Drogová scéna v České republice
Frekvence 1 (19. 6. 2002), pořad: Press klub

Petr SCHWARZ, moderátor
Dobrý večer, vy všichni, kdo nás právě posloucháte, Press klub začal.

Venku je sice strašlivé vedro, které spíše navádí k jakési siestě, dnešní Press klub ale, myslím, bude dost akční. Jeho hostem je totiž nositel titulu policista roku či frajer roku, známý bojovník proti drogám všeho druhu, a to zdaleka nejenom slovem, ale hlavně v terénu, šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous. Dobrý večer.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Dobrý večer.

Petr SCHWARZ, moderátor
Téma je tedy jasné, drogy, a jak je možné a jak se daří proti tomuto nebezpečí bojovat. Jako vždy se do naší debaty můžete zapojit i vy, stačí napsat otázku na e-mailovou adresu dotazy@frekvence1.cz, já ji tady ve studiu přetlumočím, v závěru bude možné i telefonovat na pražské telefonní číslo 57400999, ale to bude až přibližně za půl hodiny. Tož začněme.

Jak vy jste se vlastně dostal k té protidrogové problematice, měl jste třeba sám někdy zkušenost s drogou?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Neměl jsem zkušenost s drogou, já jsem se k této problematice dostal v podstatě na dvakráte, když jsem ukončil právnickou fakultu v roce 1983, tak po ročním absolvování tedy základní prezenční služby jsem nastoupil na základní útvar policie, který je na Praze 9, kde jsem nastoupil na oddělení vyšetřování a byla mi v podstatě rozkazem dána problematika mládeže a toxikomanie. Tehdy jsem se dostal poprvé do styku s touto problematikou. Potom jsem absolvoval různé kurzy, školení, absolvoval jsem různé problematiky a nakonec po skončení jednoho z těch kurzů na jaře roku 1990 po jeho absolvování jsem nastoupil na správu hlavního města Prahy, kde se shodou okolností utvářelo v té době protinarkotické oddělení, na toto oddělení jsem byl přijat a od té doby vlastně na této problematice pracuji.

Petr SCHWARZ, moderátor
Vy jste známý milovník bigbítu, to třeba ani při nějakých koncertech nebo tak, předtím jste se nesetkal s ničím?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já jsem ...

Petr SCHWARZ, moderátor
Ptám se i z toho důvodu, že stává se, že právě bojovníci proti drogám pocházejí z lidí, kteří si to zažili a vlastně chtějí potom i bránit ty ostatní.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Hrál jsem amatérsky dlouhá léta bigbít, do dnešní doby mám spoustu kamarádů v profesionální sféře mezi rockery, ale já osobně nebo v té komunitě bigbíťáků, v které jsem se pohyboval já, tak tam se drogy nevyskytovaly.

Petr SCHWARZ, moderátor
Jak jste na tom s takovými těmi úplně nejlehčími drogami, jak u nás jsou chápány, vy kouříte, jak jsem se díval, dokážete si představit život bez cigarety?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Tak samozřejmě si ho dokáži, dokáži představit, ano.

Petr SCHWARZ, moderátor
Dáte si občas skleničku?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Jako asi každý Čech si dám pivo.

Petr SCHWARZ, moderátor
Pouze pivo?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Když je příležitost, samozřejmě taky i ...

Petr SCHWARZ, moderátor
Nepřijde vám, že jsou to také drogy, které vás nějak omezují?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já si myslím, že, používá se pro to takový termín sociální, sociální drogy, jednak jsou to legální drogy, jednak jsou to sociální drogy, na které se tato společnost stovky a stovky let adaptovala a myslím si, že některé ty aspekty jsou srovnatelné a některé nejsou srovnatelné s nelegálními drogami.

Petr SCHWARZ, moderátor
Tak na cigarety se zas tak úplně dlouho neadaptovalo. Jenom pojďme k trošku jiné věci. Drogové mafie, to je, koneckonců známe to z mnoha filmů, vlastně je to brané jako něco, co je téměř nejnebezpečnější. Setkal jste se třeba i s nějakými osobními výhrůžkami, jaké to vůbec je žít v takovém ataku?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Bohužel jsem se i já nebo naši, moji kolegové z Národní protidrogové centrály a viz ostatních specializovaných útvarů policie, které se zaobírají touto problematikou, setkali s osobními ataky a je to poměrně nepříjemná záležitost. Ale každopádně člověk, který si toto povolání vybere, tak s tím asi musí počítat.

Petr SCHWARZ, moderátor
S osobními ataky ústními nebo i nějakými fyzickými?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Zatím, říkám, zaplať pánbůh, že, velmi bych byl rád, aby to tak zůstalo, to byly verbální ataky, výhrůžky, anonymy, spíš taková psychologická válka.

Petr SCHWARZ, moderátor
Jak často jste vlastně pod tímto psychologickým tlakem?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, je to dost často.

Petr SCHWARZ, moderátor
Nenapadlo vás někdy, že by bylo lepší se na to vykašlat a dělat třeba krádeže?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já si myslím, že tato problematika, problematika drog v sobě nese, možná to zní až nadneseně, ale lidi, detektivové, detektivky, kteří pracují na této problematice, to skutečně chápou jako poslání a ne jako obyčejnou práci a nese to svým způsobem s sebou jako takový určitý druh fanatismu a velmi těžko se tato práce opouští, protože tato práce člověka zcela pohltí, nemůže se dělat skutečně od do, ale musí to ten člověk chápat jako určité poslání, musí se tomu věnovat naprosto zcela celý.

Petr SCHWARZ, moderátor
No, ale ono je to, myslím, často i dost úředničina, i to vás baví?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Bohužel to je ta odvrácená strana mince, to je operativní, jak se to říká odborně, tedy operativně pátrací činnost, že s sebou nese neuvěřitelné množství administrativy.

Petr SCHWARZ, moderátor
Kolik času strávíte u psacího stolu?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, budu velký optimista a řeknu, že to může být tak půl napůl.

