Fišer zahájil boj s kuřáky
Lidové noviny 10. 9. 2001
autor: Petr Kučera
 
PRAHA - Pokud hostinský nedokáže zajistit, aby 40 procent jeho hostů neobtěžoval tabákový dým, bude muset celý svůj podnik od 1. ledna příštího roku vyhlásit za nekuřácký. Alespoň tak to žádá ministr zdravotnictví Bohumil Fišer v návrhu protikuřáckého a protialkoholního zákona. Konzumentům tabáku a alkoholu přichystal i další citelná omezení. Prvního dílčího úspěchu ve svém tažení proti kouření, alkoholismu a užívání drog už dosáhl. V pátek jeho předloze bez výhrad požehnali vládní legislativci, takže ministr může dokument v brzké době předložit k posouzení vládě. Cílem Fišerova návrhu je především ztížit přístup k tabáku a alkoholu mladým lidem do 18 let. Zásahy do prodeje a přísnými tresty (pokuty mohou dosáhnout až 100 tisíc korun) hodlá odradit obchodníky od prodeje nezletilým lidem. Z Česka by měly okamžitě po uvedení zákona platností zmizet prodejní automaty na cigarety. Tabákové výrobky bude možné prodávat jen na přesně vymezených místech (nikoli už třeba na tržištích). Od 1. ledna 2005 by mělo definitivně odzvonit i "kusovkám", neboť Fišer navrhuje minimální počet 20 cigaret v uzavřeném balení. Zákon vymezuje místa, na nichž je kouření zakázáno s výjimkou označených vyhrazených prostor. Kromě veřejných budov (např. pošty, soudy, banky, kina, sportovní haly) a hromadných dopravních prostředků si lidé nebudou smět zapálit ani na zastávkách veřejné dopravy vybavených čekárnou nebo přístřeškem.
 
Cigareta za 1000 korun
Cigareta na tomto místě může hříšníka přijít na 1000 korun. Na nové ústrky se musí připravit i konzumenti alkoholu. Fišer chce zakázat jeho prodej na všech sportovních akcích přístupných veřejnosti a na všech akcích určených neplnoletým osobám. Například cestující ve vlaku si bude napříště muset pro své pivo zajít do jídelního vozu namísto dosud běžné roznášky. Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu se domnívá, že návrh zákona měl být ještě tvrdší. Z původních tezí například vypadl nápad podmínit prodej cigaret a alkoholu vydáním zvláštní licence. "Nedotažená je podle mne i otázka kouření v restauracích. Čtyřicet procent míst vyhrazených pro nekuřáky není v poměru se zhruba sedmdesátiprocentním zastoupením nekuřáků v populaci," tvrdí Sovinová. "Jinak je ale dobře, že ministerstvo takový zákon připravilo. Jsou v něm i dobré věci, například podmínka minimálně 20 cigaret v krabičce. Tím se stanou cigarety mládeži finančně přece jen hůře dostupné," myslí si Sovinová.

Léčba nikotinismu by mohla být hrazena
Za pozitivní považuje Sovinová i fakt, že Fišer staví kouření ve svých důsledcích prakticky na úroveň ostatních druhů toxikomanie. To by umožnilo hradit léčbu závislosti na nikotinu z veřejného pojištění, jako je tomu u ostatních drog. Dosud lékaři za protikuřácké poradenství nedostávali zaplaceno. Návrh zákona teď musí schválit vláda, pak jej ministerstvo předloží do parlamentu. Jeho tvůrci i odborníci na ochranu zdraví se ale obávají, že se silná lobby výrobců cigaret a alkoholických nápojů pokusí jeho přijetí zabránit.

Co požaduje nový "Fišerův" zákon proti nikotinismu a alkoholismu
* zakazuje se prodávat tabákové výrobky mladším 18 let bez ohledu na to, komu je výrobek určen
* tabákové výrobky smějí být prodávány jen na přesně stanovených místech, zakazují se veškeré formy anonymního prodeje (např. automaty)
* z trhu musejí zmizet tabákové výrobky pro orální užívání (např. tabákové sáčky umisťované pod horní ret)
* od 1. ledna 2005 nebude možné prodávat cigarety po méně než 20 kusech
* od 30. června 2003 se zakazuje prodávat potravinářské zboží a hračky, které připomínají tabákové nebo alkoholické výrobky
* rozšiřuje se počet veřejných míst, na kterých je kouření zakázáno
* v zařízeních veřejného stravování musí být 40 procent míst vyhrazeno pro nekuřáky a tento prostor musí být dostatečně odvětrán; pokud to provozovatel nedokáže zajistit, nesmí se v zařízení kouřit vůbec
* při sportovních akcích přístupných veřejnosti a při všech akcích pro mládež do 18 let je zakázán prodej a podávání alkoholických nápojů
* léčení závislosti na tabáku je postaveno na roveň léčení alkoholismu a dalších toxikomanií