DISKUSE NAD DISKUSÍ
Mgr. Petr Hromada, K-centrum Domus, Šumperk

Ve Zdravotnických novinách ze dne 27.7.2001, na straně 24, popisuje MUDr. Karel Hampl v článku "Akutní intoxikace marihuanou" průběh toxické psychózy po užití marihuany s několikadenní hospitalizací. V závěru článku je nad případem vedena "Diskuse". Myslím si, že tato diskuse zaslouží prodiskutovat.

Pro pořádek ji uvádím v plném znění:
"Uvedenou toxickou psychózu by mohly způsobit některé návykové látky, ale výskyt po užití marihuany byl očekáván jen s malou pravděpodobností. Případ ukazuje, jak je nezbytné toxikologické vyšetření při všech akutních intoxikacích a jak překvapivý může být toxikologický nález. Obyčejně je podezření na užití tzv. "tvrdých drog" a téměř nikoho nenapadne, že i "měkká droga" může vyvolat akutní psychózu. V tomto směru není žádný rozdíl mezi drogou měkkou a tvrdou, a tato terminologie by měla vymizet alespoň z odborných publikací. Je na čase, aby si i široká veřejnost uvědomila, jak nelogické a zavádějící je toto rozdělování, protože stejné následky nebo stejné projevy se mohou objevit u různých drog, bez ohledu na jejich označení."

Případ je zde, tedy prezentován jako příklad situace, kdy toxickou psychózu (závažné duševní onemocnění vznikající obvykle při déletrvajícím užívání drog) vyvolala tzv."měkká droga". Toto rozlišování drog je nelogické a zavádějící, protože užívání každé drogy má stejné následky a projevy.

Přiznám, se že v diskusi nad kasuistikou bych očekával větší zaměření na případ samotný, tedy diskusi "k věci". Například zda jsou zde přítomny nějaké "zvláštní" faktory, které mohly vyvolat toxickou psychózu po užití marihuany. Zda jsou zřejmé predispozice k ní, mohla se diskutovat medikace, další léčba, motivace k ní atd. atd. MUDr. Hampl se však nečekaně pouští na půdu obecné terminologie. Rozlišování na "měkké" a "tvrdé" drogy je obvykle vyjádřením snahy rozlišit tyto látky podle nebezpečnosti pro člověka (při tom mě napadá otázka, zda dokážeme rozlišovat mezi nebezpečností drogy pro člověka jako jednotlivce a mezi nebezpečností drogy pro společnost a zda místo toho nevytváříme nesrozumitelný propletenec). Pokud by chtěl autor "Diskuse" své tvrzení dokázat statisticky, asi by se dostal do důkazní nouze. Opravdu se vyskytuje stejně často toxická psychóza při užívání "měkké drogy" marihuany jako při užívání "tvrdé drogy" pervitinu? Sám autor připouští, že po užití marihuany je toxická psychóza očekávána "jen s malou pravděpodobností".

Asi je velmi snadné naházet drogy do jednoho pytle a nasadit na ně psí hlavu. Přimlouval bych se za to, vytáhnout je z toho pytle a rozlišovat. K užitku nás všech. Jinak řečeno: už je na čase, aby si i odborná veřejnost uvědomila, jak škodlivé je připisovat všem drogám stejné následky a projevy, když to není pravda.