Petr SCHWARZ, moderátor
Půl napůl s tím, co jste v terénu a, jak to známe z těch filmů, honíte zločince?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ano.

Petr SCHWARZ, moderátor
Tam ještě, já jsem se dočetl, že vy sbíráte zbraně, ale nestřílíte z nich. Proč je tedy sbíráte?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Je to asi dáno tím, že už od studií mě velmi zajímá historie jako taková, v té historii jsem si našel takový svůj rank, můžu-li použít nespisovného slova vojenská historie. No, a díky tomu, že se vlastně pohybuji ve vojenských složkách, ve vojensky organizovaných složkách a řada našich zahraničních partnerů má podobné zájmy, tak vlastně postupem doby se to vyvinulo v takový koníček.

Petr SCHWARZ, moderátor
A jaké zbraně tedy sbíráte konkrétně?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Zejména historické zbraně a takový začátek, bych řekl asi, zejména druhá světová válka a těsně po.

Petr SCHWARZ, moderátor
Kolik jich máte?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, tak to je velmi amatérská, maličká sbírečka, to není jako nějaké cílevědomé hobby a cílevědomé sbírání.

Petr SCHWARZ, moderátor
Já bych si přece jenom představoval, že takový akční detektiv, jakým vy jste, že s těmi zbraněmi bude mít ještě přece jenom i užší kontakt. Jak často střílíte?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, já bych nejprve opravil slovo nebo výraz akční detektiv, to už dávno nejsem, ze mě se spíš stal úředník, bohužel.

Petr SCHWARZ, moderátor
No, tak půl napůl je ještě pořád dobré.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Už z toho detektiva je ve mně hodně málo vzhledem k tomu, že tedy mám tu čest být v čele Národní protidrogové centrály. A pokud se týče jako aktivního střílení, tak samozřejmě absolvuji povinné střelby a výcvik, jako ho absolvuje každý jiný policista.

Petr SCHWARZ, moderátor
Pojďme už přímo k tomu boji proti drogám. Napřed si ale, jak je tu zvykem, pustíme váš krátký profil.

ŽIVOTOPIS, redaktorka

Jiří Komorous se narodil v roce 1960 v Plzni. Po studiích na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze nastupuje Komorous v roce 1984 k policii, a to na Obvodní úřad vyšetřování Prahy 9. O rok později přechází na Městský úřad vyšetřování v Praze. V letech 1988 až 1990 absolvuje Jiří Komorous důstojnický internátní kurz Federálního ministerstva vnitra. V roce 1990 nastupuje na Protinarkotické oddělení správy hlavního města Prahy. O rok později je příslužníkem protinarkotické brigády Federálního policejního sboru. Od roku 1993 je doktor Jiří Komorous příslušníkem Národní protidrogové centrály. O rok později se stává jejím ředitelem.

Petr SCHWARZ, moderátor
A Jiří Komorous je hostem dnešního Press klubu. Vy stále můžete psát své otázky na e-mailovou adresu dotazy@frekvence1.cz., v závěru bude možné i telefonovat, to už všechno víte.

Pojďme k těm drogám a hlavně opravdu k boji proti nim. U nás stále vlastně drogy jsou na vzestupu, přibývá závislých lidí. V takových těch číslech ve statistikách to není tolik, tam vlastně to přibývá po stovkách každý rok, ale obecně se předpokládá, že je to mnohem více. A to naproti tomu, že máme nyní vlastně poměrně přísný protidrogový zákon, že Národní protidrogová centrála má poměrně značné úspěchy. Kam si myslíte, že až to může jít? Kolik opravdu lidí tady může těm drogám nakonec podlehnout, existuje nějaká hranice?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
To si myslím, že nemůžeme odhadnout ani říct. Pravdou je to, že ta situace podle našeho mínění je velmi špatná a má přesně, jak konstatujete, neustále vzestupnou tendenci. Ale je to, myslím, především o tom, ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc, že my jsme vlastně od svého vniku jako specializovaného policejního útvaru, přestože nám x krát bylo dáváno do vínku, že jsme pouze represionisty a že chceme tedy válku proti drogám, ano, my chceme na jedné straně vystupovat tvrdě proti obchodníkům s drogami a proti organizátorům a výrobcům, ale na druhou stranu jsme přesvědčenými zastánci vyváženého přístupu řešení drogové problematiky. To znamená na jedné straně snižování nabídky, což je náš hlavní úkol, a na druhé straně snižování poptávky. A samozřejmě při všech rezervách, které máme, a naprosto se nebráním jakékoliv kritice, tak si myslím, že do nedávné doby ta oblast snižování poptávky byla velmi podceňována a dneska pořád neseme ještě důsledky podceňování této oblasti, oblasti primární prevence, výchovy a předcházení vlastně toho momentu, kdy ten člověk se k té droze poprvé dostane.

Petr SCHWARZ, moderátor
Před 1989 vlastně většina drog, které se tady zkonzumovaly, také tady byly vyrobeny. Nyní už se sem začínají více vozit, už se stáváme tedy tou konzumentskou zemí pro dovážené drogy?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, to už jsme, bohužel, dávno. Jako ten zásadní zlom proběhl plus minus kolem roku 1993, již v té době sem byl otevřený vlastně hašišový kanál ze severní Afriky a z jižní Asie, ale rok 1993 je zlomový zejména v tom, že v té době se na naše území odklonila jedna z cest heroinu. V té době se začal na náš nelegální trh velmi silně pumpovat heroin pocházející z takzvané balkánské cesty. V té době, zhruba v této době se otevírá syntetický kanál z Holandska, jsou neustále permanentní snahy o jakési zaplnění vakua v oblasti nelegálního obchodu s kokainem. Každopádně dneska patříme mezi naprosto standardní konzumentské země.

Petr SCHWARZ, moderátor
Naprosto standardní, to znamená srovnatelné se západní Evropou, Amerikou?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ano.

/souzvuk hlasů/

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Pardon, možná bych doplnil jen to, že ta nestandardnost v našem případě, co se týče České republiky, je v té rychlosti, v jaké se tento problém na našem území vyvinul.

