Akutní intoxikace marihuanou
Zdravotnické noviny (27. 7. 2001) 
autor: MUDr. Karel Hampl, Csc.

Pacienta P. L., nar. 1974, přivezla do naší ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí policie. Zadrželi ho v jedné mateřské škole, odkud učitelky volaly, že je ohrožuje nějaký člověk, který chce školku vyhodit do povětří, když nedostane klíče od obce, kterou celou koupil. V ordinaci již o svém úmyslu vyhodit mateřskou školu do povětří nemluví. Chvílemi pláče, neví, co se s ním děje, je občas neklidný, čeká, až pro něho přijede táta, ten ale již zemřel, neví, co se s ním stalo.
Dělali nějaký kalendář s n-chebrou a b-printem. On ten kalendář vymyslel s týmem lidí, ale ti ho okradli. Chtěli, aby padl komunismus. Rok 2000 nastane, jen když tým lidí udělá časopis a kalendář. Praha 1 je komunistická, tým lidí neví, kde je. Já, Robert a Kamil jsme se viděli v Praze 3. Musíme všichni k Aďovi, ten všechno vymýšlí. Musíme jet do Německa, jinak nenastane rok 2000, nastane chaos. Tým musí být na jednom místě, všichni se musíme schovat.
Pacient je orientován jen svojí osobou, dezorientován místem i časem s inkohorentním myšlením pod vlivem paranoidních bludů. Jeho nálada kolísá od úzkostné lakrimozity až k projevům heteroagresivity. Máme podezření na intoxikaci drogami, ale odběr moče se v naší ordinaci AT nepodařil. Během vyšetření sedí pacient sklesle na židli, ale náhle vyskočí a dá se na zmatený útěk. Po zadržení je odvezen do psychiatrické léčebny s diagnózou akutní psychotické poruchy, kdy je kromě jiného potřebné vyloučit i vliv drog.

POBYT V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ
V léčebně u pacienta pokračují paranoidní projevy: divní lidé chtějí ovládnout svět. Přes internet dostává divné, zakódované zprávy, počítače to tu všechno zničí. Je v telepatickém spojení se "složenými lidmi", stále se ho na něco ptají, je to hodně nebezpečné. Prožívá světy, které prožívat nechce. Dobrovolný vstup nepodepíše, je tam tisková chyba, a to on pozná, protože chtěl vydávat časopis. Ten papír prostě není v pořádku a na takové věci je potřebné dávat si pozor. Marihuana byla úplně všude, on ji jedl jako bujón, byla hodně divná. Dává ji i ostatním jako dárek. (Policie prohledala dům, ve kterém bydlel. Našla asi 3 kg sušené marihuany. Tu údajně sám pěstoval.) Projevy akutní intoxikace druhý den ustupují, pátý den naléhá pacient na propuštění. Je již bez psychotických příznaků a zcela nekritický k abúzu drog. Odmítá nabízenou režimovou odvykací léčbu. Byl proto propuštěn na vlastní žádost a obeznámen s možným rizikem předávkování. V moči při toxikologickém vyšetření byly nalezeny pouze kanabinoidy, ale ve velmi vysokém množství 1738 ng.
(Závěr: Intoxikace THC při abúzu marihuany. Terapie: Perfenazin 1-1-2, Chlorprotixen 50 1-1-2.)

DISKUSE
Uvedenou toxickou psychózu by mohly způsobit některé návykové látky, ale výskyt po užití marihuany byl očekáván jen s malou pravděpodobností. Případ ukazuje, jak je nezbytné toxikologické vyšetření při všech akutních intoxikacích a jak překvapivý může být toxikologický nález. Obyčejně je podezření na užití tzv. "tvrdých drog" a téměř nikoho nenapadne, že i "měkká droga" může vyvolat akutní psychózu. V tomto směru není žádný rozdíl mezi drogou měkkou a tvrdou a tato terminologie by měla vymizet alespoň z odborných publikací. Je na čase, aby si i široká veřejnost uvědomila, jak nelogické a zavádějící je toto rozdělování, protože stejné následky nebo stejné projevy se mohou objevit u různých drog, bez ohledu na jejich označení.