Vlastenecká Fronta proti drogám !

   Vážení spoluobčané,

po roce 1989 se v České republice začaly objevovat drogy v mnohem větším měřítku. Bohužel až do dnešních dnů nebyly realizovány žádné pádné kroky proti drogám. Prevence a represe i nadále pokulhává a veřejně je dá-ván prostor individuím, které přímo nabádají k braní drog!

A proto již po sedm let cítíme vlasteneckou povinnost upozornit na mnoho úmyslně opomíjených faktů okolo konopných i jiných drog!

KONOPNÉ DROGY

 

ü      Marihuana je drogou, která způsobuje závislost!

Tento fakt je často překrucován a vyvracen. Málokdo ví, že vzniká nejen psychická závislost na marihuanu, ale i fyzická. Fyzická závislost je totiž provázena fyzickým projevem při nedostatku drogy, to je nepopiratelný fakt, pro jehož argumentaci odcituji z knihy Léčba a prevence závislostí (K.Nešpor, L. Csémy) Léčba odvykacího syndromu: Odvykací a duševní tělesné potíže po vysazení marihuany nejsou úplně zanedbatelné. Zahrnují nespavost, nechutenství, podrážděnost, neklid, deprese, někdy i třes. Medikamentózní léčba nebývá většinou nutná. (Oba autoři patří  mezi nejlepší protidrogové odborníky v ČR.)

ü      Nelze oddělovat měkké a tvrdé drogy. Droga vždy zůstane drogou!

Málokterý stát na světě si dovolil stanovit „měkkou“ či „tvrdou“ drogu. (Jediné rozlišení je používáno u několika států při trestním stíhání.) Třeba i jen proto, že například marihuanu lze výsledně šlechtit stále k většímu obsahu THC. A co potom LSD, hašiš a další? Od šťávy z nezralých makovic (opia) není příliš dlouhá cesta výroby až ke konečnému produktu, heroinu. Zneužít se přitom dá obojí. Droga vždy zůstane drogou, bez ohledu na jakoukoliv příponu. Co víc dodat: snad pouze jen diletanti a filozofující narkomani jsou schopni užít tohoto naprosto neodůvodněného rozlišení.

ü      Z marihuany se často přestupuje na nebezpečnější drogy (heroin, pervitin), které konzumenta zničí mnohem rychleji.

Na tento jasný a lehce prokazatelný fakt se často ukazuje jako na matoucí. Avšak statistika hovoří jasně: 8 až 9 z 10 narkomanů závislých na pervitinu a heroinu začínalo na marihuaně! Také nelze bazírovat na větách typu, že „ne každý přejde z marihuany na jiné drogy!“ - (nejedna statistika hovoří až o 70%). Kdo ví předem, jak skončí experiment s marihuanou? Drogy jsou v tomto nevyzpytatelné!

ü      Marihuana způsobuje rakovinu a projevy chronické bronchitidy, je mutagenní, narušuje buněčnou i protilátkovou imunitu a podílí se na od-bourávání nervových (mozkových) buněk, čímž  poškozuje paměť. Také způsobuje (pomáhá demaskovat) psychopatii a schizofrenii.

Toto vše již několik let potvrzují odborníky a specialisty vedené lékařské výzkumy Ale média raději dávají prostor právě obhajobě drog, než prevenci a argumentům proti nim.

ü      Legalizace marihuany je jen další zástěrkou pro závislé narkomany a nikam nevede.

Po vzoru švýcarského parlamentu se i u nás houfně zvedly a stále zvedají nové a nové hla-sy na obhajobu a propagaci marihuany (i z poslaneckých lavic). Tato "Legalizace", byla aktem vyškrtnutí, jejímž následkem se tyto drogy přesunuly do legální sféry. Nepominula však ani jejich škodlivost, nebo návykovost. Je nutné připomenout, že tato "hurá akce" není následkem vědeckého a odborného postupu, ale výsledkem několikaletého zanedbávání povinností, lenosti a neschopnosti švýcarské vlády a policie. Ve Švýcarsku, stejně tak jako v několika dalších státech západní Evropy, není již mnoho let držení konopných drog nijak trestně postihováno, ale pouze mlčky trpěno. Bohužel to dnes dospělo do té míry, že již nešlo tento rostoucí trend jednoduše zastavit. Švýcarský parlament si touto "legalizací" chtěl pouze ulehčit práci, "ušetřit" státní kase a zakrýt tak mnoholeté nedodržování zákonů.

