčastěji užívanou drogou je marihuana, potom je to pervitin a na dalším místě heroin. To je z těch tak nejznámějších drog zhruba to pořadí obliby, jak bych řekl.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Mluvili jsme tady o marihuaně. Jaká jsou úskalí těchto drog? Můžeme přidat i hašiš, mluví se také o tom, že jsou jakousi přestupní stanicí ke tvrdým drogám. Na druhé straně jsem slyšel názor, že už i marihuana je v podstatě tvrdou drogou.
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
Tak samozřejmě těch názorů je celá řada. My máme celou řadu výzkumů, které se zaměřují na tento problém a myslím si, že z těch výzkumů jednoznačně vyplývá, že taková ta takzvaná teorie vstupní drogy, tedy marihuany jako vstupní drogy, je dávno vyvrácena, protože všechno svědčí pro to, že tou takzvaně vstupní drogou nebo tou iniciační drogou je užívání alkoholu a tabáku dětmi ve věku třinácti let. To znamená, že jestliže třetina dětí ve věku třinácti let běžně kouří tabák a běžně pije alkohol, o to větší je předpoklad, že budou užívat třeba ve věku šestnácti let i ilegální drogy. Čili nějaká přímá úměra neexistuje a kdybychom se na tom podíleli obráceně, tak pokud bychom trvali na tom, že marihuana je vstupní droga k tvrdým drogám, že sedmdesát procent z těch, kteří vyzkouší marihuanu, skončí na takzvaně tvrdých drogách, západní Evropa by pravděpodobně byla plná lidí, kteří jsou závislí na tvrdých drogách v současné době.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
A, pane Zábranský, co říká svět například informacím o tom, že marihuana může, řekněme, toho člověka, který používal, který užívá, může vést k návyku na tvrdší drogy.
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
No, jestli se ptáte na výzkumný svět, tak ten to popírá. Tak proto se považuje za teorii, která je vyvrácená dvacet let.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Takže úroveň hodnoty marihuany ve světě?
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
V jakém smyslu?
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Kdybychom to měli ohodnotit, jak je chápána marihuana.
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
No, marihuana je chápána jako ilegální droga alespoň ve většině těch států a pokud ji chcete posadit do nějakého žebříčku společenské nebezpečnosti, tak ze všech těch nelegálních drog je hodnocena jako ta nejméně nebezpečná. Ono to dělení na měkké, tvrdé drogy je trošku zavádějící a zcela jistě je to droga, na kterou je ta pravděpodobnost, že vznikne fyzická závislost z celého toho spektra, do kterého zahrneme i alkohol a nikotin, tak čistě v tomto jednom aspektu nejnižší.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Informovanost o drogách obecně i u nás se v poslední době zlepšila. To je nutné přiznat. Přesto řadu rodičů vyleká například ta informace, že jeho dítě ve škole někde bylo chyceno, experimentovalo s marihuanou. Jak se má v podstatě rodič zachovat tady v té situaci.
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
No, tak já se obávám, že neexistuje nějaké jednoznačné řešení tohoto problému, ale rozhodně nemá smysl propadat panice, protože to je právě to, co jste zmiňoval na začátku. Pokud někdo vyzkouší marihuanu, není to ještě narkoman, jak si často společnost myslí. Čili já bych navrhoval asi si o tom promluvit, zjistit důvody, proč to dítě zkouší marihuanu. Může to být proto, že chce zapadnout do party ve škole nebo chce vyzkoušet něco, co je zakázaným ovocem, protože když si vzpomeneme na to, když nám bylo těch náct, tak mám pocit, že většina z nás zkoušela něco, co bylo zakázáno. Mám na mysli třeba tabák a alkohol a dnes bohužel jsou dostupné i drogy ilegální. Takže děti zkouší vlastně tyto látky.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Jaká u nás existují poradenská centra v případě, že se i mladý člověk setká s drogou, řekněme, dostane se do nějakých problémů a potřebuje vyhledat pomoc?
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
No, v podstatě v každém okresním městě existuje nějaká instituce, na kterou se dá obrátit, což tam jde spíš o tu informaci, jak zjistit, co je to za instituci. Různá poradenská centra, krizová centra a tak dál a možná nejjednodušší je podívat se na internetové stránky Meziresortní protidrogové komise, kde tenhleten seznam existuje. Mluvíme-li o Internetu, funguje docela, řekl bych, povzbudivým způsobem www.drogovaporadna.cz, což je taková nějaká on-line poradna, kde se také dá na ledacos zeptat a ta odpověď přijde poměrně rychle a třetí možnost je prostě zvednout telefon, nemám-li Internet, zavolat si na městský úřad, na okresní úřad, zeptat se, kde je ta instituce, která mi může pomoct a ty lidi tam jsou povinni prostě poradit.
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
Já bych jenom doplnil, že vlastně na každém okresním úřadě pracuje protidrogový koordinátor, který vlastně dokáže rodičům nebo těm lidem, kteří mají problém s drogami, doporučit odpovídající instituci a nebo zařízení.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Mohli bychom také připomenout, že také tato poradenská centra jsou anonymní, aby nedošlo ke kriminalizaci toho člověka, který tu danou drogu používá.
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
Ano, samozřejmě.
 
Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Tak, pánové, já vám v tuto chvíli poděkuji za návštěvu, protože, myslím, jsme vyčerpali spoustu témat ať už z domácí či zahraniční drogové scény na marihuanu jako na problém, ale i na pomoc do oblasti zdravotnictví jsme se dívali na spoustu pohledů, takže děkuji Josefu Radimeckému, řediteli sekretariátu Meziresortní protidrogové komise, a také Tomáši Zábranskému z lékařské fakulty v Olomouci. Díky moc za návštěvu. Mějte se hezky, na shledanou.
 
Josef RADIMECKÝ, ředitel sekretariátu Meziresortní protidrogové komise
--------------------
Děkujeme za pozvání. Na shledanou.
 
Tomáš ZÁBRANSKÝ, LF UK Olomouc
--------------------
Na shledanou.