Petr SCHWARZ, moderátor
Jak je to možné, to jsou přece jenom bohatší země, kde se tady berou peníze na to nebo ty drogy jsou u nás levnější?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Bylo to dáno tím, že tady počátkem devadesátých let byl tento fenomén nebo tato problematika velice silně podceněna. Tady to ovlivnilo několik aspektů, jednak to bylo v podstatě nekontrolovatelné otevření hranic, velmi nedostatečná legislativa, v podstatě naprosto volná imigrace. V té době ještě nevytvořené nové bezpečnostní struktury, naopak eliminace nebo paralyzace starých bezpečnostních struktur a řekl bych i taková ta porevoluční euforie, kdy řada lidí prostě nastoupila do toho života s tou filozofií, že co bylo doteďka zakázáno, tak je všecko dovoleno. A všecky tyto aspekty a zejména tedy aktivity mezinárodních zločineckých seskupení, které ucítily ten volný prostor, tak to všecko vedlo k začátku drogového boomu.

Petr SCHWARZ, moderátor
Jakých drog se u nás užívá nejvíce dnes?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Naprosto nejzneužívanější drogou jsou samozřejmě kanabionidy, to jako, si myslím, že ví dneska už každý občan České republiky ...

Petr SCHWARZ, moderátor
To znamená marihuana, hašiš.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Marihuana, hašiš. Bohužel velmi silné zastoupení má heroin, v současné době asi na tom žebříčku zneužívanosti extáze, a pořád se drží na té špici také pervitin český.

Petr SCHWARZ, moderátor
Heroin, to zrovna není úplně levná droga, přesto u nás se stala tak užívanou?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, v porovnání se zahraničím je u nás levná. U nás nastal takový problém v tom, že zejména gangy kosovských Albánců zaplavily v polovičce devadesátých let Českou republiku velice čistým a velice levným heroinem, to byla jejich taktika, že srazily ceny na absolutní minimum, aby získaly co největší klientelu. Vzpomínám si na případy, že u nás byla řádově ta dávka heroinu až o sto procent, někdy až o dvě stě procent levnější než třeba ve Spolkové republice Německo. Vzpomínám si na konkrétní případ drogové turistiky, kdy přijel starý veterán toxiscény ze Spolkové republiky, tady si zakoupil dávku a na tu dávku nebo na těch několik dávek do večera zemřel, protože nebyl zvyklý na takovou čistotu dávky, která v té době se distribuovala tady u nás na ulici. A to byla taktika zločineckých organizací, které samozřejmě chtěly vytvořit co nejrychleji odbytiště, co nejširší skupinu závislých velmi mladých lidí.

Petr SCHWARZ, moderátor
Takže vytvořily. Vy jste na začátku května říkal, že nyní v našich ulicích je heroinu spíše méně, že se ho v uvozovkách nedostává a že očekáváte ale zásilku nějakou velkou, která by měla přijít. Už dorazila, už jste našli nějaké signály, že přišla?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ten nedostatek heroinu momentální, který byl v té době, byl dán jednak misí, mezinárodní misí v Afghánistánu, Afghánistán je jako největší produkční zemí opia na světě. A jednak poměrně efektivními operacemi policejních protidrogových centrál v Evropě proti základnímu fenoménu, proti tureckým a koso-albánským zločineckým skupinám. A to všecko vedlo k určitému útlumu. Ty dávky nebo dodávky drog, které k nám jedou, nejsou velké, několikatunové záležitosti, ale jsou to většinou pěti, deseti, jsou velmi výjimečné případy, kdy to dosáhne stovky kilogramů, ta taktika je dneska v kilogramech. Ale už máme signály, že ten problém začíná opět narůstat.

Petr SCHWARZ, moderátor
Takže opět heroinu bude, bohužel, až příliš. Tady mělo jít o takzvaný bílý, neboli silnější heroin. Tam, znamená to, že to třeba dodává někdo jiný než ten, který doposavad tady byl?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Velice, velice stručně, hnědý heroin je doménou Afghánistánu jako produkční země a zejména v albánských, tureckých zločineckých seskupení bílý heroin je záležitostí takzvané hedvábné cesty, což je cesta vedoucí z jihovýchodní Asie přes bývalé republiky Sovětského svazu a ovládají tuto oblast ruskojazyčné zločinecké seskupení.

Petr SCHWARZ, moderátor
Říká šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous v Press klubu.

No, a já ještě jednou připomenu, že hostem Press klubu je šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous. Vy stále se můžete ptát na e-mailové adrese dotazy@frekvence1.cz, přibližně za čtvrt hodiny bude možné i přímo vstoupit do naší debaty na pražském telefonním čísle 57400999.
Kromě toho, že obecně u nás stoupá spotřeba drog, klesá věk, kdy se mladí vlastně poprvé setkávají s drogou, za posledních deset let, jak jsem se dočetl, to je dokonce o tři roky. Dá se proti tomu něco, můžou proti tomu rodiče něco dělat?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
To je vlastně celé spektrum faktorů, které mohou tuto situaci ovlivnit, a je to, co si myslíme, že stále chybí a začíná to skutečně u rodiny, jak říkáte vy, kdy řada rodin si dneska v uvozovkách odbude výchovu dětí tím, že buď je zabezpečí finančně, anebo prostě na ty děti nemá čas. Další ten faktor je, že, řekl bych, takové to, ta atmosféra ve společnosti včetně některých médií, včetně některých vašich kolegů spíš nahrává, řekněme, tomu liberálnímu nebo prodrogovému vidění světa.

Petr SCHWARZ, moderátor
Co to znamená prodrogovému vidění, jakože drogy jsou správné? Tak to já si zrovna nemyslím.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, tak jako někteří vaši kolegové, vy třeba ne, ale někteří vaši kolegové si to myslí velice zásadně a velice zásadně to také prezentují. A média mají obrovskou sílu ovlivňovat veřejné mínění nejen tedy ...

