PETICE PROTI CENZUŘE: KLAUS A BUREŠ
Reflex (25. 4. 2002), autor: J. X. Doležal

Ten den, kdy v Reflexu vyšel článek o přijetí zákona o drogové cenzuře (dále jen gumák), podepsal naši petici za zrušení gumáku starosta Prahy 6 MUDr. Pavel Bém.

O pět dní později - to jsem měl v pořadači asi padesát prvních podpisových archů (na některých arších je jeden podpis, na jiném třeba dvacet) - navštívil Václav Klaus studenty na gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Doprovázel jej starosta - tedy Pavel Bém - a v aule bylo nadupáno především studentkami. Hned druhá otázka směřovala na gumák. Václav Klaus projevil zjevnou nevoli - bylo zjevné, že neslyší otázku ani poprvé, ani popadesáté. Připustil, že zákon prošel, aniž by chtěl Parlament zavádět cenzuru, a pak věc přehrál na Pavla Béma. Ten přednesl pětiminutovou důvodovou zprávu (ač starosta, má stoprocentní přehled v původní oblasti svého působení), proč je zákon nepřípustný, a hlavně škodlivý. Včetně toho, že - což považuji vzhledem k obvyklým pokřikům represionistů za klíčové - důkladně zdůvodnil, proč po nás EU žádný podobný zákon nepožaduje. Pavel Bém je původně odborník na drogovou politiku, proto lze brát jeho slova vážně. Když skončil, vstal pan profesor Klaus, vzal si zpátky mikrofon a posteskl si, že mu volal i Ondřej Hejma, který teď nebude smět hrát svoje písničky. Pak prohlásil: "Jestli hrozí taková dezinterpretace, myslím, že nevadí, když onu jednu větu ze zákona vyškrtneme." Což, prohlásí-li předseda Poslanecké sněmovny, lze také brát poměrně vážně. Bohužel stejně vážně je nutné brát výroky předkladatele zákona, ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše, který v Lidových novinách 15. dubna cenzurní zákon obhajuje. Tvrdí přitom, že - samozřejmě - jenom slaďujeme legislativu s legislativou EU a že o žádnou cenzuru nejde. Nyní cituji doslova: "V roce 1998 například uložil kasační soud v Paříži trest provozovatelům novin, které propagovaly kouření marihuany, aby zvýšily svůj náklad." Pak dodává: "Cílem nové úpravy není omezování svobody projevu, ale snaha účinněji postihovat například vytváření a provozování speciálních internetových stránek, které poskytují návody na výrobu drog." Takže máte-li i nadále chuť číst Reflex a jeho server reflex.cz, podepisujte petice (jsou ke stažení právě na našem serveru). Dva milióny franků - jež vyměřil onen soud - v redakci nemáme. Zato k 17. 4. mám nashromážděno 713 podpisů pod peticí proti cenzuře.