KOUZELNÍKŮV ČAJÍČEK
Reflex (4. 7. 2001)
Autor: Jiří X. Doležal

"Nyní se postavte do středu tohoto kamenného kruhu a zasaďte do něj semeno, které v sobě nese skvělou a zářivou verzi Země, ve které je svými lidmi ctěna a ověnčována. Použijte svého vědění o světle a svou vůli a vytvořte k aktivaci tohoto seménka živou záři."
(Tak pravil Chobot)
Cenová kalkulace duchovna aneb normální kupecké počty. To nás při četbě udrží na zemi. Máme prokázaných dvaatřicet lidí, kterým Chobot bouchnul áju. Ája viz ayahuyasca - níže. Bouchnul viz prodal. Při ceně šestnáct stovek za kurs a dvaatřiceti prokazatelně přiotrávených účastnících to dělá za víkend jedenapadesát tisíc, a když budu hodně velkorysý a odečtu jedenáctku na výdaje - pronájem tělocvičny, něco Indiánům za nějaký plevel na tržišti -, jsme pořád na čtyřiceti tisících za víkend. Jen škoda, že to dvaatřicet lidí málem nepřežilo ...
ZPRAVODAJSKÝ POPIS
V sobotu šestnáctého června pořádal Petr Chobot v ulici José Martího v Praze "celodenní seminář zaměřený na velice intenzívní výcvik lucidního snění, podpořený prací s účinnými amazonskými psychoterapeutickými prostředky. Cena: základní: 1100 Kč - kursovné + 900 Kč fytoterapeutické prostředky (=2000 Kč). Studenti, důchodci: 700 Kč - kursovné + 900 Kč fytoterapeutické prostředky (=1600 Kč)." Kolem poledne - hodinu poté, co účastníci semináře dostali vypít čaj z "fytoterapeutických prostředků" - se začali první z nich skládat, až je nakonec záchranná služba odvezla všechny, dvaatřicet přiotrávených. Petr Chobot mezi nimi nebyl, neboť "fytoterapeutické prostředky" nepil. Zdravotníci zjistili otravu atropinem a skopolaminem. Což jsou příšerná svinstva, která zabíjejí.
CHOBOT O SOBĚ
Petr Chobot sám o sobě tvrdíval, že se podobnými přednáškami a semináři živí deset let. Na síti dodnes kolují jeho recepty na "meditační čaje" z puškvorce a chmelu. Poté, co navštívil Peru a něco omrkl u tamních šamanů, puškvorec zavrhl. Otázka: Vím, že ses intenzívně zabýval výzkumem vyšší nervové činnosti v bývalém Leningradě a od revoluce se již 10 let věnuješ výzkumu šamanských technik na všech kontinentech světa. Dá se tedy říci, že jsi fundovaným odborníkem právě v oblasti výzkumu psychotropních látek. Proto bych se chtěl zeptat, jaký je tvůj pohled jakožto vědce na dnešní prostředky, které používají návštěvníci parties. Myslím tím chemické halucinogeny, jako jsou extáze a LSD? P. CH. hovoří o tom, kterak probíral stejnou otázku s pralesním šamanem: Díky své schopnosti vnímat barevná pole kolem rostlin, organismů a chemických látek hned navrhl, že se vydá na několikadenní obchůzku své "zahrady" - tedy džungle - a nalezne vhodné "duchy - dvojčata" -, kteří umožní odstranit stinné stránky působení bělošských halucinogenů, a naopak značně zesílí jejich pozitivní vlivy a přidají jim silnou schopnost léčit. To je klasický přístup tradičního medicinmana - nevidí v chemických stimulantech ani děsuplné drogy, ani jednoznačnou spásu a řešení všech problémů. Medicinman ví, že každá látka má svoji světlou i "stínovou" tvář - jako mandala. Například ona proslulá superhalucinogenní směs AY AHUYA SCA je klasickým výtvorem tohoto systému. Je to kombinace vzájemně se podporujících rostlinných alkaloidů, jejichž vliv se naprosto liší od účinků jejich samostatných složek. Přístup naší kultury k halucinogenům je ve srovnání se šamanským způsobem přijetí dětsky naivní. Chemické molekuly nejsou ani dobré, ani špatné. Musíme se s nimi pouze naučit pracovat.
