Holotropní dýchání: Hrůzné zážitky léčí?
Super (4. 2. 2002), autor: Luboš Koláček

Doteky smrti a děsivé extáze mají vést k osvícení

Holotropní dýchání - tajemnem obestřená psychiatrická metoda - se stalo módní záležitostí. Umožňuje člověku otevřít podvědomí, lépe poznat sebe sama, svou minulost a zbavit se břemene, které s sebou nevědomky vláčíme životem. S metodou se dnes setkáváme jako s uznávaným způsobem spojeným s léčením těla i duše. Staly se někdejší šamanské praktiky zábavou konzumní společnosti? Jde o léčebnou metodu, nebo jen o drsné hrátky pro zvědavé zájemce?

/PRAHA/ Každopádně je to procházka za hranou poznání, rozumu i citu. Lze však přijímat umění dávných šamanů předhozené zhýčkané moderní civilizaci, zcela bez nebezpečí? Deník Super zjistil, že kursy vedou v Česku i nedostatečně školení lidé - jejich klientům pak hrozí poškození zdraví, dokonce i smrt! Ležící těla se svíjejí v křeči, neartikulovaný řev přechází v rituální zpěvy jakoby z jiného světa. Kolem zní monotónní hudba. Postava v extázi zvrací, řve hrůzou, slzy jí tryskají z očí. Trvá to dlouhé minuty, hodiny, věčnost. Najednou je konec. Příšerné utrpení odezní, tělo klesne na žíněnku a leží bez hnutí. Přichází mystická smrt a pak vzkříšení. Procitá Nový člověk. "Manžel tím byl jako posedlý," uvádí Šárka M., jejíž bývalý muž se před časem upjal k seancím holotropního dýchání. "Stalo se to pro něj drogou. Nakonec jsme se rozešli, protože se úplně změnil. Jezdil na všechna ta jejich setkání a nadšeně vyprávěl pro mne neuvěřitelné příhody. Prý se tam lidé mění ve zvířata, třeba v tygra nebo v jinou šelmu, a kdyby je ostatní nedrželi, byli by schopni někoho třeba i roztrhat! No hrůza!"

Autorem je Čech
Otcem holotropního dýchání je český psychiatr Stanislav Grof. Zpočátku pracoval ve výzkumných laboratořích někdejšího Československa, po odchodu do zahraničí i v USA. Zkoumal účinky LSD a jiných psychadelických látek, které představují pod odborným dohledem mimořádný prostředek pro rozšíření netušených možností lidského mozku. Umožňují otevřít podvědomí a některé další jeho "chlívečky". Podávání farmak ovšem představuje i vážná rizika, a tak Grof a jeho žena Christina vypracovali před třiceti lety postup, který nazvali holotropním dýcháním. Metoda vychází ze zkušenosti kultur dávných staletí. Už ty znaly, že hlubokých změn vědomí lze dosáhnout za přítomnosti zkušeného šamana (!) oběma krajními způsoby dýchání - intenzivním dýcháním i přidušením. Primitivní národy kombinovaly dechová cvičení, monotónní zpěv, bubnování a taneční pohyby například s hladověním a s nedostatkem spánku. Výsledkem byla extáze, při níž lidé prožívali stavy rozšířeného vědomí. Člověk může zažít třeba vize Velké matky nebo Ničivé bohyně, pekla, očistce či ráje, ztotožnění se zvířaty a zážitky z minulých životů - inkarnaci.

Hrozí i smrt!
Klienti musí pod odborným dohledem po celou dobu seance ležet, mít zavřené oči a soustředit se na citové a tělesné procesy vyvolané řízeným dýcháním a hudbou. Každý účastník předem souhlasí s očekávaným děním, s plnou důvěrou se podvolí a zdrží se komentářů. Měl by prostě jen pozorovat vynořující se zážitky, vzít je na vědomí a nechat odplynout. Nesmírně důležité je, aby byl klient pod kontrolou odborníka, jinak mu hrozí i smrt! Dobře školený terapeut, nejlépe lékař, pomáhá klientovi při rozvíjení zážitků. Jeho přítomnost je důležitá proto, že proměna osobnosti, která se pojí se zážitky zcela se vymykajícími rozumovému chápání, může dostat velmi dramatický průběh. Deník Super však zjistil, že některé kursy v Česku pořádají kromě terapeutů s certifikátem přímo od profesora Grofa i nedostatečně školení lidé! Jedna z úspěšných provozovatelek holotropního dýchání, psychiatrička Zdena Kmuníčková, potvrdila, že za dobu svého mnohaletého působení v Praze k ní přišla řada lidí od samozvaných terapeutů, kteří vedli seance, aniž by k tomu měli certifikát. Málokdo z těchto klientů si zřejmě uvědomuje, že jen o vlásek unikl smrti! Šarlatáni totiž nevědí, jak mají klientovi v nečekané situaci pomoci.

Zdraví především
Pro bezproblémovou účast na seanci je ovšem nezbytné také dobré zdraví klienta. Kurs holotropního dýchání je totiž obrovským náporem na lidský organismus. Lidé s určitými nemocemi se proto nesmějí experimentu zúčastnit. Pokud by se přesto do seance zapojili, mohlo by to vážně poškodit jejich zdraví. Iv této souvislosti se hovoří o úmrtích, a to dokonce v Česku! "Takové zprávy jsem sice slyšela, ale nemohu je komentovat, protože mně se to nikdy nestalo," řekla deníku Super Zdena Kmuníčková. "Vzhledem k tomu, že jsem lékařka, všechny klienty si před kursem osobně vyšetřím a vyloučím ty, jimž by mohl uškodit." Příležitost zúčastnit se seance má prakticky každý - v republice působí desítky odborníků, nabídka kursů holotropního dýchání je obrovská. Zájemce musí "jen" obětovat větší částku peněz. Platí se sumy v rozmezí od čtyř do osmi tisíc korun za jednotlivce.