Drogy jako konflikt generací
Týden, 20. srpna 2001
 
Dopisy
(Deset gramů trávy, prosím, TÝDEN č. 32/01)
 
Nejsem pro příliš rychlou legalizaci marihuany. Přechod od nelegální drogy k legální pochutině by měl začít zřetelným zákonným oddělením marihuany od ostatních drog. Každý člověk má v sobě určitý práh, který musí překročit, když si poprvé drogu bere. Pak už i přechod na jinou, tvrdší, není tak těžký. Protože je marihuana extrémně dostupná, ulehčuje se zejména dětem překročení tohoto prahu. Pokud marihuanu přestaneme brát jako zakázanou drogu, sníží se počet lidí závislých na syntetických drogách typu pervitin, heroin apod. (aspoň podle mě).
Amir, amir.z@seznam.cz
 
Jo, hulení je třeba legalizovat. To bude paráda, až budou v Praze coffee shopy. Už se těším.
John, munkasostali@seznam.cz
 
Problém legalizace marihuany je jistě mediálně přitažlivý, nicméně mi chybí jeho zasazení do širšího kontextu. Všeobecná neschopnost společnosti (nejenom u nás) čelit problémům bez laciných populistických gest je shodná jak v případě této lehké drogy, co do účinků takřka srovnatelné s alkoholem, tak i vůči protestům proti tzv. globalizaci, a třeba i postojem k divokým techno akcím. Mezi tímto a mnohými dalšími záležitostmi lze položit jednoduché rovnítko. Klasický a nijak nepřekvapující konflikt generací. Mladí touží po životě dle svých představ, starší jim v tom většinou dost pokrytecky brání, ochotně zapomínajíce na vlastní minulost. Nechci, a v mnoha případech to také nejde, obhajovat paušálně generaci mladých, ale nelze nevidět, že v tomto případě je daleko větší díl odpovědnosti a možností právě na druhé straně. Jednou z hlavních povinností starších, zkušenějších a mocnějších by měla být existence nabídky alternativ dětem a vnukům při jejich naprosto normálním a pochopitelném tápání při prvních krůčcích životem. Nikoliv příkazy, nařízení a zákazy, ale rady, nabídky a pomoc. Tohle by mělo fungovat i přesto, že bychom ve skutečnosti měli být vděční za tento neustálý konflikt generací, který jako jeden z několika faktorů žene lidstvo ve své nespokojenosti stále kupředu.
Martin Popelka, martin.popelka@quick.cz
 
Dovolil bych si výstižný citát Allena Ginsberga zroku 1970: "Nebezpečí ilegalizace marihuany spočívá v tom, že z nejinteligentnějších a nejcitlivějších lidí země se stanou kriminální živly." Globálně by se dala příroda chránit i legalizací konopí (Cannabis sativa). Konopí se dá využít ve stavebnictví jako náhražka za klasický beton. Tento materiál, známý jako isochanvre, je stejně pevný jako beton, ale sedmkrát lehčí. Biomasa získávaná z konopí by plně a efektivně nahradila naftu. Konopí svými kořeny vytahuje z půdy těžké kovy a ukládá je ve stonku. Během několika vegetačních sezon dokáže konopí doslova vyčistit kontaminovanou půdu. Stonky se pak dají použít na výrobu lepenky, papíru, izolace, prostě čehokoliv, pokud se přitom nebudou spalovat. Co se týče zdravotnictví; je bezpochyby, že případná legalizace marihuany zlepší zdravotní stav mnoha nemocných. To si dobře uvědomili v Kanadě. Jinak lékaři skoro na celém světě stojí před otázkou, zda doporučit marihuanu a tím se vystavit trestnímu stíhání, anebo postupovat proti Hippokratově přísaze a nepomoci nemocnému.
František Parožek, Kamenné Žehrovice