Prohlášení Rodičů proti drogám
protext.cz (28. 2. 2002), autor: SIH

PRAHA 28. února (PROTEXT) - Občanské sdružení Rodiče proti drogám je velmi znepokojeno zprávou Výboru pro mezinárodní kontrolu drog Organizace spojených národů o narůstající výrobě a konzumaci nelegálních drog zejména pervitinu a extáze v České republice. V této souvislosti je obzvláště závažné, že těmito konzumenty jsou především děti a mládež.

Naše děti jsou v drogové pasti, kterou jsme jim my dospělí připravili svou falešnou liberálností. Naše sdružení už pět let bez jakékoliv kladné odezvy ze strany kompetentních orgánů upozorňuje na laxní přístup Mezirezortní protidrogové komise k řešení drogové epidemie v ČR. Vládní strategie, připravená touto komisí, je neúčinná, i když se v ní utápí každoročně stovky miliónů korun.

Proto žádáme českou vládu, aby tento stav neprodleně a transparentně řešila. Mezinárodní organizace opakovaně upozorňují ČR, loni to byla například Světová zdravotnická organizace, na fatální růst konzumace marihuany dětmi a mládeží.

Řešením je soustředit se na předcházení drogové konzumace, tedy na podporu zdravého životního stylu našich dětí, a nikoliv na pouhé snižování zdravotních škod u konzumentů nelegálních drog, kteří jsou po rozdání stříkaček ponecháni sami sobě.

Každý musí začít od sebe. Občanské sdružení Rodiče proti drogám žádá od státních institucí nulovou toleranci k drogám. Osobnosti veřejného života by pomohly prevenci, kdyby se veřejně od drog distancovaly.

Mgr. Eva Šimsová, předsedkyně, tel. (02)6889851

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT