Za záškoláctví mohou rodiče ido vězení
Blesk (21. 2. 2002), autorka: Alena Sobotková

Policie málo využívá zákon, který dovoluje trestat dospělé za poklesky dětí

ČR - Čtrnáctiletý školák opatřoval svým spolužákům drogu a navykal je na marihuanu. Policie případ odložila. Školáka přece nelze postavit před soud a odsoudit! Stejně jako ve většině podobných případů policie nevyužila možnosti trestně stíhat rodiče, přestože jí to zákon umožňuje. Za ohrožování mravní výchovy mládeže, i když z nedbalosti, hrozí rodičům dětí mladších 18 let až dvouleté vězení!

Šíření drog se podle policie dělo loni na podzim ve škole. "Při výslechu chlapce, který drogu opatřoval, byli přítomni rodiče. Žádné obvinění jim sděleno nebylo," uvedla mluvčí policie Eva Miklíková. Policista, který se případem zabývá, podle jejích slov nezažil, aby za skutky dětí pykali jejich rodiče. "Nikdy se to nedělalo. To by museli být stíháni všichni rodiče. Jak uhlídat třinácti-, čtrnáctileté děti? Rodiče často nepoznají ani to, že jejich dítě fetuje," dodala mluvčí. Policisté připouštějí, že zákon jim umožňuje potrestat rodiče za to, že z nedbalosti vystaví své dítě mladší 18 let nebezpečí zpustnutí. "Trestní odpovědnost je na místě tam, kde v důsledku jednání rodičů vznikne reálné nebezpečí, že dítě propadne alkoholu či drogám, bude pohlavně nevázané, nebo si přisvojí škodlivé návyky, které mohou mít vliv na jeho tělesný vývoj a duševní zdraví," vyložil zákon specialista z Národní protidrogové centrály. Je tedy na policistech, kteří se jednotlivými případy zabývají, zda využijí možností zákona a rodiče, kteří zanedbají povinnou péči, potrestají. O tom, že to jde, svědčí případ ženy (37) z Liberce. Byla obviněna z ohrožování mravní výchovy a hrozí jí až dvouleté vězení proto, že dceři (15) umožnila záškoláctví.