Petr SCHWARZ, moderátor
Já jsem tedy opravdu se nikde nedočetl, ani jsem nikde neslyšel, že by třeba heroin bylo něco, co by člověk měl mít.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, tak já jsem se to dočetl a dokonce jsem s tím dotyčným panem redaktorem polemizoval v jednom známém magazínu českém, kde pan redaktor řekl, že vlastně skutečně svobodná společnost, která by tady měla být, by měla být charakterizována tím, že každý bude mít právo se, použiji slangový výraz, který použil váš kolega, sjet po čemkoliv včetně heroinu.

Petr SCHWARZ, moderátor
No, dobře, vraťme se k těm dětem, abychom neutíkali od tématu.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Pardon, já tady neutíkám od tématu, já říkám jen některé, jak je různorodost aspektů, která ovlivňuje nástup do drogové kariéry. A jestliže si mladý člověk přečte, řekněme, v populárním časopise od, řekněme, populární osobnosti, populárního redaktora, že vlastně je to free, vzít si drogu, nebo vzít si extázku, nebo si dát jointa, tak samozřejmě na tohoto mladého člověka potom těžko působí, řekněme, ten výchovný systém.

Petr SCHWARZ, moderátor
No, dobře, o tom se můžeme bavit potom. Já bych přece jenom ještě zůstal u těch dětí. Jaký trest může dostat člověk, který dítěti dá drogu?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Tam to samozřejmě záleží na konkrétních skutkových podstatách, tam ty nejvyšší tresty se můžou pohybovat kolem patnácti, patnácti let, to je vlastně ten nejvyšší trest odnětí svobody a začíná to od těch pěti let.

Petr SCHWARZ, moderátor
Kolik dostávají, od pěti let, já, když jsem se teďka třeba dočetl o případu učitelky, což není tak dávno, která prodávala drogy i mladistvým, tak ta dostala dva a půl roku a byla to učitelka.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Tento případ mě taky zarazil.

Petr SCHWARZ, moderátor
Zarazil. Ale mělo by to býti od pěti let. Kolik takovýchto lidí je? Kolik se podaří třeba chytit lidí, kteří těm dětem ty drogy dávají?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
To se neodvažuji tvrdit přesně, tu úspěšnost nebo procentuelnost. Já bych spíš asi tady použil obecného takového vzorce, můžu-li použít ten název nebo výraz, kdy odhadujeme, že jsme schopni zajistit a odhalit zhruba třicet procent nelegálních obchodů a drog, které jdou na nelegální trh. Těch sedmdesát procent prostě dojde.

Petr SCHWARZ, moderátor
Opravdu to procento vlastně dětí, které se k těm drogám dostanou, je ohromné, to není o desítkách dětí, ale to je opravdu o tisících, o desetitisících. Není možné opravdu třeba na tuto ..., nebo takhle, já nechápu, jak se ty děti k tomu běžně dostávají. Jsou třeba pravdivé takové ty historky o tom, jak před školou dostanou od dealera bonbónek a on je to hašiš?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ne, toto ne.

Petr SCHWARZ, moderátor
Toto je fáma.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
To za celou dobu, vlastně naše jednotka existuje dvanáctý rok, jsme nerealizovali nebo neukončovali jediný případ, kdy by ta či ona konkrétní zločinecká organizace postávala před školou, anebo dokonce, že by aplikovala drogu v určitém legendovaném balení. Ta situace je taková, že ty drogy jsou dneska mezi mládeží natolik populární, že spolužáci vlastně do těch škol sami přinesou. Nakoupí je na distribučních místech nebo u dealerů, od distributorů a přinesou je do škol a tam je dají prostě svým spolužákům.

Petr SCHWARZ, moderátor
Jaké drogy užívají děti nejčastěji?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Zas je to velmi různé. Já třeba tady můžu říct, že pro nás bylo velkým překvapením, řekl bych až zděšením, třeba v roce 1993, když se tady začal rozvíjet velmi silný heroinový pouliční prodej, tak kategorie prvokonzumentů a experimentátů, což jsou děti, které vlastně nemají větší zkušenosti s drogami, u heroinu začínala rovnou nitrožilní aplikací, tam ani nefungoval, řekněme, takový ten normální lidský strach z injekční stříkačky, který asi zná každý třeba u lékaře, a rovnou začínaly nitrožilní aplikací. Takže ten výsledek byl samozřejmě tristní a tyto děti, které začínaly na heroinu v 1993, dneska patří mezi silně závislé osoby, které pracují pro zločinecké organizace za naturální odměnu.

Petr SCHWARZ, moderátor
Ve světě nebo tedy v Evropě západní mezi mladými se rozšířila hlavně extáze, jak to s tou je u nás?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Je to obdobné, ta extázka u nás jde neuvěřitelným způsobem nahoru v posledních letech. Je to dáno opět tím prvkem modernosti, je to dáno prvkem, vlastně extáze se objevila v Evropě zejména s nástupem techna a je to dáno obrovskou produkcí nelegálních laboratoří v Holandsku.

Petr SCHWARZ, moderátor
Já připomínám, že hostem Press klubu je šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous. Stále je možné psát otázky na e-mailovou adresu dotazy@frekvence1.cz, už za pár minut bude možné i telefonovat na pražské telefonní číslo 57400999.
Já tady mám několik e-mailových dotazů, abych na ně opravdu nezapomněl. Tady se posluchač Jirka ptá: "Proč je reklama na cigarety všude kolem, je to nutné, přibývá kuřaček?"

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Přibývá velkým způsobem, geometrickou řadou a souhlasím s tím, že i zde už můžeme hledat začátky. Jestliže se tady propaguje legálně alkohol, cigarety a, řekl bych, že, mě napadají pořád nespisovné výrazy, že tady vlastně do podvědomí mladých lidí je bušeno každodenně reklamou, že toto je to správné, to free, tak tady už začíná ten problém.

Petr SCHWARZ, moderátor
Vy sám jste kuřák, dostal jste se ke kouření přes reklamu?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
V podstatě.

