Drogová problematika

Halucinogeny
Děsivé! Kdo nefetuje, ztrácí na zajímavosti!
Zdroj: Haló noviny Datum: 14.11 2000 Autor: JAN JELÍNEK
PRAHA - Užívání drog dětmi a mládeží nabylo v České republice tragických
rozměrů. Dosvědčuje to i celostátní dotazníková studie nazvaná Mládež a
drogy 2000, jež se letos uskutečnila na rozličných typech středních škol
mezi studenty a učni a v posledních ročnících základních škol. Studie
shromáždila 12 115 vyplněných dotazníků, představujících výpovědi 1,5
procenta nynější populace lidí ve věku od 14 až do 19 let. Sdělil to včera
novinářům MUDr. Vladimír Polanecký, ředitel Hygienické stanice hlavního
města Prahy a národní koordinátor drogové epidemiologie. Děsivou skutečností
je zjištění, že u nás drogy užívají děti již od 11 let! Třicet procent
respondentů ze sledovaného průzkumu, užívajících drogy, je na základních
školách. Nebezpečí ohrožení zdraví a života vyplývající z užívání omamných
látek bývá ještě znásobeno rizikovým chováním při aplikaci drogy. V souboru
12 115 zmíněných respondentů udalo aplikaci substance bez předpisu lékaře
vlastní injekční stříkačkou a jehlou 3,2 procenta, další 0,2 procenta ji
sdílely s jiným uživatelem. Hrůznost tohoto zjištění obzvláště vyniká když
uvážíme, že počet obyvatel ve sledované věkové skupině 14 až 19letých je
přibližně 835 000 osob. Užilo-li 3,4 procenta z nich drogu injekčně, znamená
to existenci 28 000 až 30 000 lidí ve vysokém riziku infekce virovými
hepatitidami a HIV/AIDS. Onemocnění hepatitidou jsou u nás absolutním
problémem a dokáží značně zkrátit život člověka. Jako zdroj prvního užití
drogy bývají v téměř 45 procentech přátelé a kamarádi a v 31,72 procenta
parta. Přitom první užitou drogou bývá v téměř 82 procentech konopí, v 4,53
% jiné a neurčené drogy, alkohol s pilulkami (4,31 %), sedativa a tišící
prášky (3,88 %), toluen a těkavé látky (1,51 %), halucinogeny, pervitin a
jiná stimulancia (1,29 %), extaze (0,86 %) a heroin a jiné opiáty (0,43 %).
Otřesné jsou zkušenosti s jednotlivými drogami u mládeže ve věku 17 až 18
let při porovnání letošní studie s první studií v roce 1994. Od té doby
totiž u všech sledovaných drog je zaregistrován podstatný nárůst jejich
konzumentů. Jestliže u marihuany, LSD a kokainu je tento nárůst přibližně 45
procent, pak v případě uživatelů pervitinu dokonce o 143 procenta a heroinu
o 167 procent! Polanecký varovně upozornil, že drogy v ČR se stávají mezi
mládeží zvrácenou >záležitostí stádního principu. Jestliže někdo nefetuje,
není in<, což značí, že nejde s dobou a v očích svých vrstevníků se stává
nezajímavým.

Drogově závislí nebudou mít v řadách policie už šanci
Zdroj: Severočeské noviny Datum: 11.11 2000 Autor: RENATA FLORIÁNOVÁ
BOJ PROTI DROGÁM / Gross: Budoucí policisté by měli v budoucnu podstupovat
testy na drogovou závislost
PRAHA - Ministr vnitra Stanislav Gross včera řekl, že bude prosazovat, aby
policisté, přijímaní do služebního poměru, museli v rámci zdravotních
zkoušek podstoupit testy na drogovou závislost. Drogově závislí uchazeči o
zaměstnání v řadách policie by v budoucnu neměli mít šanci uspět při
přijímacím řízení. "Myslím, že drogová závislost u policie je určitý
rizikový faktor a že by měla být preventivním způsobem eliminována,"
prohlásil ministr. Další opatření související s drogovou tematikou se budou
týkat národní protidrogové centrály. "Bude posílena v možnostech boje proti
drogám,"
uvedl a upozornil na reorganizaci připravovanou od 1. ledna 2001. Ministr
Gross to včera prohlásil předtím, než přijal a ocenil pět dětí za jejich
slohové práce týkající se drogové problematiky. "Jsem velice rád, že v České
republice existuje skupina lidí, která je ochotna pomáhat jiným," pochválil
na včerejším setkání Gross přítomné zástupce sdružení Rodiče proti drogám.
Sdružení připravilo v souvislosti s drogovou prevencí dětskou literární
soutěž i další doprovodné akce, které se v Praze nyní konají. Gross, který
převzal záštitu nad dnešním Dnem proti drogám na holešovickém Výstavišti,
včera pogratuloval třem žákům základní školy a dvěma středoškolákům k jejich
literárnímu úspěchu. Setkání s Grossem zástupce sdružení příjemně
překvapilo, neboť se podle nich konečně začíná někdo o řešení drogové
problematiky zajímat. "Už řadu let voláme po tom, aby stát šel příkladem,"
dodal jeden z představitelů této organizace.