O péči pro podezřelého z užívání drog by měla rozhodnout AT poradna
Zdravotnické noviny (21. 6. 2002), autor: JUDr. Jan Mach

Jak postupovat v případě nezletilého pacienta, který vysoce pravděpodobně bere drogy? Nahlásit na příslušný sociální odbor? Na policii? Kde zajistit pomoc a eventuální hospitalizaci? Na dětské psychiatrii ho hospitalizovat nechtěli, neboť nebyl ani suicidiální, ani psychotický. Co poradit matce tohoto pacienta? Kam se obrátit konkrétně v regionu Plzeňska?
P. K., Plzeň

V případě nezletilého pacienta, který pravděpodobně bere drogy, nemá lékař oznamovací povinnost vůči policii ani jiným orgánům státní správy. V případě, že rodiče s lékařem spolupracují, není důvod k podání oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Takový důvod by zde byl pouze v případě, kdyby rodiče neměli o nezletilého a jeho problém s požíváním drog zájem, nespolupracovali s lékařem, nebo by mu dokonce brát drogy umožňovali. Lékař tedy v daném případě není povinen oznamovat tento případ nikomu jinému za situace, kdy spolupracuje s matkou nezletilého pacienta. Jinou záležitostí je, jakým způsobem zajistit pro nezletilého pacienta ve spolupráci s jeho matkou co nejlepší lékařskou péči a kvalitní psychiatricko - psychologickou pomoc. V tomto případě jde již více o otázku medicínskou než právní. V každém případě vhodné zdravotnické zařízení, které je způsobilé poskytnout zdravotní péči nezletilému pacientovi, který je pravděpodobně závislý na drogách, je pojištěnci povinna doporučit jeho zdravotní pojišťovna. V praxi však samotný ošetřující lékař má patrně přehled o ordinacích AT v daném regionu a může doporučit ambulantní péči ve vhodné AT poradně, kde by popřípadě bylo dále posouzeno a rozhodnuto, zda lze péči poskytovat ambulantně, či zda je nutná hospitalizace. Pokud by v AT poradně odborný lékař, popřípadě klinický psycholog, zaměřený na problematiku toxikomanie, dospěl k závěru, že v daném případě je třeba řešit situaci hospitalizací, předpokládám, že by sám doporučil matce nezletilého vhodné zdravotnické zařízení.
JUDr. Jan Mach

Jakékoliv dotazy můžete posílat poštou na adresu redakce (Karlovo náměstí 31, 120 00 Praha 2), nebo na e-mailovou adresu tarant.martin@strategie.cz. Poštovní zásilky na obálce označujte heslem Poradna.