Petr SCHWARZ, moderátor
Že jste viděl nějakou hezkou reklamu a říkal jste si: "Takhle to je fajn?"

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Dokonce si dodneška na to vzpomínám. Já nevím, jestli můžu jmenovat konkrétní značku, abych nebyl potom popotahován.

Petr SCHWARZ, moderátor
Slavný marlboroman, nebo co to bylo?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, přesně, vzpomínám si na kovboje, ano.

Petr SCHWARZ, moderátor
Který pak umřel na rakovinu plic. Tady dalším dotazem můžeme otevřít další téma. "Chtěl bych se zeptat, jestli je trestné pěstovat marihuanu jen pro okrasu?"

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Marihuana, tady totiž dochází k základnímu nepochopení, že jo, pěstování marihuany a ať už pro okrasu nebo pro vlastní potřebu není trestné. Trestné je tetrahydrocanabiol, to je to, co marihuana obsahuje. Jestliže někdo pěstuje technickou marihuanu, nebo si z toho plete provazy, nebo to má jako kytičky a má to nulové procento THC nebo zanedbatelné, tak to je nepostižitelné.

Petr SCHWARZ, moderátor
Já právě se k tomu dostávám v té základní otázce. V některých zemích, konkrétně v Holandsku, už to vlastně probíhá i v Belgii, uvažují o tom v Británii, se zvažuje legalizace těchto takzvaných lehkých drog, marihuany, hašiše. Vy jste dost zásadní odpůrce podobného kroku, proč?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já jsem odpůrce tohoto kroku proto, protože jednak denně komunikujeme s holandskými kolegy, takže víme, jaká je skutečná praxe, a jednak si myslíme ...

Petr SCHWARZ, moderátor
To znamená, jaká je skutečná praxe?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Skutečná praxe je taková, že tento model je v Holandsku postupně opouštěn. Sekundárním projevem tohoto modelu, tam není legalizována marihuana, tam se jedná o princip státní tolerance, tam je trestná marihuana přesně jako u nás, ale stát prostě po doporučení takzvané /nesrozumitelné/ komise usoudil, že by se mohl zkusit tento experiment a tento experiment podle tedy těch zdrojů, co máme my, tak nedopadl nijak slavně, jo. A tady my jsme kolikrát, kolikrát jsme argumentovali, předávali jsme konkrétní informace od našich holandských kolegů, kteří jednak argumentují tím, že dneska se silně redukuje počet coffee shopů, což jsou ty zařízení, kde se legálně může tedy nakoupit ...

Petr SCHWARZ, moderátor
Ano, protože se neuživí.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, ono to není proto, že se neuživí, ono je to proto, že protože tyto coffee shopy se poslední dobou staly předmětem nebo prostředkem nelegálního obchodu s heroinem a s ostatními druhy drog. Když to vezmu velice primitivně ten popis, tak v té přední části před třásněmi se prodávaly tedy kanaboidy a v té druhé části za třásněmi se prodával heroin, kokain, extázka. Další věc je, že Holandská vláda kromě redukce coffee shopů přistoupila velmi tvrdě a zásadně k boji se syntetickými drogami. Dneska v současné aktuální době, a je to velmi, velmi čerstvá věc, zřídila holandská vláda pět speciálních syntetických policejních jednotek, nebo takhle, policejních jednotek specializovaných na boj proti syntetickým drogám, z nichž tedy už s několika jsme spolupracovali na konkrétních operacích a velice tvrdě začíná postupovat i proti ostatním drogám.

Petr SCHWARZ, moderátor
Tak tam ale právě jde o ty lehké drogy, tam samozřejmě syntetické drogy, proti těm postupovali poměrně tvrdě vždycky, tam není žádná změna. Ale jde tady právě o tu legalizaci těch lehkých drog, o kterých, jak jsem říkal, se neuvažuje teďka už v Holandsku, ale třeba i v té Británii, kde se to zvažuje. Proč si myslíte, že třeba taková konzervativní země, jako je Británie, tedy sahá k tomuto kroku, když podle vás se ten experiment nepovedl?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já si myslím, že to je nešťastný krok, to se budete muset zeptat asi britských politiků, kteří tento krok rozhodli nebo na tuto cestu nastoupili. Já si myslím, že je to jen ustupování problému a otevírání těch dveří stále více tomu problému.

Petr SCHWARZ, moderátor
Za situace, kdy vlastně policie je do značné míry přetížena, neuvolnilo by jí toto částečně ruce, že by se mohla soustředit opravdu na ty obzvláště nebezpečné drogy?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já můžu říct, že v praxi, můžu mluvit třeba konkrétně za Národní protidrogovou centrálu, se touto problematikou, nejedná-li se o kilogramy, metráky a tuny, vůbec nezaobíráme a zcela se věnujeme tedy mezinárodnímu organizovanému drogovému zločinu.

Petr SCHWARZ, moderátor
No, na druhou stranu známe spoustu případů, koneckonců i to se objevuje téměř denně v tisku, kdy opravdu policie stíhá mladé lidi za dvě, tři rostlinky trávy.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Tady v řadě těch případů se nejedná o drobné pěstitele nebo o drobné držitele a jedná se o distributory. Na to se dost často zapomíná, to je jedna věc. Druhá věc je, já si konkrétně vzpomínám na poměrně velmi medializovaný případ jedné mladé dívky z Plzně, která byla dávána jako takový základní příklad represe proti nebohé kuřačce a pěstitelce několika rostlinek marihuany. Protože mě to osobně zajímalo tedy, ani mi tam neseděla ta právní aplikace, tak jsem si ten případ, prostě nechal jsem se s ním seznámit a tam šlo o to, že tato dívka, která byla dávána, jak vy říkáte, jako příklad té nebohé kuřačky jointu, tak to bylo děvče, které pěstovalo marihuanu na poměrně dost velkém lánu, to za prvé, za druhé vytvářela z této marihuany směs společně s muchomůrkou červenou a za třetí tuto směs, která byla velmi nebezpečná a došlo málem k úmrtí, aplikovala dětem pod patnáct let. To byl skutečný fakt.

