INTERNETOVÉ STRÁNKY S DROGOVOU TEMATIKOU
Zdravotnické noviny (1. 3. 2002), autor: (mka)

České

www.lf3.cuni.cz/drogy - stránky ústavu farmakologie 3. LF UK - přednášky a přehledové články o neurofarmakologii a prevenci drogových závislostí.
www.sananim.cz - drogové informační centrum o.s. SANANIM - drogový informační server (zprávy, projekty), on-line poradna a podrobné informace o drogách, info o kontaktním K-centru a doléčovacím centru, kontakty.
www.dropin.cz - kontakty na nízkoprahové středisko, info o drogách, metadonové substituci, on-line poradna, streetwork, kontakty.
www.extc.cz - info o drogách, zvláště o extázi a testování její "čistoty", provozuje o.s. Podané ruce (www.podaneruce.cz), které testy provádí v terénu.

Zahraniční

www.nlm.nih.gov/medlineplus/ drugabuse.html - speciální stránky Medline týkající se drogové závislosti (zprávy, články týkající se výzkumu, klinických studií, prevence, statistiky, přehledové články.
www.nida.nih.gov - americký Národní institut pro drogové závislosti - trendy a statistiky, prevence, klinické studie, fakta o drogách pro učitele, rodiče, mládež, kampaně.
www.acde.org - americká rada pro vzdělávání v oblasti drogových závislostí - části určené pro odborníky, rodiče, školy, zaměstnavatele, mládež a učitele, podrobné praktické informace.
www.drugtestingnews.com - monitoring médií - informace o testování přítomnosti alkoholu a drog a o věcech souvisejících (legislativa. právo, obchod, technologie, prevence, léčba).
www.bag.admin.ch/sucht/e/index.htm - Švýcarský federální úřad pro veřejné zdraví - data, statistiky, projekty, kampaně.
www.northeastcapt.org/apha - Americká asociace pro veřejné zdraví - sekce ATOD (alkohol, tabák a jiné drogy), možnost objednat si internetový newsletter o problematice závislostí nebo se zapojit do diskuse přes listserver.