Přednášky na žhavá témata mají úspěch
Sokolovský deník (2. 11. 2001)
autor: par

Sokolov - Beseda studentů se zaměstnanci ministerstva vnitra o prevenci v drogové problematice, která se v polovině tohoto týdne uskutečnila na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolove není jedinou akcí, jež je v tomto školském zařízení pořádána. Přesto byl zájem ze strany studentů velký. "Celkem se besedy zúčastnilo asi 180 žáků," informovala zástupkyně ředitele Zdeňka Kolbasová. "Podobné pořady pořádáme ve škole pravidelně. Velmi úspěšnou byla například přednáška hygienické stanice o AIDS. Pokud by nám nabídli její pokračování příští rok, určitě bychom byli pro. Velký zájem je také o pořady pojednávající o šikaně." Snad i velký objem osvětových programů přispívá k tomu, že do dnešního dne nebyl v ISŠTE zaznamenán jediný záchyt drog. "Právě věková skupina, do níž naši studenti spadají, patří k nejvíce ohrožené," připustila Zdeňka Kolbasová. "Jde hlavně o to, dodat jim dostatek informací, aby se sami mohli rozhodnout. Musím konstatovat, že naši žáci mají o přednášky velký zájem a jsou na nich velmi aktivní. Také důsledně rozlišují, jak jsou připraveny."