Petr SCHWARZ, moderátor
Máme tady další e-mailový dotaz: "K droze se dostat je hračka. Můj názor je ukázat důsledky naživu na přednáškách, na školách a podobně." Souhlasíte?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Souhlasím.

Petr SCHWARZ, moderátor
Ještě tady mám jeden, no, píše, že je stručný, ale moc není. "Kouří cigarety šéf protidrogového, jestli ano, nemyslí si, že cigareta je prakticky zase droga, i když legální? Myslím, že cigarety jsou legální jen proto, že velké množství občanů a politiků kouří, a tak to více než tolerují, spíše podporují. Já mám štěstí, že jsem nekuřák, ale pravda je, že kuřáka každý pozná na dálku. Co když se jednoho dne dočkáme, že tráva bude legální, potom heroin, extáze a republika bude jednoduše samý feťák? Co takhle začít u těch cigaret?" Není to vlastně potom už opravdu totéž, že by se měly potom zakázat veškeré drogy? Už nyní vlastně rozlišujeme mezi těmi nebezpečnými a méně nebezpečnými.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já si myslím, že to je nesrovnatelné, co se týče účinku na osobnost člověka. Každopádně souhlasím, že cigarety jsou velmi nezdravé, jsou škodlivé a souhlasím s názorem, že by neměla existovat reklama, nemělo by se kouřit, to naprosto souhlasím. Ale už ten rozdíl mezi třeba cigaretou, tím tady, proboha, neobhajuji cigarety, já jen spíš chci zdůraznit také rozdíl už třeba mezi marihuanou a tou cigaretou v uvozovkách obyčejnou, kde marihuana obsahuje prvky, které velice významně ovlivňují centrální nervovou soustavu člověka a jsou schopny při dlouhodobém užívání zdevastovat člověka nejen fyzicky jako cigareta, ale i nervově a psychicky.

Petr SCHWARZ, moderátor
Ale přesto, že podle průzkumů u nás už se přes čtyřicet procent mladých lidí s marihuanou setkává, tak přesto statisticky mnohem významný třeba alkohol právě ničí lidi i manželství. Nemyslíte si, že tady ten nepoměr je poměrně zřejmý?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
U nás zatím nefunguje přesná metoda zjišťování, nakolik drogy ovlivňují například automobilové nehody, nakolik ovlivňují sebevraždy, nakolik ovlivňují právě rozpady, tento systém ještě u nás není propracovaný. A já si myslím, že dneska, bohužel, bohužel ty drogy si myslím, že už jsou velmi srovnatelné s touto sociální drogou a dokonce si myslím, že za chviličku to předstihnou.

Petr SCHWARZ, moderátor
Přiblížilo se nám třičtvrtě, takže už musíme naší debatu otevřít i posluchačům.

Jednu otázku, my už jsme mluvili o Británii. Dočetl jsem se, že v Británii jsou velice zneklidnění nástupem drogy zvané crack, která je velice nebezpečná, už se objevily nějaké případy i u nás, nebo zatím k nám toto nedorazilo?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, já musím říct, zaplať pánbůh, že zatím ne, protože skutečně crack, to je droga zabiják. Vlastně ve Spojených státech přes sedmdesát procent násilné trestné činnosti vzniká, může děkovat cracku, je to nebezpečná droga, kde i ten průběh té závislosti je skutečně raketový. U nás zatím nemáme informace, ani jsme se nesetkali konkrétně s crackem na nelegálním trhu. Je to možná dáno i tím, že takovou základní drogou, crack je vlastně upravený kokain a toho kokainu na našem trhu stále ještě není tolik.

Petr SCHWARZ, moderátor
Podle londýnské policie bylo loni s crackem spojeno osmnáct vražd, jednaosmdesát pokusů o vraždu a dvaasedmdesát přestřelek gangů, které crack prodávaly. Existuje u nás nějaká taková droga, která by se dala říct, že vyvolává stejné hrůzy?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ne, ne. Crack je v tomto naprosto specifický a je to právě droga, která startuje v lidské osobnosti to nejčernější asi, co v člověku je.

Petr SCHWARZ, moderátor
Máme na lince posluchače či posluchačku, dobrý večer. Ano, slyšíme.

posluchač
Ano, dobrý večer.

Petr SCHWARZ, moderátor
Dobrý večer, můžete mluvit.

posluchač
Tady posluchač Milan. Já jsem se chtěl zeptat pana Komorouse, jestli si nemyslí, že ty tresty pro ty dealery a pro ty prodejce na těch ulicích jsou dost malé? Já jsem byl v Thajsku a když jsem šel kolem té basy, kde byli naši dva, myslím, Češi odsouzení za drogy, tak já si myslím, že by takové velké tresty odradily tady ty dealery a asi by neriskovali tolik jako teď.

Petr SCHWARZ, moderátor
Takže měly by se zvýšit tresty pro dealery?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Měl bych k tomu dvě poznámky. Ta první je to, že náš kontinentální nebo evropský systém práva vychází trošičku z jiných principů a z jiných tradic než například v Thajsku. Ale na druhé straně souhlasím s posluchačem, že každopádně v řadě případů jsou ty tresty velmi nízké, nemají ani výchovný, ani odstrašující účinek. A skutečně musím použít slova, že v některých chvílích jsem zděšen, když se dozvídáme, jak jsou propouštěni z vazeb a zprošťováni tedy mezinárodní obchodníci s drogami.

Petr SCHWARZ, moderátor
No, ale za toto asi nemohou zákony, protože zákony jsou dostatečně tvrdé, kde je tedy chyba?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já si myslím, že tam je, chyba je asi možná silné slovo, ale že tam je pořád takový ten trend podceňování této oblasti a nebezpečnosti této oblasti.

Petr SCHWARZ, moderátor
Myslíte si, že třeba soudce podcení nebezpečnost drogového dealera?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ano, v některých konkrétních případech si to myslím.

