Protidrogové centrum žádá víc peněz
Olomoucký den (10. 12. 2001)
autoři: Soňa Singerová, Milan Kratochvíl

Šumperk - O přežití musí bojovat šumperské protidrogové centrum Domus, kterému scházejí peníze na provoz. Stát sice tato střediska finančně podporuje, dotace však dosahuje vždy jen pětasedmdesáti procent potřebné částky, navíc peníze přicházejí se značným zpožděním. "Nedostatek peněz musíme řešit prakticky každoročně. Pomáhalo nám město, okresní úřad i sponzoři. Zbývajících třicet procent se nám však letos podařilo zajistit jen s vypětím všech sil," vysvětlil vedoucí Domusu Petr Hromada, který prozradil, že jeho centru velice pomohl šumperský zdravotní rada Josef Gerold. "Obeslal řadu lékařů s prosbou, zda by nám nemohli přispět. Příjemně nás překvapilo, když od sedmadvaceti z nich jsme obdrželi celkem asi padesát tisíc korun. Žádosti o příspěvek směřovaly i do okolních obcí. Šest z nich nám již nějaké peníze zaslalo," pochvaluje si Hromada, který by se v příštím roce rád vyhnul stále se opakujícím problémům. "Požádali jsme proto Meziresortní protidrogovou komisi, aby nám udělila výjimku a svou dotaci zvýšila na 85 procent," uvedl. Hromada by zároveň chtěl poukázat na špatný systém financování protidrogových center. "Každoročně nám stát posílá peníze se značným zpožděním," tvrdí. Vysvětlil, že peníze putují zbytečně složitou cestou. Ze státní pokladny jdou do Meziresortní protidrogové komise, odtud na ministerstvo financí, které je posílá na okresní úřady a ty je teprve směřují na účty protidrogových center. "Kvůli tomuto systému nám od roku 1995 stát poslal během prvního čtvrtletí dotaci jen jednou. Běžně nám peníze přicházely na účet v polovině roku," uvedl Hromada. Vysvětlil, že tyto prodlevy Domusu působí nemalé potíže. "Loni nám vyšlo vstříc město, které nám peníze půjčilo. Letos na jaře jsme dokonce kvůli pozdní dotaci středisko na dva týdny museli zavřít. Neměli jsme na výplaty a zaplacení faktur za elektřinu a telefony," krčí rameny protidrogový specialista, který musel omezit počet zaměstnanců na minimum a vzdal se tak práce v terénu. "Nyní raději přemýšlím, jak se zbavit finanční závislosti na státu," podotkl. Šumperské centrum Domus vzniklo na začátku 90. let. Od té doby jím prošly stovky klientů. Tamní pracovníci se věnují nejen narkomanům, ale i alkoholikům a gamblerům. Přicházejí k nim závislí lidé i jejich přátelé a rodinní příslušníci, kteří si s nimi nevědí rady.