Strážníci rozjíždějí speciální program
Olomoucký den (15. 12. 2001)
autor: dk

Jeseník - Nárůst trestné činnosti je v České republice rok od roku vyšší. Zejména alarmující jsou čísla týkající se mládeže, kde u dětí do patnácti let vzrostla kriminalita dokonce o třicet procent. Provinění proti zákonu se dopouští i mládež v Jeseníku. Proto se Městská policie Jeseník rozhodla zapojit do programu Street Law, v jehož rámci chtějí školákům zajímavou formou přednášet o právech a povinnostech. "Zahajujeme vzdělávací protidrogový program, který k nám přišel z anglosaských zemí", informoval velitel jesenických strážníků Pavel Šuranský. "Chceme zvýšit povědomí o tom, co je to městská policie. Jaký je její úkol, jaké má kompetence, smysl a jak se liší od Policie ČR. Chceme informovat o tom, co by měl každý občan znát. Práva dnes většina lidí zná, ale povinnosti ne," uvedl Šuranský. Poté představil Miroslava Táborského, který prošel odborným seminářem organizovaným ministerstvem vnitra a v Jeseníku bude hlavním člověkem, který na školách v rámci hodin občanské výchovy proškolí žáky osmých a devátých tříd. "Rozhodně nepůjde o suché přednášky, ale o interaktivní výuku. Chci ukázat přímo na konkrétních příkladech závadové a protiprávní jednání. Přinutit děti, aby přemýšlely a mohly vyjádřit svůj osobní postoj," řekl Táborský, který program otestuje nejdříve na jedné z jesenických základních škol. Později jej hodlá roztáhnout i do dalších základních a středních škol. "Jsem přesvědčen, že program bude přínosný. Děti, které pochopí o co nám jde, a bude jich většina, nám přestanou vysedávat po parcích s trávou a alkoholem," věří Táborský, podle kterého by později mohli program zaměřit i na starší spoluobčany, kteří se často stávají terčem nejrůznějších podvodníků. "Je třeba aby věděli, jak se můžou bránit," dodává strážník.