Jiří Vacek: protidrogovou politikou jsem zklamán
Deník Pojizeří (8. 4. 2002), autor: Radim Pochop

Semily - Známý protidrogový expert Jiří Vacek navštívil tento týden Semily. O problematice drog dopoledne diskutoval se studenty zdejšího gymnázia a večer se k tématu vrátil při besedě s občany. Při té příležitosti poskytl našemu deníku rozhovor. Jaký je Váš názor na současnou státní protidrogovou politiku? Jiří Vacek:

Musím říct, že jsem zklamán. Na počátku devadesátých let minulého století zvítězil určitý názor na realizaci protidrogové politiky. Já osobně jsem s ním nesouhlasil, ale respektoval jsem mínění většiny. Již od roku 1998 se jasně ukazuje, že ten systém byl špatný a zcela selhal. Logické by bylo přehodnocení probíhajících aktivit a přijetí opravných opatření. Což se nestalo.

Jaké změny v protidrogové politice byste navrhoval?

Domnívám se, že by bylo možné inspirovat se v zahraničí. Například v Itálii a Německu. Za důležitý bych považoval vznik jednotného úřadu pro narkotika. Zatím se o kompetence pere několik ministerstev a to je kontraproduktivní a ekonomicky nevýhodné. Drogová problematika je natolik závažná, že vyžaduje jednotné a státem garantované řízení. Současný model, který většinu aktivit deleguje na občanská sdružení a různé komise, je nevyhovující. V neposlední řadě je důležité, aby se v protidrogové sféře pohybovali skuteční odborníci. Stát by měl vytvořit kritéria pro získání licencí a akreditací.

Myslíte, že krajské úřady mohou být přínosem pro protidrogovou politiku?

Se vznikem krajů se naskytla nová možnost přehodnocení stávajících systémů. Určitě je možné na krajské úrovni řešit řadu problémů, například v primární prevenci. Stále je však nutné apelovat na jednotnost systému v rámci celé republiky. Bylo by scestné, kdyby se protidrogová politika lišila kraj od kraje.

Hovoří se o tom, že policie dosahuje v boji s drogovou kriminalitou velkých úspěchů. Souhlasíte s tímto názorem?

Určitě má Národní protidrogová centrála výborné výsledky. Pokud se jí daří zachytit dvacet až třicet procent drog mířících do naší země, je to obdivuhodné a odpovídá to evropským standardům. Velké mezery však vidím v boji s pouličním prodejem drog.

Mnoho mladých lidí argumentuje tím, že společnost kriminalizuje držení marihuany a na druhé straně toleruje kouření a pití alkoholu. Jaký je Váš názor?

Ano, je pravdou, že společnost se chová pokrytecky. Je nutné si říci, že i alkohol a tabák jsou drogy. Osobně považuji za nepřijatelný současný stav, kdy především na tabákové výrobky probíhají masivní reklamní kampaně. Musíme si uvědomit, a v tom se rozcházím s většinou reklamních stratégů, že reklama je převážně určena na prvokonzumenty - tedy na děti a mládež. Zároveň tvrdím, že společnost má dost problémů s alkoholem a tabákem. Legalizovat další drogy, nejčastěji se zmiňuje marihuana a hašiš, je neakceptovatelné.