Diskuse o marihuaně
Computer (17. 1. 2002), autor: -ken

Magazín New Scientist má na adrese www. newscientist.com také svoji internetovou verzi. Tento server je, podobně jako jeho tištěný sourozenec, zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu. Funguje na principech společenské, vědecko-technologické revue. V sekci Daily News jsou každý den k dispozici aktuální zpravodajství a novinky z oblasti vědy a techniky, které jsou dodávány světovou sítí dopisovatelů. Informace z vědeckých sympozií a konferencí poskytuje kapitola Conference Reports, aktuální pohledy na dosud nevyřešené problémy a nejpoutavější vědecké příběhy jsou na stránkách The Last Word a Feedback. Samozřejmostí jsou rozbory a anotace nejprodávanějších vědeckých bestsellerů v kapitole Books a nabídka volných pracovních míst pro výzkumníky celého světa ( New Scientist Job - v současnosti kolem 1500). Pro předplatitele tištěné verze je připraven bonus: kompletní archiv všech článků, které se na tomto serveru objevily za posledních deset let ( New Scientist Archive). Asi nejzajímavější částí těchto webových stránek jsou Hot Topics. Pro každé "žhavé" téma (např. klonování, umělá inteligence, terorismus, geneticky modifikované potraviny nebo životní prostředí) je vytvořena samostatná sekce, která je zároveň platformou pro široké množství často velmi protichůdných vědeckých názorů. Žádný článek není anonymní, všechny jsou přesně datovány a rozmístěny do logických skupin. Na adrese www.newscientist. com/hottopics/marijuana/ marijuana.jsp je zveřejněna speciální reportáž věnovaná výhradně marihuaně (cannabisu). Dlouholeté diskuse o tomto sociálním fenoménu vyústily do dvou extrémních poloh. Na jedné straně stojí veřejní činitelé, volající po absolutní restrikci, a na druhé straně bývalí skalní členové hnutí hippies, kteří propagují úplnou svobodu v užívání omamných látek. Autoři jednotlivých příspěvků se naštěstí nepřiklánějí ani k jedné z těchto stran, jejich názory jsou velmi pestré a nezaujaté. Čtyři klíčové články se opírají o data z amerického Národního institutu pro zneužívání drog ( US National Institute on Drug Abuse ); hovoří se v nich mimo jiné o epidemiologických výzkumech dlouhodobého užívání cannabisu a jeho vlivu na některé lidské tkáně a orgány (mozek, plíce). Dalšími tématy jsou úspěšnost a statistické výsledky "nizozemského experimentu", tedy liberálně-právní úpravy užívání a distribuce tzv. měkkých drog a možnosti jeho zavedení v jiných vyspělých státech (např. ve Velké Británii), nebo vážné diskuse o efektivním využívání a vedlejších účincích tetrahydrocannabinolu (THC), který je příčinou psychoaktivního vlivu marihuany. Jsou zde nastíněna dokonce i taková témata, jako cesta od marihuany k "tvrdým" drogám či možný vliv THC na dosud ne zcela uspokojivě vysvětlený syndrom náhlého úmrtí novorozence (tzv. SIDS). Jako nezávislému čtenáři těchto článků mi nezbývá než konstatovat, že marihuana si v seriózní vědecké diskusi příliš dobře nevedla.