Na světě užívá zakázané drogy 180 miliónů lidí
Zdroj: Zpravodajství ČTK (3.07 2001)
Autor: Miroslav Kern

Až 180 miliónů lidí na celém světě užívá zakázané drogy; z nich 144 miliónů konzumuje marihuanu a hašiš, 29 miliónů povzbuzující látky na bázi amfetaminu, 14 miliónů kokain a 13,5 miliónu opiáty (z toho devět miliónů heroin). Vyplývá to z výroční zprávy OSN o trendech v oblasti zakázaných drog, která byla dnes zveřejněna na tiskové konferenci ve Vídni.
 
V posledním roce zpráva konstatuje pokles výroby opiátů, což bylo způsobeno zejména snížením produkce v Afghánistánu, který zabezpečuje suroviny pro 70 procent světové produkce. Podle expertů OSN je druhým největším producentem opiátů Barma, kde se pěstuje až 23 procent máku potřebného k jejich výrobě. Zbývající země mají na produkci opiátů jen malý podíl - asi pět procent se vyrábí v ostatních asijských zemích a zhruba dvě procenta v Kolumbii a Mexiku.
 
V roce 2000 se mák určený k výrobě opiátů pěstoval na 220.000 hektarech, produkce se ale snížila na 4700 tun, což je pokles o 19 procent.
 
Podobný "monopol" jako má Afghánistán v pěstování máku, mají v produkci rostliny koka Kolumbie, Peru a Bolívie. Zatímco v Peru a Bolívii se snížilo pěstování této plodiny, v Kolumbii se výroba dlouhodobě zvyšuje a tak mírně stoupá i celosvětová produkce kokainu.
 
Rekordní nárůst zaznamenaly povzbuzující drogy na bázi amfetaminu, kterých se v roce 1999 ilegálně vyvezlo dvakrát více, než v roce předchozím. Mezi tyto zakázané látky patří syntetická droga extáze, ale i český pervitin. V devadesátých letech mírně stoupal také celkový objem pašování všech zbývajících drog. V oblasti nelegálního převozu heroinu stále zůstává jednou z nejdůležitějších tzv. Balkánské cesta, která zasahuje i na území České republiky a Slovenska.
 
Do zemí severní Ameriky směřuje přibližně třetina všech drog, čtvrtina se dostane do západní Evropy, asi pětina do Asie a jen desetina se dováží do jižní Ameriky.
 
V Evropě a Asii na drogovém trhu "kralují" opiáty, tradičními odběrateli kokainu je jižní a severní Amerika a marihuana se nejčastěji konzumuje v Africe. Hašiš, který je také konopným produktem, se vyváží zejména do zemí západní Evropy a vyrábí se zejména v Maroku.
 
Největší nárůst spotřeby zaznamenal trh s amfetaminovými povzbuzujícími látkami a produkty z konopí. Zatímco v západní Evropě trh s heroinem spíše stagnuje, zvýšila se jeho konzumace ve východní Evropě a v mnoha zemích Asie. V Evropě se také mírně zvýšila konzumace drog vyráběných z konopí.
 
Česká republika podle OSN vede v žebříčku konzumentů marihuany ve střední a východní Evropě před Polskem a Slovinskem a dosahuje průměrné hodnoty v porovnání se zeměmi západní Evropy. Češi ale patří mezi nejmenší konzumenty kokainu v Evropě a také ve spotřebě opiátů jsou pod evropským průměrem.