Hlavně nesmíme zavírat oči
Deník Směr (5. 2. 2002), autor: Karel Otcovský

Není žádným tajemstvím, že s návykovými látkami bojují děti mnohdy ještě školou povinné. Nejen na jejich rodičích, ale také na škole, kterou navštěvují, pak často záleží, jak rychle se s tímto nešvarem vypořádají.

Teplicko - Odborníci se shodují a různé průzkumy je v tom utvrzují, že nadále klesá věková hranice mladých lidí, kteří poprvé okusili psychotropní látku či drogu, nebo jsou dokonce na těchto látkách závislí. Naprostá většina z nich stále ještě navštěvuje základní či střední školu, nebo odborné učiliště. Jejich ředitelé a kantoři by nad drogovými hříšníky rozhodně neměli přihmuřovat oči. Čím dříve bude jejich problém odhalen, tím dříve může být řešen. Účinnou formou boje proti drogám by měla být především účinná prevence. Teplické SOU stavební navštěvuje přes 600 žáků a tak je pochopitelné, že mezi tímto množství se vyskytne občas jedinec, který psychotropní látky nebo drogy užívá. To ostatně připouští i ředitel učiliště Ing. Ota Samson. "S těmito žáky již několik let pracuje školní protidrogový preventista. Jedná se o zkušeného pedagoga, jenž má několikaletou praxi s drogově závislými ve Švýcarsku. Preventista se na tyto žáky snaží působit, provádí různé preventivní programy a jako tělocvikář se je snaží zapojit do sportovních aktivit," konstatuje ředitel a dodává, že ve škole je umístěna schránka, do které mohou žáci vhazovat anonymní dotazy. Na schopnosti školních metodiků prevence se spoléhá také Josef Pátek, ředitel teplické hotelové školy. "Pořádáme besedy o škodlivosti drog s různými institucemi. Žáci mají možnost se individuálně zeptat na cokoliv, čehož také v hojné míře využívají. Ve škole je informační nástěnka s telefonními čísly institucí, kam se mohou žáci obrátit se svými problémy, pokud tedy odmítnou možnost pohovoru se školními metodiky," uvedl ředitel a dodal, že jednotlivé případy drogových prohřešků školáků jsou řešeny ve spolupráci s rodiči, Policií ČR a s odborem sociálních věcí OkÚ. Na besedy s odborníky na prevenci sází také SOU textilní v Teplicích. "Zorganizovali jsme besedu ve spolupráci s teplickým Krizovým centrem i s mladými lidmi závislými na drogách. O podobné akce je ze strany žáků vždy zájem," pochvaluje si ředitelka učiliště Ing. Jaroslava Klimtová, která přznala, že zaznamenala dva případy užívání návykových látek žáky učiliště jen díky dobré spolupráci s rodiči, kteří o problému svého potomka školu informovali. "Při řešení těchto případů jsme maximálně spolupracovali s rodinami a pedagogicko-psychologickou poradnou." Také ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman připustil, že zaregistroval několik případů užívání návykových látek studenty školy. "Protože jsem měl podezření ze spáchání trestného činu, obrátil jsem se na policii, která případy řešila a nadále řeší. Získat jednoznačné důkazy o prodeji a užívání drog je ale obtížné. Nemáme pravomoc podrobit studenta chemické zkoušce ověřující užití drogy a když rodičům sdělíme podezření vyplývající z nepřímých náznaků, tak se častou se zlou potážeme. Div nás někteří z nich nechtějí žalovat za urážku," poukazuje na odvrácenou tvář "spolupráce" s rodiči Bergman, jenž nepochybuje o tom, že studenti gymnázia v rámci protidrogových aktivit dostávají spoustu informací o drogách a jevech s nimi spojenými. Z námi oslovených základních škol nepopřela dílčí problémy pouze ZŠ Teplická v Krupce. "Zaznamenali jsme užívání marihuany a tripů v pěti případech v osmé třídě. Případy byly odhaleny během psychologických her v občanské a rodinné výchově. Žáci se vyjádřili nepřímo k užívání těchto látek při diskotékách. Situaci jsme řešili individuálně se žáky, neboť nebylo přímých důkazů," přiblížila průběh "procesu" ředitelka školy Mgr. Zděnka Helarová s tím, že ve škole se problematice věnují ve všech příhodných předmětech a formou anonymních dotazníků, besed a psychologických her. Podobné aktivty praktikují i ostatní "základky". Některé jiné žákům navíc nabízejí širokou škálu zájmových kroužků. Dělají zkrátka vše pro to, aby se školáci nenudili. Ředitelé se většinou shodli, že o mimoškolní zájmovou činnost je poměrně slušný zájem. Neobvyklý pohled na drogovou problematiku nabídla výstava s názvem Děti a drogy, kterou v rámci protidrogové prevence před nedávnem uspořádala ZŠ Pešaty v Duchcově. Výstavu tvořily práce žáků školy, které odrážejí jejich názory na drogy a návykové látky, v sousedství článků, publikací a propagačních materiálů od odborníků z oblasti lékařské a sociální. Expozice navíc nepostrádala ani umělecký kontext, který je podpořen nekonformním pohledem dětí na problém drog, zejména ve výtvorech s náznakem symboliky. Okresní metodik protidrogové prevence PhDr. Koblasa nám k tématu drogy ve školách sdělil: "Bylo by pustou naivitou myslet si, že s drogovou problematikou se nepotýkají na všech školách. Někteří ředitelé to ale připustí, jiní ne," konstatoval a neopomněl zdůraznit, že mezi drogy svým způsobem patří také alkohol a cigarety. "Na tento fakt veřejnost stále jaksi zapomíná."