Prázdniny - příležitost k poznání účinku drog
Haló noviny, 3.7. 2001
 
BRNO - Z přehledu organizací v Brně, na jejichž projekty pouze magistrát přispívá jeden milión korun - dalších 3,4 miliónu ministerstvo financí a další částky resorty zdravotnictví, školství, vnitra - vyplývá zarážející fakt: Místo maximalizace výdajů na předcházení užití psychotropních látek peníze dostávají organizace pečující o lidi už drogující. Naopak organizace s programem alespoň trochu preventivním nedostávají od města nic. Uvedl to zastupitel města Brna Josef Kůta (KSČM).
 
Největší sumu - 800 000 korun - přidělil brněnský magistrát Sdružení Podané ruce. Například čtvrt miliónu na doléčovací centrum, stejnou sumu terapeutické komunitě, dvě stě tisíc dennímu stacionáři či sto tisíc korun psychiatrické ambulanci. Nic však nedostala např. organizace pro pomoc mládeži teprve experimentující s drogou, která by se ještě dala od ní odvrátit. »Nejsou to příliš účelně vydané peníze,« podtrhl Kůta. Zastupitelka Anna Štofanová (KSČM) k tomu dodala, že dohromady finančních prostředků je hodně, avšak chudne tok peněz na volnočasové aktivity dětí a mládeže, zatímco stále více se má vydávat na práci s uživateli drog. Už ne na to, aby měli mladí méně příležitosti seznámit se poprvé s drogou. »Odborníci nechápou, že neexistuje moc, která by zarazila všeobecně známý jev. Například v brněnském Boby centru organizace Podané ruce při svém projektu testuje tzv. taneční drogy, aby se k dětem nedostávaly drogy nekvalitní, zdraví více škodlivé. Podle městské policie vejdou-li na diskotéku např. v Boby centru dospělí lidé, prodejci drog mají avízo. Pracovníci organizace Podané ruce, i přes znění zákona, drogové dealery odmítají určit, protože napříště by se mezi mladé už nedostali. Živnostenský úřad k tomu dodává, že na prodejce nemá kompetence ani metr. Podle odhadu jen v Boby centru na diskotékách nejméně 90 procent účastníků užívá extázi, marihuanu ap. Průzkum v Brně ukázal, že 77 procent dotázaných dětí mladších patnácti let má zkušenosti s nikotinem a přes 80 procent s alkoholem (včetně 53 procent mladších třinácti let). Čtyřicet procent středoškoláků okusilo drogy a čtvrtina středoškoláků je užívá. Začínající prázdniny jsou vděčné období pro zahálku a alespoň experimentováni mladých s psychotropními látkami,« podtrhla Štofanová.
(vž)