Droga extáze likviduje paměť
Hospodářské noviny (27. 6. 2002), autor: (bo)

toxikomanie

Stačí jen krátkodobě užívat v poslední době tak oblíbenou drogu extáze, aby nastaly nevratné změny ve schopnosti se učit a pamatovat si. K varovnému závěru došli ve své studii britští vědci z University of Cambridge a University of East London. Upozornili, že lidé užívající extázi dosahují v paměťových testech prokazatelně horších výsledků než ti, kdo holdují jiným drogám. Doporučili v této souvislosti zamítnout záměr britského ministerstva vnitra převést extázi z kategorie označované jako A do mírnější třídy B. Britští odborníci sledovali čtyři desítky dospělých osob ve věku mezi 18 a 48 lety. Všechny užívaly pestrou paletu drog od kokainu přes LSD a marihuanu až po amfetamin. Polovina pravidelně brala extázi. Druhá polovina z testované skupiny s extází nikdy nepřišla do styku. Lékaři použili sérii testů standardně používaných ke stanovení problémů s rozpoznáváním u pacientů, kteří se podrobili neurochirurgické operaci, nebo trpěli demencí. Uživatelé extáze měli prokazatelně významné potíže s pamětí a zrakovým rozpoznáváním. Britští odborníci upozornili, že je to alarmující zjištění především u mladých lidí, kteří by se měli dále vzdělávat a učit. Týž vědecký tým nyní pracuje na metodice, která umožní stanovit zdravotní poškození u osob, jež se extáze dokázaly jednou provždy zříci.