Kde je nebezpečná hranice
Listy Pelhřimovska (9. 5. 2002), autoři: Lenka Rancová, Petr Přibyl

Pelhřimov - Nazývá-li někdo marihuanu lékem, pak většinou se jedná jen o výmluvu, jak si odůvodnit její absenci. V uplynulých dnech mládež ve většině Evropy včetně Prahy demonstrovala za legalizaci marihuany. Jak se na její užívání dívají někteří odborníci a jaké jsou výsledky šetření drogové scény na Pelhřimovsku, na to jsme se zeptali na příslušných místech.
Blanka Musilová, referát regionálního rozvoje okresního úřadu: V období od září do listopadu 2001 bylo provedeno šetření drogové scény v okrese u 4956 osob ze všech základních a středních škol, ze zvláštních škol a středních odborných učilišť. Zjištěná čísla jsou varující. Průměrný věk první zkušenosti s drogou se snížil na 13,9 let. Zkušenost s drogou v ZŠ a ZvŠ činí u obou skupin 7,4 procenta z celkového počtu žáků, u středoškoláků 38 procent. Nejvíce pravidelných uživatelů drog ze zkoumaného vzorku populace je v Pelhřimově a v Kamenici nad Lipou - 3,3 procenta, v Humpolci 2,8 a Pacově 1,2 procenta. Nejrozšířenějšími nelegálními látkami jsou marihuana, lysohlávky a hašiš. Školní mládež zneužívá ve značné míře halucinogeny - LSD, extázi a pervitin. Z celkového počtu dotázaných přiznalo 169 osob, že by v případě příležitosti drogové preparáty prodávaly a propagovaly. Já osobně jsem proti legalizaci takzvaných měkkých drog. Delší používání snižuje IQ a nejen to, trvale poškozuje zdraví. Je nezbytně nutné věnovat stále větší pozornost prevenci.
Jaroslav Vichr, vedoucí referátu zdravotnictví a sociálních věcí: Zásadně jsem proti legalizaci. Jsou sice případy, kdy droga v případě trvalých bolestí může přinést úlevu. Ale její užití nechť plně zůstává v rukou lékaře.
Drahomír Jirásek, neurolog: Zásadně jsem především proti propagaci tabákových výrobků, stejně tak jsem ale i proti legalizaci jakýchkoliv drog, i když nepopírám, že v malé míře v rukou odborníka působí jako lék. Bohužel mladí lidé, kteří se stali na droze závislými, se na tuto skutečnost vymlouvají, je to takový zastírací manévr.
František Strnad, vedoucí referátu školství: Pro mne je odpověď jednoduchá. Nepovolit užívání jakékoli drogy. Na začátku byla vždycky jen jedna cigareta, zvědavost zkusit, co to s člověkem udělá. Většinou bohužel jen u toho nezůstane. Když nepomůže osvěta, ať těmto negativním jevům čelí zákon.
Leo Procházka, psychiatr: Když dojde k legalizaci drogy, ať už by se to týkalo marihuany, nebo tabáku a alkoholu, tak se droga stává součástí ekonomiky. Pak už je jakýkoliv postup proti jejímu užívání velmi komplikovaný. To je hlavní důvod, proč nejsem pro legalizaci tzv. měkkých drog. S tím, že například užívání marihuany v některých případech zmírňuje bolest, žádné zkušenosti nemám, podle toho, co jsem četl, tomu u některých nemocí může být. Nedokážu to přesně posoudit. Pokud by tomu tak bylo, pak by se proti užití této drogy v určitých přesně indikovaných případech zřejmě nedalo nic namítat. To ale s legalizací nemá nic společného.
Martin Novotný, vedoucí K-centra Via v Pelhřimově: Když mám mluvit sám za sebe, tak nejsem ani proti legalizaci, ani pro. Na jedné straně si říkám, proč ne, ale na druhé straně by to zřejmě problémy přineslo. Na legalizaci asi ještě nejsme zralí. Ale myslím, že v budoucnu, za pár let, by k legalizaci marihuany mohlo dojít.