(Z rozhovoru s P. CH. před událostí - zdroj http://web.spinet.cz/solidsession/p allmall/chobot.html)
ŠAMANŮV ZLOČIN
Jakékoliv pochybnosti o tom, zda se Petr Chobot provinil proti pravidlům šamanů, zmizely v momentě, kdy deníky přinesly zprávu o tom, že se odvaru své směsi nenapil. Šaman pracuje jen jako průvodce, ukazatel cesty - a musí jít první. Šaman, který uvaří lektvar - a je celkem jedno, zda lektvar ze substancí legálních, či nelegálních - a neochutná jej, je horší než dealer, jenž neochutnává tablety, co prodává. Petr Chobot se zásadně prohřešil proti pravidlům šamanů. Stíhán je ovšem za něco jiného: § 187 (1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze ... omamnou nebo psychotropní látku nebo jed a způsobí těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let.
AYAHUYASCA A KULTURA ŠAMANŮ
Ayahuyasca je mimořádně složitá a náročná droga, která se připravuje několikadenním vařením dřeva některé z lián Banisteriopsis (například B. caapi, inebrians či quitensis) s řadou přísad. Šaman od šamana, kraj od kraje se přísady liší. Občas se jako přísada užívá (hlavně v Kolumbii) i durman či ještě častěji příbuzná rostlina rodu Brugmansia, která stejně jako durman obsahuje atropin a skopolamin. Uvařit ayahuyasku (či yage) dokáže jen pokročilý, znalý šaman. A tak se po sobotě šestnáctého května zvedla vlna protestů lidí, kteří praktikují šamanskou kulturu, jezdí za Indiány do Peru, pijí tam s nimi ayahuyasku a nechtějí s událostmi typu Chobot mít nic společného.
CHOBOT A UFO
Duchovní servery nejdříve mile oživilo sdělení ufologů: V roce 1993 se odněkud vynořil úplně první "kontaktér" s mimozemšťany ze souhvězdí Labutě. Pořádal přednášky o jejich životě, holedbal se vysokým zasvěcením apod. V Plzni pronikl k členům Klubu psychotroniky a UFO a ovlivnil tehdy asi třetinu členů. Uhájení badatelského charakteru nás stálo mnoho sil, marného apelování na zdravý rozum. Se zastánci tohoto kontaktéra jsme se nakonec rozloučili. "Kontaktér" zakládal poté jednu nadaci za druhou, oháněl se vysokými styky s tajnými psychotronickými laboratořemi v bývalém SSSR, pozval sem řadu tzv. léčitelů. Po ČR jezdil s přednáškami na téma "UFO a čakry" apod. V posledních letech dojížděl prý do Jižní Ameriky, odkud vozil jakési byliny. Tento "kontaktér" a "zasvěcenec" se jmenuje Petr Chobot. L. Šafařík, Klub psychotroniky a UFO (ze serveru www.spirala.cz)
ODBOROVÝ SVAZ ŠAMANŮ
Ještě mnohem naštvanější ale byli lidé, kteří to s ayahuyaskou myslí vážně a Chobot jim potenciálně přidělal hodně problémů:
1. Petr Chobot nikdy nedokončil žádná studia na katedře vyšší nervové činnosti v Leningradě, jak udává ve svých propagačních materiálech, a je velmi pochybné, jestli vůbec na této škole jako student někdy působil.
2. Znalosti Petra Chobota v oblasti biologie a psychologie jsou velmi omezené (podprůměrné).
3. Petr Chobot se nikdy vážně nezabýval studiem šamanských technik v peruánské Amazonii. U místních šamanů a léčitelů je velmi neoblíben, považují ho za blázna a podvodníka, který špiní jejich jméno, práci a kulturu.
