Legalizace je dnes to nejlepší řešení
Metro (14. 1. 2002), autor: helmanovi@volny.cz

Při úvahách o legalizaci marihuany není ani tak důležité, je-li marihuana dobrá, špatná nebo dokonce nebezpečná. Daleko spíše se jedná o připravenost, potažmo toleranci veřejnosti. Přínos marihuany je tak dalece individuální, že je obtížné ho postihnout. Chceme-li porozumět charakteru marihuany, je třeba pochopit charakter lidí, kteří ji kouří. Mému srdci nejbližší jsou hipíci. Národ většinou intelektuálně založených vyhledavačů rozkoší, přátel všeho smyslného, svobodného a láskyplného. Mají rádi vše osobité, jsou otevření a naslouchající. Přestože zformovali mnoho komun, jsou ve své podstatě individualističtí, věří v člověka a jeho tvůrčí sílu. Marihuana pro ně znamená nenásilí a úsměv. Napomáhá odhalovat tisíceré krásy světa kolem, s nímž se cítí spjati, a tvořivě se na nich podílet. Známou pravdou je, že nejlepší čazení, vyšlechtěné mnoha generacemi, mají rastamani. Pokouřit však nedají jen tak ledakomu. Jsou semknutou a relativně uzavřenou komunitou. Jsou nedůvěřiví k cizincům, protože svou kulturu považují za výlučnou. Určující jsou pro ně duch bratrství a víra ve spasení. Nade vše si váží své africké tradice. Dredy symbolizují všem společné kořeny - nejpevnější možnou vazbu k Zemi. Ganja je pro ně svátost probouzející to nejlepší, co v člověku je. Provedli dokonce některé korektury "lží bílého muže" v bibli. Mimo jiné tvrdí, že bůh nedal lidem víno, ale rostlinu. Další jsou blázniví technaři. Dnes nejviditelnější a nejživější, světonázorem od ostatních velmi odlišná, část psychedelického hnutí. Jejich hlavní drogou je LSD. Věří v technologie a svobodu. Z člověka by pak chtěli mít entitu vířící a manipulující procesy, o jejichž existenci nemá většina lidí ani ponětí. Stručně technaře můžeme charakterizovat jako průzkumníky a posouvače krajních mezí vědomí & vnímání. Dobře vědí, že naplnění jejich vizí se nikdo z nich nedožije. Trávu kouří právě proto, že tu musí být i dnes a s námi. Používají ji pro hledání metafor, které pak využívají pro své šílené úvahy, které se odrážejí v jejich šílené hudbě. Právě jsem se pokusil ilustrovat, že marihuana není něco, čeho by se měla společnost bát, neboť jakkoli se vám můžou ty které životní vize zdát fatální nebo snad dokonce patologické, nejsou útokem na vaše vlastní životní postoje. Jsou zkušenostmi lidí, které nelze aplikovat na všechny, a ani se o to nikdo nepokouší. Je však třeba vědět, že existují - jako možnosti. Žijeme v době, kdy se rozpadají poslední zbytky konstruktů, vyprojektovaných lidstvu na míru, a tak bychom měli chápat, že existuje vícero správných cest. Od mlčící většiny žádám respekt pro kuřáky marihuany stejně jako pro ostatní menšiny vedoucí boj za svá práva.