Nizozemsko nepostihuje konzumenty
Hospodářské noviny (30. 1. 2002), autorka: Hana Kulišanová

Holanďané dnes diskutují především o možnosti legální produkce.

/OD NAŠÍ SPOLUPRACOVNICE/

Prodej malého množství marihuany či hašiše je v Nizozemsku již desetiletí tolerován. Nyní v zemi probíhá debata o zprůhlednění celého systému. Není v pořádku, když je možné měkké drogy vlastnit, a přitom není povoleno je pěstovat, říkají mnozí Holanďané. Většina lidí podporuje další liberalizaci. Mají současně obavy z reakce sousedních zemí, které Nizozemsko kritizují. "Kdybychom byli naprosto izolovaným ostrovem, asi bychom už postoupili dále. Realitou však zůstává, že nelze pomíjet stížnosti jiných evropských států," říká rotterdamský filozof Han Oosterling. Vůči měkkým drogám panuje v zemi tradičně tolerantní atmosféra. V každém městě existují legální coffeeshopy, kde je možné zakoupit marihuanu. Vše je však podrobeno přísným pravidlům. Coffeeshop například nesmí být v blízkosti školy, nesmí se v něm nalévat alkohol a také je zapovězeno prodávat drogy nezletilým. Je zakázáno mít na skladě více než padesát gramů drogy. Paradoxem je, že coffeeshop nemá možnost legálního přísunu měkké drogy. Pěstování ve velkém totiž není dovoleno. Zákon odráží zakořeněný nizozemský pragmatismus. "Dekriminalizace měkkých drog šetří státu veliké náklady. Občan dostane možnost volby a vlastní zodpovědnosti," říká Han Oosterling. Další výhodou coffeeshopů je to, že se oddělí obchod s měkkými drogami od obchodu s problematičtějšími drogami tvrdými. Částečně se tak zablokuje s prodejem drog provázaná kriminalita. Převládá názor, že coffeeshopy rovněž omezují riziko přechodu mladých lidí k tvrdším drogám. "Myslím, že uvolnění měkkých drog nevede k popularizaci těch tvrdých. Proč by se lidé honili za něčím zakázaným, když si mohou užít legálním způsobem," říká Paul van de Camp z rotterdamského coffeeshopu Easy. Diskuse se nyní soustřeďuje na regulování přísunu. Už nyní je možné dostat marihuanu na lékařský předpis. Nelze se tedy vyhnout částečnému uvolnění pěstování. Otázkou zůstává, kdo marihuanu bude moci dodávat a jak bude zaručena její kvalita.