Petr SCHWARZ, moderátor
Máme na lince dalšího posluchače či posluchačku, dobrý večer.

posluchač
Dobrý večer, tady je posluchač Hájek z Rožnova pod Radhoštěm. Já bych chtěl nejdřív takovou poznámečku na začátek, že si velice vážím práce pana Komorouse i celého jeho týmu a konečně po dlouhé době se k vám do rádia dostal velice rozumný člověk. Leč k věci. Mám dotaz na pana Komorouse. Jaký je jeho názor na pojem drogy pro osobní potřebu?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já děkuji za to poděkování vlastně práci našich detektivů a detektivek. A pojem droga pro vlastní potřebu, to tady vlastně vzniklo na základě dlouhodobého mezinárodního tlaku, který na Českou republiku tlačil v tom smyslu, že Česká republika plně neaplikovala mezinárodní smlouvy, s kterými je vázána, to znamená penalizaci, respektive trestnost držby drogy pro vlastní potřebu. Podle mého mínění neexistence tohoto institutu právního byl mimo jiné jeden z faktorů, který přispěl zásadně k nárůstu drogového problému na území České republiky. Když Parlament České republiky přijímal novelizaci tohoto konkrétního ustanovení, paragrafu 187a, tak podle mého mínění k tomu přistoupil takovým tím typickým českým přístupem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To znamená, my jsme aplikovali do našeho právního řádu ustanovení, kterým jsme splnili mezinárodní smlouvy, zavedli jsme penalizaci držby pro vlastní potřebu. Ale konkrétně my jako policie jsme byli postaveni před skoro neřešitelný úkol, kdy nám zákonodárce dal do vínku, do té skutkové podstaty, že trestné je držení drogy většího než malého. A nikdo už k tomu neřekl, co to tedy ta hranice je a co je tedy trestný čin a co je přestupek. A my jsme na to museli reagovat poměrně velmi rychle a musím říci, že z celého toho spektra odborníků protidrogové oblasti skutečně pouze policie a poté státní zastupitelství se snažilo vlastně stanovit tu hranici, která by byla tou hranicí, co je ještě přestupek a co je již trestný čin.

Petr SCHWARZ, moderátor
Já připomínám, že posloucháte Press klub, jehož hostem je šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous.

Na lince čeká další posluchač či posluchačka, dobrý večer.

posluchač
Dobrý večer, Tomáš Richter u telefonu. Pane Komorous, já vás osobně taky velmi obdivuji, děkuji. A chtěl bych se vás jako novopečený otec, vás, jako odborníka na slovo vzatého, zeptat, jak byste poradil mně, myslím, z toho dlouhodobého hlediska výchovy toho malého synka, jak nejlépe ho před tou drogou ubránit, potažmo, pokud by rodiče třeba získali nějaké jiskřičky podezření, že třeba už přišel do kontaktu s drogou, co potom dělat? Takže ta otázka má dvě výstižné takové části. Děkuji.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já děkuji taky. Já si myslím, že tady to je spíš otázka pro pedagoga nebo psychologa, protože já pořád jsem jen policejní důstojník. Ale nicméně z té praxe, kterou zažíváme, bohužel tedy z těch rozvrácených rodin a z těch drogových kariér, tak tam asi je takový základní model tomu dítěti se skutečně věnovat a otevřeně s ním o problému mluvit a hlavně ho nenechat v naprosto bezbariérovému přístupu všude a volnost. Mluvit s ním otevřeně. Dneska je ta generace o ničem jiném, vysvětlit mu, kam by mohl dojít, kdyby na tu drogovou scénu zašel.

Petr SCHWARZ, moderátor
Když začne ty drogy brát, měl by se zavřít?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, určitě ne, to určitě ne.

Petr SCHWARZ, moderátor
Ale ono k tomu to vlastně tak směřuje, pokud vlastně ani držení drogy pro vlastní potřebu by mělo být trestné, tak potom by tedy logicky ...

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Ne, konzumace u nás není trestná, není, není jediný případ v České republice, kdy by byl zavřen toxikoman pro konzumaci drog. Tady jde spíš o to toho člověka natolik motivovat, aby měl, bavili jsme se před pořadem o tom, že dokonce jsme znali stejnou osobu z toho toxikomanského prostředí, kdy ten člověk dokonce má potřebu se z toho dostat, skutečně chce, zoufale chce, ale zas nejsou vytvořeny podmínky, podmínky, kde by se z té problematiky dostal. Já si vzpomínám na jednu odbornou diskusi s ostatními zástupci resortu a já jsem byl překvapen, jak všichni konstatovali, jak v České republice je plně dostatečná například lůžková potřeba pro léčbu toxikomanů, prostě my víme, že to tak není.

Petr SCHWARZ, moderátor
Proč to tak není?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, to se musíte zeptat odpovědných lidí z této oblasti.

Petr SCHWARZ, moderátor
Takže tady myslíte, že by ještě vláda, parlament měly rozhodně přitlačit?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Já si nemyslím ani tak parlament, vláda, ale konkrétní odpovědní lidé za tuto oblast, třeba konkrétně Meziresortní protidrogová komise.

Petr SCHWARZ, moderátor
Máme na lince dalšího posluchače či posluchačku, dobrý večer.

