Vláda projedná zákon o trestní odpovědnosti mladistvých
Zpravodajství ČTK (16. 7. 2001), autor: JD

PRAHA 16. července (ČTK) - Zákon, který by měl upravit všechny aspekty trestání mládeže za porušení zákona, projedná ve středu vláda. Zákon má podle důvodové zprávy ministerstva spravedlnosti vytvořit systém specializovaných soudů mládeže a vymezit možné reakce na trestnou činnost mladistvých. Zákon se má vztahovat na tři skupiny: na děti do 15 let, na mladistvé mezi 15 a 18 lety a na mladé dospělé, kterým bylo 18, ale nedosáhli ještě 21 let. Návrh předpokládá, že počátek trestní odpovědnosti zůstane spojen s dovršením 15 let.
U mladistvých ale má být předmětem pozornosti jejich duševní stav i z hlediska dosažení určitého stupně rozumové a mravní vyspělosti. Zastánci snížení hranice trestní odpovědnosti poukazují na nárůst kriminality páchané dětmi do 15 let, zvyšující se brutalitu a závažnost trestné činnosti. Zákon chce tyto jevy podle důvodové zprávy řešit ne snížením věkové hranice trestní odpovědnosti, ale celkovou reformou trestního soudnictví nad mládeží. Reforma by měla umožnit použití specifických výchovných a ochranných opatření.
Mezi výchovná opatření patří například ochranná výchova, dohled takzvaného probačního úředníka, uložení určitých výchovných povinností, třeba odvykací léčby či splátek způsobené škody, a podobně.
Mladí dospělí se podle důvodové zprávy k zákonu "vyznačují řadou odlišných psychologických, sociálních i kriminologických specifik, která je jako věkovou skupinu odlišují od kategorie mladistvých i kategorie dospělých pachatelů". Zákon tedy bere ohled například na existenci takzvaného sociálního vakua. Rozdíl mezi očekáváním mladého člověka a nenaplněnou realitou může podle ministerstva spravedlnosti vést ke kriminálním deliktům, například agresívnímu jednání fotbalových fanoušků, drogovým deliktům či vandalství.

jd kš vb