Muzikanti, pozor na to, o čem budete zpívat
Liberecký den (26. 3. 2002), autorka: Jana Šrůtková

Liberec - Jen skleniček pár a pár tahů z trávy, zpívá se v jedné z ohraných trampských písniček. Podobným slovům by ale v budoucnosti mohlo odzvonit. Objevil se totiž zákon, který bude přísně postihovat texty, ve kterých se autoři zmiňují o drogách.
"Podle mě by měl zákon postihovat i legální drogy, to znamená alkohol a tabák. Velká část kriminálních činů je spáchána právě pod vlivem alkoholu. Stát by se proto měl více zabývat protidrogovou politikou a ne až sekundárními problémy," zdůraznil Jiří Vacek (KDU-ČSL), zastupitel města Liberec. Podle něj je sporné i dělení drog na měkké a tvrdé. "Vidím v tom trochu pokrytecký přístup. Alkoholiků máme sice v republice spoustu, ale výnosy z prodeje alkoholu i tabáku plní státní pokladnu, tak proč tuto drogu zakazovat," podotkl Vacek. Dokázat, zda se autoři textů skutečně dopustili trestného činu, nemusí být složité. "To, co je jednou napsané a publikované, už nelze smazat," podotkl František Boštík, trestní soudce.
 

Pozn. red. abraka
Původní (současné) zněn:

§ 188a
Šíření toxikomanie
  1. Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
  2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší osmnácti let.".
ZÁKON
ze dne ........2002,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

V § 188a odstavec 2 zní:
“(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.”.

ÚČINNOST
Tento zákon může nabýt na účinnosti dnem 1. července 2002.