Dívky začínají s drogami dříve než kluci
Lidové noviny (29. 10. 2001)
autor: Marek Tupý

Žákyně základní školy vykouří více cigaret než její vrstevník. A tvrdé drogy okusí o rok dříve než její spolužák. V konzumaci alkoholu jsou na tom přibližně stejně.

PRAHA - V letošním rozsáhlém šetření, ve kterém vypovídalo 1996 žáků druhého stupně základních škol v Praze 2, přiznala svou zkušenost s tvrdou drogou tři procenta dívek oproti jednomu procentu chlapců. "Setkávám se s případy, které byly ještě před pěti lety nemyslitelné někteří žáci osmých tříd začínají s vysoce návykovým heroinem. Nejen že ho kouří, ale aplikují si ho nitrožilně. Nejvíce je rozšířen mezi žáky pomocných škol. Je to těžko řešitelné, protože někteří z nich mají s drogou již víceletou zkušenost a pocházejí z rodin, se kterými se nedá spolupracovat," říká Radovan Voříšek z brněnského Centra prevence. Tvrdé drogy se u dívek poprvé objevují již v šesté třídě, tedy ve dvanácti letech, zatímco chlapci začínají s tvrdými drogami experimentovat až o rok později. Čtyřicet dva procent šesťáků se přiznalo k občasné konzumaci alkoholu. "Výsledky považuji za velmi alarmující. Téměř polovina žáků druhého stupně kouří a pije alkohol. S těmito společensky uznávanými drogami začínají již ve dvanácti letech. Znepokojující je, že tři procenta žáků osmých a pět procent žáků devátých tříd má zkušenost s aplikací tvrdé drogy," uvedla protidrogová koordinátorka druhého pražského obvodu Hana Šatalová, která průzkum provedla.

Mezi děvčaty je oblíbený pervitin

"Počet děvčat, která berou tvrdé drogy, se zvyšuje. Velice oblíbený je mezi nimi pervitin, který mimo jiné užívají, protože si myslí, že se jim tak podaří snížit váhu," říká Radovan Voříšek. S tzv. měkkými drogami začínají dříve chlapci, a to v páté třídě, ale počet dívek užívajících marihuanu či její deriváty stoupá. V deváté třídě už má s měkkými drogami zkušenost 41 procent dívek oproti 39 procentům chlapců. Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách se mladí lidé k užívání tvrdých drog obvykle dostávají přes marihuanu, které předchází kouření nebo pití alkoholu. Podle odborníků vnímají mladí lidé drogy spíše pozitivně. Chuť riskovat, vyzkoušet něco neobvyklého, překročit uznávané hranice a normy, protestovat proti vnějšímu světu, touha obstát v kolektivu, kde je užívání drog součástí životního stylu. To vše podle Hany Šatalové stojí za tím, proč jsou drogy pro děti tak lákavé. "Je důležité, aby se děti proti této pro ně zřejmě zajímavé - nabídce uměly bránit. Prevence by neměla být řešena jen ze strany základních škol. Jde zejména o pestrou nabídku trávení volného času a možnost vstupu do různých preventivních programů," dodala Šatalová.

Vyzkoušel jsi někdy nějakou tvrdou drogu?

chlapci dívky
ano ne ano ne

5. třída 0% 100% 0% 100%
6. třída 0% 100% 2% 98%
7. třída 1% 99% 2% 98%
8. třída 2% 98% 4% 96%
9. třída 4% 96% 7% 93%

Pramen: Drogová problematika v městské části Praha 2