S Martou Foučkovou o válce a drogách
Karlovarské noviny (27. 10. 2001)
autorka: Ilona Manolevská

Karlovy Vary - Pravidelně dvakrát za rok zavítá do Karlových Varů známá psycholožka a publicistka PhDr. Marta Foučková , autorka dvou bestsellerů o "terapii minulými životy". Její přednášky v hotelu Thermal vyhledávají jak místní zájemci o duchovní nauky, tak lázeňští hosté, kteří znají doktorku Foučkovou z jejích přednášek a seminářů po celé republice. Za čtenáře jsme se jí zeptali na její názor na dva aktuální problémy.
Paní doktorko, řada našich spoluobčanů se trápí politickou situací ve světě, stručně řečeno: bojí se války a možných teroristických útoků i v naší zemi. Mají strach o své blízké a budoucnost světa vůbec. Co byste jim jako psycholožka a také známá duchovní učitelka doporučila pro opětovné získání vnitřního klidu?
Nedivím se, že lidé mají obavy. Na mnoha přednáškách a seminářích jsem často hovořila o tom, že léta na přelomu tisíciletí jsou a budou naplněna dramatickými událostmi. Všechno, co se děje, psychické strádání, veškeré utrpení, které lidé prožívají, v nás ale nesmí vyvolávat strach. Je to pouze upozornění nám všem, kteří se snažíme trochu rozumět oběma polaritám světa: materiální i duchovní. Všichni společně vytváříme energetické pole lásky, nebo naopak nenávisti, závisti či strachu. Lidé by chtěli mít krásný a spokojený život, ale nechápou, že pro to musíme každý začít pracovat sám v sobě a na sobě. Je velice důležité, aby lidé dokázali důvěřovat božské kosmické síle. Pokud se s ní budou spojovat a budou se obracet na vyšší světy, pak nemusejí ve svém srdci pociťovat strach, ale boží ochranu, která je vždy poskytnuta tomu, kdo o ni prosí. Prosme proto všichni o to, aby v srdcích lidí, kteří rozhodují o našem osudu, byla láska, moudrost a soucit, a to na obou stranách válečného konfliktu. Všechno, co v současnosti prožíváme, se může odehrávat jen proto, že existuje obrovská nevědomost. Většina lidí ani netuší, že za všechny činy i myšlenky neseme zodpovědnost. Ti, kteří mají na svědomí teroristické útoky proti nevinným lidem, nevědí, že podle teorie reinkarnace si připravují do budoucna ne stovky, ale tisíce životů utrpení, které budou jednou sklízet. I oni se pak budou ptát: Proč zrovna já?
Známý astrolog Emil V. Havelka je přesvědčen, že svět čekají čtyři roky války, než bude zlikvidován tzv. velký terorismus. Obětí prý ale bude méně než dosud, tj. méně než šest tisíc. Jak to vidíte vy?
Na světě bude klid a mír, až zavládne jedno náboženství, náboženství lásky. Lásky v srdcích lidí, kteří si budou vážit života každé bytosti.
Rádi bychom se zeptali i na další problém současného světa, a to drogy. Co byste poradila rodičům, kteří se obávají, aby jim jejich děti nepropadly?
Měli by vědět, že čím kvalitněji a s větší láskou budou své dítě vychovávat, tím odolnější bude proti nevhodným nabídkám okolí. Silnou hrází je zde hlavně vyvinutý vnitřní pocit zdravého sebevědomí, bezpečí a jistoty. Už v raném věku je vhodné dítě seznamovat s cílem a smyslem života, s duchovním světem. Vysvětlovat mu zhoubnost a dopad selhání právě pokud jde o drogy. Dítě má právo vědět, že budeli užívat drogy, narodí se, podle teorie reinkarnace, jako méněcenný, mentálně postižený človíček. Děti by vůbec měly být seznámeny s karmou jako základním zákonem vesmíru.
A jaký je váš názor na drogy, s nimiž experimentují takzvaní duchovně hledající lidé, aby si "otevřeli dveře ke třinácté komnatě", k jasnozřivosti a podobně?
Léta jsme byli přesvědčeni, že se tyto drogy vyskytují jen u šamanů v jihoamerických pralesích. Ale před časem se v Praze "duchovní drogou" (amazonským psychoterapeutickým prostředkem) přiotrávilo dvaatřicet účastníků duchovního semináře a museli být hospitalizováni. Myslíte, že lze "duchovního uvědomění" dosáhnout s pomocí drog? To je jeden z největších omylů nevědomých osob. Stačí si vzpomenout na konec hnutí ""květinových dětí"" v Americe. Právě tzv. duchovní drogy mají na svědomí tisíce zmařených životů a tisíce závislých osob, neschopných vrátit se k normálnímu životu. Mělo by to být velké poučení pro ostatní, aby přestali experimentovat se svými životy. V posledních letech se ale tato vlna přenesla k nám, spolu se stupidními akčními filmy. Je nutné si uvědomit, že to nezavinila Amerika, ale nevědomost a omezenost lidí a nedostatečná duchovní osvěta, zejména u dětí a mladistvých. Drogou totiž ještě nikdy nikdo nedospěl k osvícení. Takzvané duchovní drogy jsou jen pastí pro nevědomé. Na jedné straně se proti drogám bojuje, na druhé je falešní guruové velebí. Je v tom logika? Celá módní záležitost s "duchovními drogami" je velmi nebezpečnou turistikou někam, odkud nemusí být návratu, kde můžeme uvíznout mimo realitu života.

S dr. Foučkovou se mohou naši čtenáři setkat zítra, 28. 10. od 14 h v Malém sále hotelu Thermal. A my děkujeme za rozhovor.