Praní mozků
Haló noviny (7. 6. 2002), autor: Jan Stern

Mýty současnosti

Americká tajná služba CIA měla zahájit jako odpověď na úspěchy komunistické propagandy takzvaný program Bluebird, který však nakonec zahrnoval především výzkum narkohypnózy - tedy kombinace užití hypnózy a látek ovlivňujících mozek za účelem poddajnosti při výslechu. Navazující projekt Artichoke již měl být zacílen přímo na ovládání mysli - právě Artichoke měl dát vzniknout halucinogenu LSD, za který John Lennon CIA poděkoval ve svém slavném prohlášení. K experimentům na vojácích se však používala i marihuana, heroin či známá »droga pravdy« pentothal sodný. V roce 1953 měl vzniknout program, který měl všechny výsledky výzkumu ovládání mysli syntetizovat - projekt MK-ULTRA. Roku 1975 vypukla aféra, kdy bylo odhaleno, že drogově závislým černošským pacientům vězeňské nemocnice v Lexingtonu podával její ředitel z pokusných důvodů LSD, meskalin a další drogy. Role CIA byla nejasná, ale kvůli rozjitřenému veřejnému mínění vydala CIA prohlášení, že projekt MK-ULTRA definitivně skončil. Minimálně dva bývalí pracovníci CIA - Victor Marchetti či Miles Copeland - to však popřeli. Projekt se měl od konce šedesátých let zaměřit především na využití elektromagnetického záření při ovládání lidí, když hypnóza a drogy se ukázaly jako nepříliš spolehlivé. Výzkum elektromagnetismu měl naopak přinést nečekané úspěchy. Na internetu lze nalézt desítky lidí, kteří tvrdí, že jim CIA voperovala miniaturní implantáty do mozku. Pověsti též praví, že výzkum přesunula CIA zejména do malých náboženských sekt a kultů, neboť vězení a psychiatrické léčebny začaly být příliš monitorované ochránci lidských práv. Pokusům je připisován zejména fenomén hromadných sebevražd.