ü      Výroba konopných lan a léčivé účinky marihuany se nesmí stát záminkou pro legalizaci drogy!

Až příliš často jsem svědky toho, jak jsou nar-komani a drogy obhajovány pro staletou tradici průmyslového konopí (lana, papír) či pro jeho léčivé účinky. Proč podporovat návykovou látku kvůli tomu, že je v stopovém množství v lécích užitečná, když skrz jiné drogy zabíjí?

ü      Podporou marihuany se podporuje i kriminalizace  mladé části společnosti!

 

OSTATNÍ DROGY

Brát drogy není nikdy jen osobním rozhodnutím jednotlivce, tento vždy obtěžuje a škodí sobě i svému okolí…

 

ü      Narkomani přenáší infekční nemoci (žloutenky, HIV).

Je všeobecně známo, že podíl narkomanů v populaci se výrazně procentuálně projevuje na zhoršení zdravotního stavu celé populace. Jedná se především o žloutenky (hepatitida A,B,C, a další), HIV (AIDS) a mnohá další virová infekční onemocnění.

 

ü      Narkomani ročně ukradou zboží za desítky miliard korun.

Roční potřeby na drogu činí od 100 000,- Kč do 2 000 000,- Kč ročně. Tyto peníze si narkoman samozřejmě nevydělá! Kvůli účinkům drogy přestane být schopen pracovat. Jen v Ostravě činí denně obrat v drogách 1 až 10 miliónů korun. Tuto sumu je třeba znásobit asi 3x, abychom dostali cenu ukradeného zboží.

 

ü      Na léčbu narkomanů se ročně vydají desítky miliónů korun.

Léčba infekčních onemocnění vychází od desítek tisíc ročně po několik miliónů (např. HIV). Cena léčby závislého člověka, který projde všemi stupni léčby, bude okolo miliónu korun (avšak ne každý narkoman zvládne léčbu napoprvé - pokud vůbec)

 

ü      Narkomani šíří drogy dál mezi děti, které jsou na drogy mnohem více náchylnější

Narkoman nechce být ve svém (zpočátku) štěstí a (v konečné fázi) neštěstí sám a tak drogu nutí svému okolí. Později z finančních důvodů a kvůli touze nemá skurpulí při prodeji drog.

 

Motto: je mnoho způsobů jak zničit a podmanit si jednotlivce, potažmo národ. Nejlepšími se zdá býti zákeřnost, nucená závislost a absolutní nadvláda. A drogy všechny tyto podmínky splňují!

 

Represe má smysl - pokud striktně dodržíme zákon !

Většinou boj proti drogám skončil katastrofou nikoliv pro špatnou ideu, ale pro neschopnost a neochotu státního aparátu. Jak jinak si můžeme vysvětlovat ulice plné drogových dealerů...

 

Když se v USA (1970-80) počalo k drogovým zločinům přistupovat mírněji,  tak užívání drog mezi mládeží stouplo o více než 500%, násilné zločiny vzrostly o 270%, loupeže narostly o 318% a vraždy narostly o 100%.

 

Poté co se poměr uvězněných za drogové zločiny zvýšil o 447% (1980 a 1995), tak klesl počet mládeže užívajících drogy o více než třetinu, zpomalil se nárůst násilné trestné činnosti z 13% na 1% ročně, počet loupeží poklesl o 10% a počet vražd poklesl o 7%.

 

¨     Drogy jsou jedním z největších ohrožení civilizovaných národů.

¨     Jsou časovanou bombou, která je neustále podceňována a opomíjena, mnohdy také úmyslně.

¨     Zapojte se i Vy do společného boje proti drogám - už nemůžete zůstat stranou.

¨     Jedná se i o Vás a o Vaše děti, protože drogy jsou dnes všude!

Veškeré údaje zde uvedené jsou zpracovány z odborných a oficiálních pramenů a konzultovány s odborníky.

Zpět na hlavní stranu: