Drogy na českém trhu
Zdravotnické noviny (1. 3. 2002), autor: (van)

Amfetaminová skupina (pervitin, "extáze", "speed" a jiné "taneční drogy"
Průměrná denní dávka pervitinu (0,2 gramu) stojí kolem 200 korun, látka se většinou aplikuje intravenózně několik dní po sobě ("jízda") po několika dnech odpočinku. Po užívání látek z této skupiny může vzniknout psychická závislost, která po delší době užívání většinou vyústí do závažných psychotických stavů, které jsou řešeny přechodem na opiáty. Uživatelé amfetaminů jsou většinou zachyceni na psychiatrických ambulancích právě pro psychotické produkce.

Opiáty (heroin, "braun")
Heroin je ve srovnání s pervitinem mnohem nebezpečnější drogou. Během dvou až třech měsíců denního užívání se na něj vypěstuje fyzická závislost, která může vést k devastaci lidského jedince. Průměrná dávka heroinu je 0,5 g denně i. v., jeden gram heroinu stojí tisíc korun. Aplikuje se rozděleně do tří dávek, účinnost jedné dávky je cca čtyři až osm hodin v závislosti na různých faktorech. Pro hluboce závislé osoby na heroinu existují v České republice zařízení ústavního typu - léčebny, zařízení komunitního typu - terapeutické komunity, a v případě, že klasické způsoby léčby nejsou úspěšné, mohou využít substituční (metadonový, buprenorfinový) program. V našich podmínkách je novinkou v léčbě závislosti na opiátech preparát Subutex (buprenorfin), který slouží nejčastěji k ambulantní detoxifikaci, nebo krátkodobé substituci. Cena heroinu je na drogovém trhu srovnatelná s pervitinem.

Halucinogeny (LSD - "trip", houba lysohlávka)
Na halucinogeny nevzniká skutečná závislost, protože každého experimentátora čeká dříve nebo později tzv. "bad trip" - mimořádně negativní psychický zážitek, spojený s procesy podvědomí. Konzumací LSD se tedy (na rozdíl od pervitinu a heroinu) nedají "řešit" obtížné životní situace, často se stává, že po "bad tripu" jsou tyto situace vnímány ještě úzkostněji, nežli před ním. Jedná se o velmi limitující zážitky, které omezují pravidelný abúzus této drogy.

TVRDÁ DROGA
Zdravotnické noviny (1. 3. 2002), autor: (mav)

Pojem "tvrdá droga" úspěšně vstoupil do naší odborné literatury a do širokého společenského povědomí. Podle Z. Veselého je mnohem lepší dělení na drogy s akceptovatelným rizikem a neakceptovatelným rizikem, které používají i státy Evropské unie. Pod pojmem "tvrdá droga" si můžeme představit látku, na kterou si lze poměrně snadno vypěstovat psychickou (amfetaminy) a později i fyzickou (opiáty) závislost a kterou si narkomani obvykle aplikují vysoce rizikovým způsobem, především nitrožilně. Zajímavé je, že u tzv. "tanečních drog", především u "extáze", která patří do stejné amfetaminové skupiny jako pervitin, dosud nebyl zaznamenán případ prokazatelné psychické závislosti, kromě preparátů "domácí výroby" míchaných právě s pervitinem. Tyto tablety se na našem drogovém trhu vyskytují asi ve 40 procentech, jsou prodávány jako "extáze", ale většinou se jedná o prekursory nebo o jakési "nedodělky". Také nebyly zaznamenány tendence k přechodu z "extáze" na opiáty tak jako u pervitinu. U "extáze" jsou však jiná zdravotní rizika související s dehydratací či kombinací s alkoholem.