Smysl projektů je nesporný
Deník Směr (16. 2. 2002), autoři: Ilona Svobodová, Karel Otcovský

V řadě měst jsou realizovány projekty prevence kriminality. Na jejich podporu vynakládá ministerstvo vnitra nemalé částky. Cílem projektů je eliminovat patologické jevy začleněním co největšího počtu dětí a mládeže do volnočasových aktivit.

Teplicko - V Bílině je navrhovatelem dvou projektů s názvem "Prostor" a "Sport" pro letošní rok tamní zvláštní škola. Realizace aktivit, které by se měly uskutečnit v rámci prevence kriminality dětí a mládeže, si vyžádá náklady v objemu cca 180 tisíc korun. Město přitom investuje z vlastní pokladny částku ve výši zhruba 60 tisíc korun. Zbytek chce dofinancovat prostřednictvím státních dotací. "Podobné projekty už realizujeme třetím rokem," uvádí ředitelka zvláštní školy Mgr. Dagmar Jechová. "První byl zaměřený na hudební aktivity. Podařilo se nám na škole založit pěvecký sbor Abeceda. V dalším projektu jsme se zaměřili na podporu výtvarně-uměleckých činností. Ve škole vznikla keramická dílna, pořídili jsme keramickou pec, hrnčířský kruh a množství potřeb pro výtvarnou výchovu..." V loňském a v letošním roce vsadili iniciátoři projektů bílinské zvláštní školy na sportovní vyžití ve volném čase dětí. Díky dotacím se po-dařilo podpořit vznik řady sportovních oddílů a začlenit do nich velké množství žáků, pocházejících většinou ze slabších sociálních vrstev. Smysl realizace projektů v rámci prevence kriminality je podle Mgr. Jechové neoddiskutovatelný. "Projekty umožňují do zájmových aktivit zapojit velké množství dětí. Ty se pak zúčastňují výstav, sportovních soutěží, turnajů, přehlídek a nacházejí nové, smysluplné hodnoty, především však tolik potřebné sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. Účelné využití jejich volného času má nesporně pozitivní vliv na celý jejich vývoj." V Duchcově konkrétní projekty v rámci prevence kriminality, které by hradilo město ve spolupráci s ministerstvem vnitra, nemají. Duchcovská radnice však podporuje volnočasové aktivity zejména v prostředí, výrazně ohroženém negativními jevy. Dokladem této podpory je například zřízení místa terénního sociálního pracovníka, který se zaměřuje zejména na početnou romskou komunitu. Koncem uplynulého roku Duchcovští rovněž poskytli prostor pro vybudování klubu Občanského sdružení Duchcov. Podmínkou k jeho využívání je však realizace projektu "Prevence kriminality dětí a romské mládeže města Duchcova", který navrhlo a městu předložilo samo sdružení. Městský úřad v Duchcově finančně podporuje některé z akcí občanského sdružení a dohlíží, aby činnost klubu korespondovala se záměrem projektu. Podle starosty města ing. Jiřího Němce je nejlepší prevencí kriminality smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Snahou města je proto podobné aktivity v mezích svých možností maximálně podporovat. "Prevence kriminality u nás spočívá v maximální podpoře volnočasových aktivit Domu dětí a mládeže, jehož jsme zřizovatelem, i zájmové činnosi spolků a sportovních sdružení," řekl nám místostarosta města Osek Jiří Hlinka s tím, že o podporu ministerstva vnitra ještě nežádali. Potvrdila nám to ředitelka DDM Osek Lenka Baloghová. "Nemůžeme si opravdu stěžovat. Nyní připravujeme projek "Klub ZIP" - zábava, inspirace, pohoda, pro kriminalitou a drogami nejohroženější skupinu mládeže od patnácti let. Chceme projekt v letošním roce realizovat," prozradila a dodala, že město projekt finančně určitě podpoří. Město Teplice figuruje v programu prevence kriminality již šest let. Za tu dobu z prostředků ministerstva vnitra vyčerpalo 12 miliónů 249 tisíc korun, což je obrovská finanční částka vzhledem k možnostem plynoucím z programu. Jelikož Teplice jsou do programu zařazeny od jeho počátku, tak v loňském roce radnice už velký balík peněz neobdržela. "Ministerstvo vnitra v současné době nepodporuje programy typu kamerové systémy. Spíše se zaměřuje na sociální prevenci, především práci s dětmi a rizikovou mládeží," konstatuje tajemník teplického městského úřadu Marek Fujdiak s tím, že radnice v loňském roce na tři projekty vynaložila 72 114 korun, přičemž od ministerstva vnitra získala dotaci ve výši pouhých 49 tisíc korun. "Nejvyšší částka putovala na podporu projektu Rok na sídlišti, což je projekt Salesiánského střediska mládeže se sídlem v teplické lokalitě Prosetice. Dvacet tisíc korun dostal na činnost Klub Baťůžek a tři tisíce korun byly určeny na vzdělávací kurz pro preventisty sdružení Právo na každý den," upřesňuje tajemník. Jednou z ministerstvem vnitra dotovanou akcí, ke které v Teplicích radnice přistoupila ve spolupráci s policisty a která má rovněž preventivní charakter, jsou informační tabule s nápisem Auto není trezor. Jsou rozmístěny na nejvíce frekventovaných parkovištích v Teplicích a na sídlištích. Smyslem tohoto projektu, je upozornit motoristy, aby při opouštění zaparkovaného vozidla zkontrolovali, zda nezůstávají především na sedadlech předměty, které by se staly cílem nájezdů zlodějů. Ředitel teplických policistů Petr Sytař potvrdil, že v Teplicích nápad kriminality klesá. Tabule byly na sloupy instalovány v minulých letech. Na konkrétní výsledky je ještě brzo. Příslušné ministerstvo již dopisem informovalo vedení teplické radnice, že v letošním roce podpoří maximálně dva projekty zaměřené na sociální prevenci. "Teorie programu kriminality je taková, že finanční podpora od státu má sloužit pouze na rozjezd připravených aktivit. Teplice doposud nebyly z programu vyřazeny jen kvůli skutečnosti, že nápad trestné činnosti ve městě zůstává na vysokém čísle, přestože má klesající tendenci," podotýká Fujdiak, jenž tvrdí, že téměř sto procent v rámci programu vynaložených prostředků bylo využito v plném rozsahu.