posluchač
Dobrý podvečer, já vás zdravím oba dva, posluchač z Prahy. A smekám, to je jediná instituce, před kterou já smekám, státní. Ale na druhou stranu si myslím, že bojujete s větrnými mlýny. Já si myslím, že ten svět už je tak zamořený. Poraďte mi nebo řekněte mi, jaký máte názor na to, jak to zlikvidovat. Já si myslím, že jedině thajská cesta nebo čínská, střílet to, věšet to, myslím dealery, protože já jsem před třiceti lety dostal morfium po operaci, já si to dodneška pamatuji, to bylo něco úžasného v té bolesti, ale já si myslím, že ti lidi nemají šanci z toho vyklouznout a ten, kdo jim to dává, nemá právo žít, to je můj názor, řekněte mi, co vy na to.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Každopádně souhlasím s tím názorem, že to je nekonečný boj, je to nekonečný boj, ty drogy budou doprovázet lidstvo nebo doprovázejí lidstvo vlastně od jeho vzniku. Myslím si, že nikdy nenastane stav nula. Takovým naším velkým cílem, který jsme si dali jako národní protidrogová centrála a česká policie, abychom ten nárůst zastavili aspoň, abychom stabilizovali tu situaci. A hlavně v řadě těch diskusí a rozhovorů se zapomíná na to, že drogy jsou sociální problém. Já tedy osobně považuji drogy za jedno z nejefektivnějších nástrojů zla proti lidstvu jako takovému, které jsou schopny zlikvidovat, skutečně zlikvidovat tu lidskou postatu nejen po té psychické, ale po té fyzické stránce absolutně do nuly. A zapomíná se na to, že my už tady řešíme důsledky. My jako policisté už chytáme lidi, kteří prostě profitují na tom, že někde lidi se tím živí, protože se tam ničím jiným živit nemůžou, že někde mladí lidé, protože nemají jinou nabídku, než, použiji tedy neslušného slova, flákat se po ulici, tak jsou v podstatě hnáni do rukou distributorů, dealerů. Vidíte sami, jak dneska vládne konzum všude od rána do noci, kdy jsou mladí lidé prostě přesvědčeni o tom, že ten konzumní způsob života je to nejlepší. A samozřejmě to jsou všecko faktory, které ovlivňují a které tu mladou generaci do těch drog vedou. Takže policie je pouze jednou z částí celého toho spektra. Ale dokud se do těch protidrogových aktivit nezapojí skutečně všichni až po rodiny, tak se pořád budeme točit v bludném kruhu.

Petr SCHWARZ, moderátor
Drogy provází lidstvo vlastně od jeho počátku, provázejí přírodní národy. Nedá se přece říci, že jsou spojeny jenom s konzumní společností, naopak.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Nedají.

Petr SCHWARZ, moderátor
Dokonce i některá zvířata znají své drogy.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Nedají. A ono se právě na toto dost často zapomíná, že třeba, řekněme, jihoameričtí indiáni, kteří žvýkají listy koka proto, aby se jim líp dýchalo ve velkých nadmořských výškách, tak pro ně to samozřejmě není droga, pro ně je to svým způsobem lék. Ale jinak už samozřejmě ta koka působí, nebo kokain působí na Středoevropana, který už samozřejmě na něj působí jako droga stejným způsobem. Totéž se dá říct o našem pivu, na který je každý normální Čech v podstatě adaptován a víceméně to pro něj nemá žádné nebezpečí samozřejmě v rozumné míře. Ale vidíte sami, co udělá pivo, když byste naopak toto pivo poskytli do sociálního prostředí jihoamerických indiánů.

Petr SCHWARZ, moderátor
Máme na lince dalšího posluchače či posluchačku, ať ještě stihneme jeden dotaz. Dobrý večer.

posluchač
Haló?

Petr SCHWARZ, moderátor
Ano, slyšíme.

posluchač
No, dobrý večer. Pane Komorous, jenom tak, byl jste se někdy podívat večer třeba po dvaadvacáté hodině třeba tady v Praze na Uhelném trhu, Václaváku, Můstku a podobně, kde se oficiálně prodávají, nabízí drogy? Proč jako nezasáhnete, vždyť to všichni vidí, nebo vy to nevidíte? Děkuji.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Oficiálně se neprodávají. Já musím na to konstatovat, že prostě na to nemáme síly. Ten problém je tak velký a tak zaplavil Českou republiku, že pokud se týče protidrogové centrály, tak my už vlastně i v těch závažných případech mezinárodního organizovaného drogového zločinu už musíme skutečně z toho vybírat ty nejzávažnější. A pokud se týče našich kolegů v Praze, na správě hlavního města Prahy, tak ti jsou tak zahlceni tím nápadem trestné činnosti, že i v té kategorii distributorů a dealerů nebo, řekněme, těch místních organizátorů se snaží soustředit aspoň na ty lidi, kteří ovlivňují třeba těch deset distributorů. Já můžu vzpomenout na jednu konkrétní kauzu U Zpěváčků, to byla poměrně velmi známá kauza, kde denně kolegové z policie Prahy 1 předváděli někdy dvacet až třicet distributorů. A ti byli okamžitě nahrazeni jinými a vlastně ta situace se tam neměnila do té doby, než ta hospoda byla zavřena. Takže kde my vidíme skutečně aspoň momentální efektivní způsob, byť třeba časově omezený, ovlivnění drogové scény je, pokud možno, se dostat na organizátory a naše /nesrozumitelné/ skupiny.

Petr SCHWARZ, moderátor
Poslední otázka. Říkáte, že policie na to už nemá síly, tyto lidi stíhat. Co by tedy jí pomohlo?

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
No, policii by pomohlo v každém případě, kdyby tady fungovalo snížení poptávky, kdyby nebyl takový zájem o drogy, jaký v české společnosti je. To je asi faktor, který by to ovlivnil nejzásadněji. A samozřejmě potom každý policista na světě vám řekne, že by potřeboval víc technických prostředků, víc lidí, ale tady v tomto případě se to skutečně o tom jedná. Já vím, že pan generál Charvát teď vlastně vybojoval, respektive ministr vnitra vybojoval to, že budou podstatně navýšeny počty policistů v Praze. A já si myslím, že se to samozřejmě musí odrazit na tom.

Petr SCHWARZ, moderátor
Bohužel čas se naplnil, takže dnešní Press klub končí. Pane Komorous, hodně sil ve vašem boji a zase někdy na Frekvenci na shledanou.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Děkuji.

Petr SCHWARZ, moderátor
Ještě musím připomenout, že do zítřejšího Press klubu si Petr Šimůnek pozval politologa Zdeňka Zbořila. A teď už mě střídá Květa Moravcová a zprávy. Příjemný večer s Frekvencí 1.

Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály
Na shledanou.