Když se věřilo, že drogy pomohou
Mladá fronta DNES (9. 4. 2002), autor: Jan H. Vitvar

Výstava ukazuje obrazy vzniklé během oficiálního československého pokusu s LSD

Praha - Šedesátá léta byla v americké kultuře dobou drogových experimentů. Chemické substance vzývali a "ujížděli" na nich hudebníci, spisovatelé i výtvarníci. Kupodivu i v komunistickém Československu se tehdy drogy chápaly spíš jako dobrý sluha než jako zlý pán. V medicíně i v umění. Dokládá to výstava v pražské Galerii Jelení s názvem L:S:D:A - Č:S:S:R.

Zapomenutý experiment

V malé místnosti galerie stojí bílá lékárnická skříňka a v ní lahvičky s nápisy Plegomazin, Guajacuran, Perfenazin, Triphenidyl. Psychotropní látky, s jejichž pomocí lékaři v někdejším Československu zkoumali hlubiny lidského vědomí a podvědomí. V psychiatrické praxi se experimentálně používaly ještě daleko tvrdší látky: LSD, meskalin a psilocybin. Výzkumy tehdy u nás probíhaly zcela oficiálně. V letech 1954 až 1974 se jich účastnili nejen pacienti psychiatrických klinik, ale i umělci toužící dosáhnout na meze vlastní imaginace. Výzkum byl předčasně zastaven a kvůli jeho následnému zatajování na něj časem lidi zapomněli. Jenže při sezeních vznikly tisíce dokumentů o jejich průběhu - včetně záznamů ve formě obrazů. Ty se rozptýlily po soukromých archivech. Několik desítek dochovaných obrazů představuje Galerie Jelení jako součást akce Měsíc bláznů, kterou celý duben pořádá Česká asociace pro duševní zdraví. Většina obrazů pochází ze sbírky Milana Hausnera, jenž byl vedle Stanislava Grofa a Marty Semerdžievy hlavní postavou československých experimentů s halucinogenními látkami. Hausner na psychiatrickém oddělení v Sadské uspořádal kolem tří tisíc léčebných sezení s LSD. Během nich pacienti i zdraví dobrovolníci na papír zaznamenávali své cesty do uměle vyvolaného světa představ a přeludů. Vznikla unikátní kolekce psychotických kreseb - jedna z největších na světě. Část z ní nyní na světlo vynesl kurátor Miloš Vojtěchovský. Obrazy vzniklé po aplikaci LSD chtěl představit už před pěti lety na kolektivní výstavě Jitro kouzelníků? ve Veletržním paláci; tehdy z toho sešlo. K tématu se dostal přes svého otce, který byl v experimentálním týmu Stanislava Grofa.

LSD a výtvarná terapie

"Kyselinový král" Timothy Leary, nejslavnější psycholog experimentující s psilocybinem a především s LSD, se podle svých slov chtěl "pokusit pochopit schopnost lidského nervového systému vnímat nadprahové požitky a zprostředkovat vhledy do vlastního nitra ostatním". LSD k tomu měla všechny předpoklady. Vyvolává zrakové halucinace, člověk přestává vnímat tělo v reálných konturách, za zavřenými víčky mu tryskají gejzíry barevných skvrn a ornamentů, dostává se do euforie, při které se mu odkryjí mozkem potlačované konflikty. Tyhle motivy terapeut poté dokáže rozšifrovat na zachycených symbolických kresbách a podle toho pacienta léčit. "Výstava není jen o drogách. Je také o výtvarné tvořivosti lidí, které společnost neakceptovala a kteří díky experimentům mohli svobodně vyjádřit prapůvod svých neuróz," vysvětluje Vojtěchovský. Vystavené obrazy jsou fragmenty větších cyklů, které pacienti zpracovávali při sezeních. V náznaku je na nich vidět sebereflexe, kterou při experimentech (většinou jich bylo mezi deseti až čtyřiceti) procházeli. Některé barevné obrazce jsou doplněné autentickým popisem pacienta: "Erupce agrese a citů vůči okolnímu světu, kontakt s okolním světem, společností, první citové a sexuální projevy vůči ženám. Konečně to prasklo," čteme u jednoho z nich z léta roku 1969.

Dál jen na vlastní pěst

Expozice ukazuje pouze práce pacientů psychiatrických klinik - proto jsou vystavovány anonymně. V archivech zůstávají obrazy umělců, kteří se československého výzkumu účastnili dobrovolně. Jedním z prvních byl grafik Vladimír Boudník. Své zážitky v polovině šedesátých let využil při vedení pacientů procházejících arteterapií, tehdy zbrusu novou metodou využívající léčebných vlastností malování. Arteterapie se v psychiatrii používá na rozdíl od psychotropních pokusů dodnes. Takto vzniklé obrazy jsou v rámci Měsíce bláznů nyní k vidění v pražské Galerii Camera Obscura. Oficiální lékařské experimenty s halucinogeny skončily ve chvíli, kdy se zjistilo, že drogy pro lidský organismus nejsou zrovna košer. Grof proto spolu s manželkou Christinou objevil metodu holotropního dýchání, během něhož se dá dosáhnout podobných stavů změny vědomí. Hausner své další síly soustředil na léčbu toxikomanů. Veškeré experimenty s malbou obrazů, psaním textů či skládáním hudby pod vlivem psychotropních látek pak v Československu umělci zkoušeli na vlastní pěst a ilegálně. Jestli byla aplikace psychedelik pro alternativní stavy vědomí vhodná a jak se to s ní má v současnosti, to chce Galerie Jelení probádat hlouběji. Kulatý stůl na toto téma pořádá 18. dubna od 18 hodin, živý přenos poběží na www.radiojeleni.cz.

POD VLIVEM LSD. Výtvarné projevy pacientů často odhalují, že příčina neurotických projevů může pramenit v útlém dětství, či dokonce v prenatálním stavu.
REPRO: GALERIE JELENÍ