Drogová problematika
>Kouzelný< papírek pomáhá prevenci

Zdroj: Blesk Datum: 20.11 2000 Autor: Vlastimil Staňa
V lékárnách jsou k dostání testy k odhalení požití drog
PRAHA - Jednou z možností, jak s jistotou odhalit, že člověk experimentuje s
drogami a >ochutnal< byť jen první dávku, je použití dostupného testu. Ten
je k dostání také v mnohých pražských lékárnách. V několika případech právě
tento >kouzelný papírek< pomohl uchránit mladého člověka od toho, aby se
dostal do drogových pastí, ze kterých není č
asto úniku.
"Naše dcera se začala chovat divně. Byla často unavená a jednou jsem u ní
našla sáček s podivnou řezankou. Dobrovolně použila test, a tak jsme se doma
ujistili o tom, že kouří marihuanu," svěřila se Blesku matka studentky
gymnázia v Praze 4. Dí
vka nakonec po několika rozhovorech s rodiči přestala
s drogou experimentovat. Dost možná, že ji test a pomoc rodičů uchránily
před osudem narkomanky. O prospěšnosti podobných zkušebních >papírků< hovoří
také jeden z pražských policejních vyšetřovatelů, kt
erý se problematikou
drog zabývá. "Pokud je to jen trochu možné a v rodině jsou normální vztahy
umožňující test použít, je to první krok k tomu, aby dítě přestalo brát
drogu," vítá policista možnost získání testů. "Všechno se nakonec může
vyřešit v rodinné
m kruhu a nebezpečné experimenty nemusí končit tak hrůzným
způsobem, s jakým se, bohužel, setkáváme v naší práci," dodává kriminalista.
Testy jsou ve volném prodeji ve větších pražských lékárnách. "Zpočátku o ně
velký zájem nebyl. Poslední dobou se prodáva
jí více. Nejčastěji ho žádají
rodiče a nevylučuji, že ho nakupují také zaměstnavatelé, například
autodopravci. K dispozici nyní máme monotesty na zjištění užívání pervitinu,
opiátů, například heroinu, ale i marihuany. Existuje také multitest, který
reaguje
hned na několik druhů drog," informoval Blesk vedoucí lékárny
polikliniky v Budějovické ulici v Praze 4 Václav Petrus. Testy reagují na
vzorek moči a jsou podobné známým lakmusovým papírkům. K dostání jsou za 107
až 436 korun.


Důvěřuj a chemicky prověřuj

Reakce na: >Kouzelný< papírek pomáhá prevenci

J. Minarčík, 21. Listopadu 2000

Ve své terapeutické praxi se občas setkávám s rodiči, kteří sebou potajmu přinesou zajištěné propriety, které dávají tušit, že jejich dítě má cosi do činění s drogami. Několikrát se mi také přihodilo, že mi rodiče přinesli k nahlédnutí otevřenou korespondenci a dožadovali se mého posouzení. Při představě, že rodiče svým dětem potajmu prohlížejí skříně, prohledávají kapsy a zajišťují osobní korespondenci, mne pokaždé napadá stejná otázka, jestli se v takovémto případě jedná o součást výchovy, která vychází z některých svérázných rodinných tradic, nebo jsou zde již překračována jakási základní pravidla, minimálně o důvěře a slušném chování.

Představa, jak rodiče odebírají svému dítěti vzorek moči, aby se následovně pomocí lakmusového papírku ujistili, že jim jejich ratolest říká pravdu, ve mně vyvolává pocit, že není něco v pořádku. Snadno si dovedu představit některé rodiče, jak argumentují: “Jestli žádné drogy nebral, nemusí mít přece strach. Když bude vědět, že si ho můžu kdykoliv zkontrolovat, tak si dá pozor. Kde mám vzít jistotu, že si nezahrává s nějakými drogami.” Uvedené argumenty však a priory vypovídají o nejistotě, nedůvěře a strachu ze selhání rodinné autority.

Nemyslím si, že tento problém pomůže vyřešit nějaký lakmusový papírek, naopak si myslím, že se tím problém ještě více prohloubí. Správná výchova se přeci nezakládá na tom, jestli naše dítě vyzkoušelo drogu či nikoliv, ačkolipřípadě pozitivního testu se jako rodiče můžeme skutečně přesvědčit, že jsme kdesi selhali. Výchova by měla být o zkušenostech, které rodiče předávají svým potomkům, měla by být o podmínkách k ideálnímu vývoji dítěte, o důvěře, zázemí a jistotě. Ve výchově se také obráží kvalita našich vztahů, postojů a osobností.

Rodiče by měli být schopni otevřené komunikace se svými dětmi, a rovněž obráceně by měli své děti vychovávat ve správné komunikaci.

Připadá mi velmi nepraktické, že se drogové testy dostaly do volného prodeje. Myslím si, že by tento diagnostický nástroj měl zůstat v rukou odborníků, jež jsou oprávnění pracovat s biologickými materiály a schopni adekvátně posuzovat získané výsledky.

V tom, že se testy dostávají do volného prodeje, mohu spatřovat komerční záležitost některých firem, které přišly s novým způsobem, jak vydělávat peníze.