4. Amazonští šamani používají durman jen velmi výjimečně, většinou pouze jako jednu z mnoha přísad při zasvěcovacích ceremoniích. Znají přesné dávkování a způsob použití této rostliny (znalosti rozvinuté za tisíce let).
5. Petru Chobotovi nikdo žádné byliny z Peru nepřivezl, jak udává v médiích - přivezl si je sám při nedávné návštěvě Peru, kde vedl výpravu českých turistů, která dopadla katastrofálně. Několik šokovaných členů této výpravy se od Petra Chobota odloučilo s tím, že je to blázen a podvodník (podobně dopadly i předcházející skupiny).
6. V Peru se durman pro komerční účely nesbírá a pravděpodobnost podvodu ze strany peruánských prodejců bylin je nulová (naprosto to také odporuje kultuře a myšlení místních lidí).
7. Žádná válka mezi peruánskými šamany neexistuje - je to pouhý výmysl a důkaz chorobné fantazie P. CH.
8. Již delší dobu se na Internetu objevuje několik nezávislých svědectví o psychické nevyrovnanosti tohoto člověka a o podvodech, kterých se dopouští při manipulaci s lidmi.
9. Petr Chobot nechal požít několik desítek lidí směs obsahující durman, aniž by tento nápoj předem otestoval a sám požil.
10. Petr Chobot nebyl schopen u účastníků rozeznat otravu a zřejmě by ani sám pomoc lékařů nepřivolal, čímž přímo ohrozil zdraví těchto lidí.
11. Během posledního roku jsou v "práci" Petra Chobota jasně patrné prvky odborné nekompetentnosti, fanatismu a ziskuchtivosti.
12. Jediné, co je na osobě Petra Chobota záhadné, je jeho živnostenský list, způsob hospodaření a odvádění daní.
Petr Chobot svou činností pošpinil jméno a kulturu peruánských medicinmanů a šamanů, kteří svými schopnostmi a znalostmi po tisíce let prokazatelně napomáhají v oblasti duchovního růstu, spirituálního poznání a léčbě mnoha nemocí, včetně těch, které považujeme za nevyléčitelné. Projekt INSPIRITUAL o této politováníhodné události bude informovat několik předních šamanů z oblasti peruánské Amazonie, o jejichž vyjádření budeme informovat. V případě, že Petr Chobot nebude zadržen, požádá projekt INSPIRITUAL peruánskou vládu o zákaz jeho vstupu na území Republiky Peru.
Zdeněk Ruprecht za projekt Inspiritual www.inspiritual. com
ŠAMAN
O několik dnů později se pak skutečně na duchovních serverech můžeme dočíst: Obdrželi jsme vyjádření peruánského šamana Antonia Barrery Bandy k události ze soboty 16. června, kdy Petr Chobot při semináři přiotrávil na třicet lidí: Je zajímavé vědět o zprávách z ČR, především o tom, jak tento člověk (P. CH.) dělá Peru špatný obraz. (...) Není žádná válka šamanů a čarodějů proti tomuto ubožákovi. Tento argument mi přijde velmi směšný. Tím, že se tento člověk snažil hrát s city a potřebami lidí, upadl do prázdnoty zmatení. Promluvím s několika přáteli šamany, abychom se poradili a společně podpořili očištění špatného obrazu, který na nás tento člověk vrhá. Doufám, že celý tento problém, jejž ten šílenec způsobil, brzy skončí a dobře dopadne.
Zdroj: primární - INSPIRITUAL, překlad Vlastimil Rataj, sekundární - www.spirala.cz
CHUDÁK CHOBOT ...
A tak nám vlastně musí být nebohého Chobota líto. I když: v libovolné primitivní šamanské kultuře, kde se duchovnímu-šamanovi stane podobná nehoda, vznášejí příbuzní těch, kteří se po kouzelníčkově čajíčku válejí v křečích, k šamanovi reklamaci na místě motykou mezi oči. Ještě že se mu to nestalo v Peru.